Cập nhật Apigee Edge 4.16.09 lên 4.17.01

Edge for Private Cloud phiên bản 4.17.01

Bạn có thể cập nhật lên phiên bản Edge nào lên 4.17.01?

Bạn có thể cập nhật Apigee phiên bản 4.16.09.0x lên 4.17.01 theo quy trình này.

Nếu đang dùng phiên bản Edge trước phiên bản 4.16.01, thì trước tiên, bạn phải chuyển sang phiên bản 4.16.01.x rồi cập nhật lên phiên bản 4.17.01.

Những người có thể thực hiện quá trình cập nhật

Người dùng chạy bản cập nhật phải giống như người dùng cài đặt Edge ban đầu hoặc người dùng chạy bản cập nhật gốc.

Sau khi bạn cài đặt RPM Edge, bất kỳ người dùng nào cũng có thể định cấu hình chúng.

Bạn phải cập nhật những thành phần nào

Bạn phải cập nhật tất cả thành phần Edge. Edge không hỗ trợ chế độ thiết lập chứa các thành phần từ nhiều phiên bản.

Cần nâng cấp lên Qpid 1.35

Bản phát hành này chứa một bản cập nhật bắt buộc cho Qpid 1.35. Trong quá trình cập nhật nút Qpid, bạn phải:

 • Tạm thời ngăn Bộ định tuyến và Bộ xử lý thông báo ghi vào nút Qpid bằng cách chặn cổng 5672 trên nút Qpid. Bạn có thể dùng lệnh sau để chặn cổng này trên nút Qpid:
  > sudo iptables -A input -p tcp --destination-port 5672 ! –s `tên máy chủ` -i eth0 -j THẢO LUẬN
 • Chờ hàng đợi Qpid hết thông báo để đảm bảo rằng nút Qpid đã xử lý tất cả thông báo trước khi cập nhật. Hãy dùng lệnh sau để đảm bảo hàng đợi thông báo Qpid trống:
  > qpid-stat -q
 • Cập nhật nút Qpid.
 • Bỏ chặn cổng 5672 trên nút Qpid để cho phép truy cập từ Bộ định tuyến và Bộ xử lý thông báo. Bạn có thể sử dụng lệnh sau để bỏ chặn cổng này:
  > sudo iptables -F

  Lưu ý rằng nếu đang sử dụng iptables cho các quy tắc khác thì bạn có thể sử dụng tuỳ chọn -D để đảo ngược thay đổi cụ thể:
  > sudo iptables -D input -p tcp --destination-port 5672 ! –s `tên máy chủ` -i eth0 -j THẢO LUẬN

Quá trình này được mô tả chi tiết dưới đây cho từng cấu trúc liên kết Edge.

Bắt buộc để bật kho lưu trữ EPEL

Bạn phải bật Gói bổ sung cho Enterprise Linux (hoặc EPEL) để cài đặt hoặc cập nhật Edge. Lệnh bạn sử dụng phụ thuộc vào phiên bản RedHat/CentOS của bạn:

 • Đối với RedHat/CentOS 7.x:
  > wget https://dl.fedoraproject.org/pub/epel/epel-release-latest-7.noarch.vòng/phút; vòng/phút -ivh epel-release-latest-7.noarch.vòng/phút
 • Đối với RedHat/CentOS 6.x:
  wget https://dl.fedoraproject.org/pub/epel/epel-release-latest-6.noarch.RPM; RPM -ivh epel-release-latest-6.noarch.RPM

Bắt buộc nếu cập nhật khi sử dụng phương thức xác thực bên ngoài

Bạn có thể tích hợp dịch vụ thư mục bên ngoài vào bản cài đặt đám mây riêng tư Apigee Edge. Tính năng này được thiết kế để hoạt động với mọi dịch vụ thư mục hỗ trợ LDAP, chẳng hạn như Active Directory, OpenLDAP và các dịch vụ khác. Một giải pháp LDAP bên ngoài cho phép quản trị viên hệ thống quản lý thông tin xác thực của người dùng từ một dịch vụ quản lý thư mục tập trung, bên ngoài các hệ thống như Apigee Edge sử dụng các hệ thống đó.

Xem Cấu hình xác thực bên ngoài để biết thêm thông tin.

Khi bật tính năng xác thực bên ngoài, hầu hết khách hàng đều sử dụng trường tên tài khoản SAM trong Active Directory làm tên người dùng để xác thực, thay vì địa chỉ email mà máy chủ Edge OpenLDAP sử dụng.

Nếu bạn đã tích hợp với dịch vụ thư mục bên ngoài, hãy thêm dòng sau vào tệp cấu hình khi cập nhật Edge lên 4.17.01:

IS_EXTERNAL_AUTH="true"

Dòng này định cấu hình Edge để hỗ trợ tên tài khoản thay vì địa chỉ email dưới dạng tên người dùng.

Tự động truyền tải các chế độ cài đặt tài sản

Nếu bạn đã thiết lập bất kỳ thuộc tính nào bằng cách chỉnh sửa tệp .properties trong /opt/apigee/customer/application thì bản cập nhật sẽ giữ lại các giá trị này.

Cập nhật các điều kiện tiên quyết

Hãy đảm bảo những điều kiện tiên quyết sau đây trước khi nâng cấp Apigee Edge:

 • Sao lưu tất cả các nút
  Trước khi cập nhật, bạn nên sao lưu toàn bộ tất cả các nút để đảm bảo an toàn. Sử dụng quy trình sao lưu dành cho phiên bản Edge hiện tại của bạn.

  Điều này cho phép bạn có một kế hoạch dự phòng trong trường hợp việc cập nhật lên phiên bản mới không hoạt động đúng cách. Để biết thêm thông tin về quá trình sao lưu, hãy xem bài viết Sao lưu và khôi phục.
 • Đảm bảo Edge đang chạy
  Đảm bảo Edge đã hoạt động và chạy trong quá trình cập nhật bằng cách dùng lệnh:

  > /opt/apigee/apigee-service/bin/apigee-all status

Xử lý bản cập nhật không thành công

Trong trường hợp cập nhật không thành công, bạn có thể thử khắc phục vấn đề rồi chạy lại update.sh. Bạn có thể chạy quá trình cập nhật nhiều lần để tiếp tục quá trình cập nhật từ điểm dừng gần đây nhất.

Nếu lỗi này đòi hỏi bạn phải khôi phục bản cập nhật về phiên bản trước đó, hãy xem Quy trình khôi phục 4.17.01 để biết thêm thông tin.

Thông tin cập nhật ghi nhật ký

Theo mặc định, tiện ích update.sh sẽ ghi thông tin nhật ký vào:

/opt/apigee/var/log/apigee-setup/update.log

Nếu người dùng đang chạy tiện ích update.sh không có quyền truy cập vào thư mục đó, thì tiện ích đó sẽ ghi nhật ký vào thư mục /tmp dưới dạng tệp có tên là update_username.log.

Nếu người dùng không có quyền truy cập vào /tmp, thì tiện ích update.sh sẽ không hoạt động.

Cập nhật thời gian không hoạt động

Bản cập nhật với thời gian ngừng hoạt động hoặc bản cập nhật luân phiên cho phép bạn cập nhật chế độ cài đặt Edge mà không cần hạ cấp Edge.

Bạn chỉ có thể cập nhật thời gian ngừng hoạt động với cấu hình 5 nút trở lên.

Điều quan trọng để nâng cấp thời gian ngừng hoạt động là xoá từng Bộ định tuyến khỏi trình cân bằng tải. Sau đó, bạn cập nhật Bộ định tuyến và mọi thành phần khác trên cùng một máy với Bộ định tuyến, rồi thêm Bộ định tuyến trở lại trình cân bằng tải.

 1. Cập nhật máy theo đúng thứ tự lắp đặt như mô tả dưới đây trong phần "Thứ tự cập nhật máy".
 2. Khi đã đến lúc cập nhật Bộ định tuyến, hãy chọn một Bộ định tuyến bất kỳ và làm cho Bộ định tuyến không truy cập được, như mô tả trong phần Bật/tắt khả năng tiếp cận của máy chủ (Bộ xử lý/Bộ định tuyến).
 3. Cập nhật Bộ định tuyến đã chọn và tất cả các thành phần khác của Edge trên cùng một máy với Bộ định tuyến. Tất cả các cấu hình Edge đều hiển thị Bộ định tuyến và Bộ xử lý tin nhắn trên cùng một nút.
 4. Đặt Bộ định tuyến trở lại khả năng truy cập.
 5. Lặp lại các bước từ 2 đến 4 cho các Bộ định tuyến còn lại.
 6. Tiếp tục cập nhật cho mọi máy còn lại trong quá trình cài đặt.

Hãy chú ý đến những vấn đề sau đây trước/sau khi cập nhật:

 • Trên bộ định tuyến kết hợp và nút Bộ xử lý thư:
  • Trước khi cập nhật – hãy thực hiện những việc sau:
   1. Không thể kết nối với Bộ định tuyến.
   2. Đặt Bộ xử lý thư không thể truy cập được.
  • Sau khi cập nhật – hãy làm như sau:
   1. Đặt Bộ xử lý thông báo có thể truy cập được.
   2. Đặt Bộ định tuyến có thể truy cập được.
 • Trên một nút Bộ định tuyến:
  • Trước khi cập nhật, hãy làm cho Bộ định tuyến không thể kết nối được.
  • Sau khi cập nhật, hãy đặt Bộ định tuyến ở chế độ có thể truy cập được.
 • Trên một nút Bộ xử lý thông báo:
  • Trước khi cập nhật, hãy đảm bảo không thể kết nối với Bộ xử lý thư.
  • Sau khi cập nhật, hãy cho phép Bộ xử lý tin nhắn truy cập được.

Sử dụng tệp cấu hình im lặng

Bạn phải truyền tệp cấu hình im lặng đến lệnh cập nhật. Tệp cấu hình im lặng phải là tệp bạn đã sử dụng để cài đặt Edge 4.16.01 hoặc 4.16.05.

Quy trình cập nhật lên phiên bản 4.17.01 trên một nút có kết nối Internet bên ngoài

Sử dụng quy trình sau để cập nhật các thành phần Edge trên một nút:

 1. Nếu có, hãy tắt mọi lệnh CRON được định cấu hình để thực hiện thao tác sửa chữa trên Cassandra cho đến khi quá trình cập nhật hoàn tất.
 2. Đăng nhập vào nút của bạn dưới dạng thư mục gốc để cài đặt RPM Edge.
  Lưu ý: Mặc dù quá trình cài đặt RPM yêu cầu quyền truy cập thư mục gốc, nhưng bạn có thể thực hiện cấu hình Edge mà không cần quyền truy cập thư mục gốc.
 3. Tắt SELinux theo mô tả trong phần Cài đặt tiện ích thiết lập API Edge.
 4. Tải tệp bootstrap_4.17.01.sh của Edge 4.17.01 xuống /tmp/bootstrap_4.17.01.sh:
  > curl https://software.apigee.com/bootstrap_4.17.01.sh -o /tmp/bootstrap_4.17.01.sh
 5. Cài đặt tiện ích và phần phụ thuộc apigee-service Edge 4.17.01:
  > sudo bash /tmp/bootstrap_4.17.01.sh apigeeuser=uName apigeepassword=pWord

  trong đó uName:pWord là tên người dùng và mật khẩu mà bạn nhận được. Nếu bỏ qua pWord, bạn sẽ được nhắc nhập từ đó.

  Theo mặc định, trình cài đặt sẽ kiểm tra để đảm bảo rằng bạn đã cài đặt Java 1.8. Nếu bạn không có, thì Google Play sẽ cài đặt ứng dụng đó cho bạn. Hãy sử dụng tuỳ chọn JAVA_FIX để chỉ định cách xử lý việc cài đặt Java. JAVA_FIX nhận các giá trị sau:

  I = Cài đặt OpenJDK 1.8 (mặc định)
  C = Tiếp tục mà không cài đặt Java
  Q = Thoát. Đối với cách này, bạn phải tự cài đặt Java.
 6. (Chỉ dành cho CentOS-6.x và RedHat-6.x) Trên tất cả các nút Qpid, hãy chạy lệnh sau để đảm bảo bạn tải đúng phiên bản Qpid:
  > yum cài đặt apigee-qpidd --disablerepo=epel
 7. Sử dụng apigee-service để cập nhật tiện ích apigee-setup:
  > /opt/apigee/apigee-service/bin/apigee-service apigee-setup cập nhật
 8. Cập nhật tiện ích apigee-validate trên Máy chủ quản lý:
  > /opt/apigee/apigee-service/bin/apigee-service apigee-validate cập nhật
 9. Cập nhật tiện ích apigee-provide:
  > /opt/apigee/apigee-service/bin/apigee-service apigee- quỹ cập nhật
 10. Chạy tiện ích cập nhật trên các nút theo thứ tự được mô tả bên dưới trong phần "Thứ tự cập nhật máy" dưới đây:
  > /opt/apigee/apigee-setup/bin/update.sh -c component -f configFile

  Yêu cầu duy nhất đối với tệp cấu hình là người dùng "apigee" phải truy cập được hoặc đọc được tệp cấu hình.

  Sử dụng tuỳ chọn “-c” để chỉ định thành phần cần cập nhật. Danh sách các thành phần có thể có bao gồm:
  ldap = Open LDAP
  cs = Cassandra
  zk = Zookeeper
  qpid = qpidd
  ps = postgresql
  edge = Tất cả các thành phần Edge = Cài đặt API Balasta và API truy cập Balasta

 11. Kiểm thử bản cập nhật bằng cách chạy tiện ích xác thực API trên Máy chủ quản lý, như mô tả trong phần Kiểm thử bản cài đặt.

Để khôi phục bản cập nhật vào lúc khác, hãy sử dụng quy trình được mô tả trong Quy trình khôi phục 4.16.09.

Quy trình cập nhật lên phiên bản 4.17.01 từ một kho lưu trữ cục bộ

Nếu các nút Edge của bạn bị tường lửa hoặc bị cấm truy cập vào kho lưu trữ Apigee qua Internet, thì bạn có thể cập nhật qua kho lưu trữ cục bộ hoặc bản sao của kho lưu trữ Apigee.

Sau khi tạo một kho lưu trữ cục bộ của Edge, bạn có 2 lựa chọn để cập nhật Edge từ kho lưu trữ cục bộ:

 • Tạo tệp .tar của kho lưu trữ, sao chép tệp .tar vào một nút, sau đó cập nhật Edge từ tệp .tar.
 • Cài đặt máy chủ web trên nút có kho lưu trữ cục bộ để các nút khác có thể truy cập vào nút đó. Apigee cung cấp máy chủ web Nginx cho bạn sử dụng hoặc bạn có thể dùng máy chủ web của riêng mình.

Để cập nhật từ một kho lưu trữ 4.17.01 cục bộ:

 1. Tạo một bản repo 4.17.01 cục bộ như mô tả trong phần "Tạo kho lưu trữ Apigee cục bộ" tại phần Cài đặt tiện ích thiết lập apigee của Edge.
  Lưu ý: Nếu đã có một kho lưu trữ 4.16.09, bạn có thể thêm kho lưu trữ 4.17.01 vào kho lưu trữ đó như mô tả trong phần "Cập nhật kho lưu trữ cục bộ Apigee" tại phần Cài đặt tiện ích thiết lập apigee của Edge.
 2. Cách cài đặt dịch vụ apigee từ tệp .tar:
  1. Trên nút có kho lưu trữ cục bộ, hãy dùng lệnh sau để đóng gói kho lưu trữ cục bộ vào một tệp .tar duy nhất có tên /opt/apigee/data/apigee-mirror/apigee-4.17.01.tar.gz:
   > /optgee/apigee-service/bin/apigee-service apigee-service
  2. Sao chép tệp .tar vào nút mà bạn muốn cập nhật Edge. Ví dụ: sao chép tệp đó vào thư mục /tmp trên nút mới.
  3. Trên nút mới, hãy giải nén tệp đó vào thư mục /tmp:
   > tar -xzf apigee-4.17.01.tar.gz

   Lệnh này tạo một thư mục mới có tên repos trong thư mục chứa tệp .tar. Ví dụ: /tmp/repos.
  4. Cài đặt tiện ích apigee-service và phần phụ thuộc của Edge từ /tmp/repos:
   > sudo bash /tmp/repos/bootstrap_4.17.01.sh apigeeprotocol="file://" apigeerepobasepath=/tmp/repos

   Lưu ý rằng bạn cần thêm đường dẫn đến thư mục repos vào lệnh này.
 3. Cách cài đặt dịch vụ API bằng máy chủ web Nginx:
  1. Định cấu hình máy chủ web Nginx như mô tả trong phần "Cài đặt từ kho lưu trữ bằng máy chủ web Nginx" tại phần Cài đặt tiện ích thiết lập API Edge.
  2. Trên nút từ xa, tải tệp Edge bootstrap_4.17.01.sh xuống hoặc /tmp/bootstrap_4.17.01.sh trong địa chỉ /tmp/bootstrap_4.17.01.sh:
   > /usr/bin/curl http://uName:pWord@remoterepName đặt tên người dùng /tmp/bootstrap_4.17.01.sh trong địa chỉ của Word có tên

  3. Trên nút từ xa, hãy cài đặt phần phụ thuộc và tiện ích apigee-service của Edge:
   > sudo bash /tmp/bootstrap_4.17.01.sh apigeerepohost=remoteRepo:3939 apigeeuser=uName apigeepassword=pWord apigeeprotocol=

 4. Sử dụng apigee-service để cập nhật tiện ích apigee-setup:
  > /opt/apigee/apigee-service/bin/apigee-service apigee-setup cập nhật
 5. Cập nhật tiện ích apigee-validate trên Máy chủ quản lý.
  > /opt/apigee/apigee-service/bin/apigee-service apigee-validate cập nhật
 6. Cập nhật tiện ích apigee-provide:
  > /opt/apigee/apigee-service/bin/apigee-service apigee- quỹ cập nhật
 7. Chạy tiện ích cập nhật trên các nút theo thứ tự được mô tả dưới đây trong phần "Thứ tự cập nhật máy":
  > /opt/apigee/apigee-setup/bin/update.sh -c component -f configFile

  Yêu cầu duy nhất đối với tệp cấu hình là người dùng "apigee" phải truy cập được hoặc đọc được tệp cấu hình.

  Sử dụng tuỳ chọn “-c” để chỉ định thành phần cần cập nhật. Danh sách các thành phần có thể có bao gồm:
  ldap = Open LDAP
  cs = Cassandra
  zk = Zookeeper
  qpid = qpidd
  ps = postgresql
  edge = Tất cả các thành phần Edge = Cài đặt API Balasta và API truy cập Balasta

 8. Kiểm thử bản cập nhật bằng cách chạy tiện ích xác thực API trên Máy chủ quản lý, như mô tả trong phần Kiểm thử bản cài đặt.

Để khôi phục bản cập nhật sau đó, hãy sử dụng quy trình được mô tả trong Quy trình khôi phục 4.16.09.

Thứ tự cập nhật máy

Thứ tự cập nhật các máy trong một lần cài đặt Edge rất quan trọng. Những điểm quan trọng nhất cần cân nhắc đối với một bản cập nhật là:

 • Bạn phải cập nhật tất cả các nút Cassandra và ZooKeeper trước khi cập nhật bất kỳ nút nào khác.
 • Đối với những máy có nhiều thành phần Edge (Máy chủ quản lý, Bộ xử lý thông báo, Bộ định tuyến, Máy chủ QPID nhưng không phải Máy chủ Postgres), hãy sử dụng tuỳ chọn "-c Edge" để cập nhật tất cả các thành phần đó cùng một lúc.
 • Nếu một bước chỉ định rằng phải được thực hiện trên nhiều máy, hãy thực hiện bước đó theo thứ tự máy đã chỉ định.
 • Không có bước riêng biệt nào để cập nhật tính năng Kiếm tiền. Giá trị này sẽ được cập nhật khi bạn chỉ định tuỳ chọn "-c Edge".
 • (Chỉ dành cho CentOS-6.x và RedHat-6.x) Trên tất cả các nút Qpid có kết nối Internet bên ngoài, hãy đảm bảo rằng bạn đã chạy lệnh sau để tải đúng phiên bản Qpid như trình bày ở trên:
  > yum cài đặt apigee-qpidd --disablerepo=epel

Đối với việc cài đặt độc lập với 1 máy chủ

 1. Cập nhật Cassandra và ZooKeeper:
  > /opt/apigee/apigee-setup/bin/update.sh -c cs,zk -f configFile
 2. Thiết lập quy tắc iptables sau:
  > sudo iptables -A input -p tcp --destination-port 5672 ! –s `tên máy chủ` -i eth0 -j THẢO LUẬN
 3. Kiểm tra hàng đợi tin nhắn Qpid:
  > qpid-stat -q

  Tiếp tục kiểm tra hàng đợi cho đến khi số lượng trong cột "msg" là 0. Bạn không thể nâng cấp Qpid cho đến khi ứng dụng này xử lý xong tất cả tin nhắn.
 4. Cập nhật qpidd:
  > /opt/apigee/apigee-setup/bin/update.sh -c qpid -f configFile
 5. Xoá iptables:
  > sudo iptables -F
 6. Cập nhật postgresql:
  > /opt/apigee/apigee-setup/bin/update.sh -c ps -f configFile
 7. Khởi động postgresql:
  > /opt/apigee/apigee-service/bin/apigee-service apigee-postgresql start
 8. Cập nhật LDAP:
  > /opt/apigee/apigee-setup/bin/update.sh -c ldap -f configFile
 9. Cập nhật các thành phần còn lại của Edge:
  > /opt/apigee/apigee-setup/bin/update.sh -c cạnh -f configFile
 10. Cập nhật giao diện người dùng Edge:
  > /opt/apigee/apigee-setup/bin/update.sh -c ui -f configFile

Đối với quá trình cài đặt độc lập với 2 máy chủ

Hãy xem phần Cấu trúc liên kết đã cài đặt để biết danh sách các cấu trúc liên kết và số nút của Edge.

 1. Cập nhật Cassandra và ZooKeeper trên máy 1:
  > /opt/apigee/apigee-setup/bin/update.sh -c cs,zk -f configFile
 2. Thiết lập quy tắc iptables sau trên máy 2:
  > sudo iptables -A input -p tcp --destination-port 5672 ! –s `tên máy chủ` -i eth0 -j THẢO LUẬN
 3. Kiểm tra hàng đợi thông báo Qpid trên máy 2:
  > qpid-stat -q

  Tiếp tục kiểm tra hàng đợi cho đến khi số lượng trong cột "msg" là 0. Bạn không thể nâng cấp Qpid cho đến khi ứng dụng này xử lý xong tất cả tin nhắn.
 4. Cập nhật qpidd trên máy 2:
  > /opt/apigee/apigee-setup/bin/update.sh -c qpid -f configFile
 5. Xoá iptables trên máy 2:
  > sudo iptables -F
 6. Cập nhật postgresql trên máy 2:
  > /opt/apigee/apigee-setup/bin/update.sh -c ps -f configFile
 7. Khởi động postgresql trên máy 2:
  > /opt/apigee/apigee-service/bin/apigee-service apigee-postgresql bắt đầu
 8. Cập nhật LDAP trên máy 1:
  > /opt/apigee/apigee-setup/bin/update.sh -c ldap -f configFile
 9. Cập nhật các thành phần Edge trên máy 2 và 1:
  > /opt/apigee/apigee-setup/bin/update.sh -c Edge -f configFile
 10. Cập nhật giao diện người dùng trên máy 1:
  > /opt/apigee/apigee-setup/bin/update.sh -c ui -f configFile

Đối với việc cài đặt theo cụm 5 máy chủ

Hãy xem phần Cấu trúc liên kết đã cài đặt để biết danh sách các cấu trúc liên kết và số nút của Edge.

 1. Cập nhật Cassandra và ZooKeeper trên máy 1, 2 và 3:
  > /opt/apigee/apigee-setup/bin/update.sh -c cs,zk -f configFile
 2. Thiết lập quy tắc iptables sau đây trên máy 4:
  > sudo iptables -A input -p tcp --destination-port 5672 ! –s `tên máy chủ` -i eth0 -j THẢO LUẬN
 3. Kiểm tra hàng đợi thông báo Qpid trên máy 4:
  > qpid-stat -q

  Tiếp tục kiểm tra hàng đợi cho đến khi số lượng trong cột "msg" là 0. Bạn không thể nâng cấp Qpid cho đến khi ứng dụng này xử lý xong tất cả tin nhắn.
 4. Cập nhật qpidd trên máy 4:
  > /opt/apigee/apigee-setup/bin/update.sh -c qpid -f configFile
 5. Xoá iptables trên máy 4:
  > sudo iptables -F
 6. Lặp lại các bước từ 2 đến 5 trên máy 5.
 7. Cập nhật postgresql trên máy 4:
  > /opt/apigee/apigee-setup/bin/update.sh -c ps -f configFile
 8. Khởi động postgresql trên máy 4:
  > /opt/apigee/apigee-service/bin/apigee-service apigee-postgresql bắt đầu
 9. Lặp lại các bước 7 và 8 trên máy 5.
 10. Cập nhật LDAP trên máy 1:
  > /opt/apigee/apigee-setup/bin/update.sh -c ldap -f configFile
 11. Cập nhật các thành phần Edge trên máy 4, 5, 1, 2, 3:
  > /opt/apigee/apigee-setup/bin/update.sh -c Edge -f configFile
 12. Cập nhật giao diện người dùng trên máy 1:
  > /opt/apigee/apigee-setup/bin/update.sh -c ui -f configFile

Đối với việc cài đặt theo cụm 9 máy chủ

Hãy xem phần Cấu trúc liên kết đã cài đặt để biết danh sách các cấu trúc liên kết và số nút của Edge.

 1. Cập nhật Cassandra và ZooKeeper trên máy 1, 2 và 3:
  > /opt/apigee/apigee-setup/bin/update.sh -c cs,zk -f configFile
 2. Thiết lập quy tắc iptables sau trên máy 6:
  > sudo iptables -A input -p tcp --destination-port 5672 ! –s `tên máy chủ` -i eth0 -j THẢO LUẬN
 3. Kiểm tra hàng đợi thông báo Qpid trên máy 6:
  > qpid-stat -q

  Tiếp tục kiểm tra hàng đợi cho đến khi số lượng trong cột "msg" là 0. Bạn không thể nâng cấp Qpid cho đến khi ứng dụng này xử lý xong tất cả tin nhắn.
 4. Cập nhật qpidd trên máy 6:
  > /opt/apigee/apigee-setup/bin/update.sh -c qpid -f configFile
 5. Xoá iptables trên máy 6:
  > sudo iptables -F
 6. Lặp lại các bước từ 2 đến 5 trên máy 7.
 7. Cập nhật postgresql trên máy 6:
  > /opt/apigee/apigee-setup/bin/update.sh -c ps -f configFile
 8. Khởi động postgresql trên máy 6:
  > /opt/apigee/apigee-service/bin/apigee-service apigee-postgresql bắt đầu
 9. Lặp lại các bước 7 và 8 trên máy 7.
 10. Cập nhật LDAP trên máy 1:
  > /opt/apigee/apigee-setup/bin/update.sh -c ldap -f configFile
 11. Cập nhật các thành phần Edge trên máy 6, 7, 8, 9, 1, 4 và 5 theo thứ tự:
  > /opt/apigee/apigee-setup/bin/update.sh -c Edge -f configFile
 12. Cập nhật giao diện người dùng trên máy 1:
  > /opt/apigee/apigee-setup/bin/update.sh -c ui -f configFile

Đối với việc cài đặt theo nhóm gồm 13 máy chủ

Hãy xem phần Cấu trúc liên kết đã cài đặt để biết danh sách các cấu trúc liên kết và số nút của Edge.

 1. Cập nhật Cassandra và ZooKeeper trên máy 1, 2 và 3:
  > /opt/apigee/apigee-setup/bin/update.sh -c cs,zk -f configFile
 2. Thiết lập quy tắc iptables sau trên máy 12:
  > sudo iptables -A input -p tcp --destination-port 5672 ! –s `tên máy chủ` -i eth0 -j THẢO LUẬN
 3. Kiểm tra hàng đợi thông báo Qpid trên máy 12:
  > qpid-stat -q

  Tiếp tục kiểm tra hàng đợi cho đến khi số lượng trong cột "msg" là 0. Bạn không thể nâng cấp Qpid cho đến khi ứng dụng này xử lý xong tất cả tin nhắn.
 4. Cập nhật qpidd trên máy 12:
  > /opt/apigee/apigee-setup/bin/update.sh -c qpid -f configFile
 5. Xoá iptables trên máy 12:
  > sudo iptables -F
 6. Lặp lại các bước từ 2 đến 5 trên máy 13.
 7. Cập nhật postgresql trên máy 12:
  > /opt/apigee/apigee-setup/bin/update.sh -c ps -f configFile
 8. Khởi động postgresql trên máy 12:
  > /opt/apigee/apigee-service/bin/apigee-service apigee-postgresql start
 9. Lặp lại các bước 7 và 8 trên máy 13.
 10. Cập nhật LDAP trên máy 4 và 5:
  > /opt/apigee/apigee-setup/bin/update.sh -c ldap -f configFile
 11. Cập nhật các thành phần Edge trên máy 12, 13, 8, 9, 6, 7, 10 và 11 theo thứ tự:
  > /opt/apigee/apigee-setup/bin/update.sh -c cạnh -f configFile
 12. Cập nhật giao diện người dùng trên máy 6 và 7:
  > /opt/apigee/apigee-setup/bin/update.sh -c ui -f configFile

Đối với việc cài đặt theo nhóm gồm 12 máy chủ

Hãy xem phần Cấu trúc liên kết đã cài đặt để biết danh sách các cấu trúc liên kết và số nút của Edge.

 1. Cập nhật Cassandra và ZooKeeper:
  1. Trên máy 1, 2 và 3 trong Trung tâm dữ liệu 1:
   > /opt/apigee/apigee-setup/bin/update.sh -c cs,zk -f configFile
  2. Trên máy 7, 8 và 9 trong Trung tâm dữ liệu 2
   > /opt/apigee/apigee-setup/bin/update.sh -c cs,zk -f configFile
 2. Cập nhật qpidd:
  1. Máy 4, 5 trong Trung tâm dữ liệu 1
   1. Thiết lập quy tắc iptables sau trên máy 4:
    > sudo iptables -A input -p tcp --destination-port 5672 ! –s `tên máy chủ` -i eth0 -j THẢO LUẬN
   2. Kiểm tra hàng đợi thông báo Qpid trên máy 4:
    > qpid-stat -q

    Tiếp tục kiểm tra hàng đợi cho đến khi số lượng trong cột "msg" là 0. Bạn không thể nâng cấp Qpid cho đến khi ứng dụng này xử lý xong tất cả thông báo.
   3. Cập nhật qpidd trên máy 4:
    > /opt/apigee/apigee-setup/bin/update.sh -c qpid -f configFile
   4. Xoá iptables trên máy 4:
    > sudo iptables -F
   5. Lặp lại các bước từ 1 đến 4 trên máy 5.
  2. Máy 10, 11 trong Trung tâm dữ liệu 2
   1. Thiết lập quy tắc iptables sau trên máy 10:
    > sudo iptables -A input -p tcp --destination-port 5672 ! –s `tên máy chủ` -i eth0 -j THẢO LUẬN
   2. Kiểm tra hàng đợi thông báo Qpid trên máy 10:
    > qpid-stat -q

    Tiếp tục kiểm tra hàng đợi cho đến khi số lượng trong cột "msg" là 0. Bạn không thể nâng cấp Qpid cho đến khi ứng dụng này xử lý xong tất cả thông báo.
   3. Cập nhật qpidd trên máy 10:
    > /opt/apigee/apigee-setup/bin/update.sh -c qpid -f configFile
   4. Xoá iptables trên máy 10:
    > sudo iptables -F
   5. Lặp lại các bước từ 1 đến 4 trên máy 11.
 3. Cập nhật postgresql:
  1. Máy 6 trong Trung tâm dữ liệu 1
   > /opt/apigee/apigee-setup/bin/update.sh -c ps -f configFile
   > /opt/apigee/apigee-service/bin/apigee-service apigee-postgresql bắt đầu
  2. Máy 12 trong Trung tâm dữ liệu 2
   > /opt/apigee/apigee-setup/bin/update.sh -c ps -f configFile
   > /opt/apigee/apigee-service/bin/apigee-service apigee-postgresql bắt đầu
 4. Cập nhật LDAP:
  1. Máy 1 trong Trung tâm dữ liệu 1
   > /opt/apigee/apigee-setup/bin/update.sh -c ldap -f configFile
  2. Máy 7 trong Trung tâm dữ liệu 2
   > /opt/apigee/apigee-setup/bin/update.sh -c ldap -f configFile
 5. Cập nhật các thành phần Edge:
  1. Máy 4, 5, 6, 1, 2, 3 trong Trung tâm dữ liệu 1
   > /opt/apigee/apigee-setup/bin/update.sh -c Edge -f configFile
  2. Máy 10, 11, 12, 7, 8, 9 trong Trung tâm dữ liệu 2
   > /opt/apigee/apigee-setup/bin/update.sh -c Edge -f configFile
 6. Cập nhật giao diện người dùng:
  1. Máy 1 trong Trung tâm dữ liệu 1:
   > /opt/apigee/apigee-setup/bin/update.sh -c ui -f configFile
  2. Máy 7 trong Trung tâm dữ liệu 2:
   > /opt/apigee/apigee-setup/bin/update.sh -c ui -f configFile

Đối với việc cài đặt API BaaS với 7 máy chủ

Bạn phải thêm hai thuộc tính mới vào tệp cấu hình trước khi chạy quy trình nâng cấp:

# For a single data center, specify the same value as BAAS_CASS_LOCALDC.
BAAS_CASS_DC_LIST="dc-1"

# Defines the initial contact points for members of the BaaS cluster. 
# Specify the IP address of no more than two Stack nodes. 
BAAS_CLUSTER_SEEDS="dc-1:$IP4,dc-1:$IP5"

Để xem ví dụ đầy đủ về tệp cấu hình, hãy xem phần Cài đặt API BaaS.

Bạn cũng phải đảm bảo rằng cổng 2551 được mở trên tất cả các nút Ngăn xếp để truy cập từ tất cả các nút Ngăn xếp khác.

Hãy xem phần Cấu trúc liên kết đã cài đặt để biết danh sách các cấu trúc liên kết và số nút của Edge.

 1. Cập nhật Cassandra trên máy 5, 6 và 7:
  > /opt/apigee/apigee-setup/bin/update.sh -c cs -f configFile
 2. Cập nhật ElasticSearch và API BaaS Stack trên máy 1, 2 và 3:
  > /opt/apigee/apigee-setup/bin/update.sh -c e,b -f configFile

 3. Cập nhật API BaaS Cổng trên máy 4:
  > /opt/apigee/apigee-setup/bin/update.sh -c p -f configFile

Đối với lượt cài đặt API BaaS gồm 10 máy chủ

Bạn phải thêm hai thuộc tính mới vào tệp cấu hình trước khi chạy quy trình nâng cấp:

# For a single data center, specify the same value as BAAS_CASS_LOCALDC.
BAAS_CASS_DC_LIST="dc-1"

# Defines the initial contact points for members of the BaaS cluster. 
# Specify the IP address of no more than two Stack nodes. 
BAAS_CLUSTER_SEEDS="dc-1:$IP4,dc-1:$IP5"

Để xem ví dụ đầy đủ về tệp cấu hình, hãy xem phần Cài đặt API BaaS.

Bạn cũng phải đảm bảo rằng cổng 2551 được mở trên tất cả các nút Ngăn xếp để truy cập từ tất cả các nút Ngăn xếp khác.

Hãy xem phần Cấu trúc liên kết đã cài đặt để biết danh sách các cấu trúc liên kết và số nút của Edge.

 1. Cập nhật Cassandra trên máy 8, 9 và 10:
  > /opt/apigee/apigee-setup/bin/update.sh -c cs -f configFile
 2. Cập nhật ElasticSearch trên máy 1, 2 và 3:
  > /opt/apigee/apigee-setup/bin/update.sh -c e -f configFile
 3. Cập nhật ngăn xếp API BaaS trên máy 4, 5 và 6:
  > /opt/apigee/apigee-setup/bin/update.sh -c b -f configFile
 4. Cập nhật API BaaS Cổng trên máy 7:
  > /opt/apigee/apigee-setup/bin/update.sh -c p -f configFile

Đối với trường hợp lắp đặt không theo tiêu chuẩn

Nếu bạn cài đặt không theo tiêu chuẩn, hãy cập nhật các thành phần Edge theo thứ tự sau:

 1. ZooKeeper
 2. Cassandra
 3. qpidd, ps
 4. LDAP
 5. Edge, có nghĩa là cấu hình "-c cạnh" trên tất cả các nút theo thứ tự: nút có máy chủ Qpid, máy chủ Postgres, Máy chủ quản lý, Bộ xử lý thông báo và Bộ định tuyến.
  Lưu ý: Nếu nút đã cài đặt cả máy chủ Qpid và máy chủ Postgres, hãy chạy bước cấu hình "-c Edge".
 6. Giao diện người dùng Edge