Apigee Edge'in 4.17.0x sürümünü 4.18.01 sürümüne güncelleyin

Edge for Private Cloud 4.18.01 sürümü

Hangi Edge sürümlerini 4.18.01 sürümüne güncelleyebilirsiniz?

Bu prosedürü uygulayarak Apigee Edge 4.17.0x sürümünü güncelleyebilirsiniz.

Edge'in 4.16.01'den önceki bir sürümüne sahipseniz önce 4.16.01.x sürümüne geçmeniz ve ardından 4.18.01 sürümüne güncellemeniz gerekir.

Güncellemeyi kimler gerçekleştirebilir?

Güncellemeyi çalıştıran kullanıcı, Edge'i ilk kez yükleyen veya kök olarak çalışan bir kullanıcıyla aynı olmalıdır.

Edge BGBG'leri yüklendikten sonra herhangi bir kullanıcı tarafından yapılandırabilir.

Hangi bileşenleri güncellemeniz gerekir?

Tüm Edge bileşenlerini güncellemeniz gerekir. Edge, birden çok sürümden bileşenler içeren bir kurulumu desteklemez.

Uyumluluğu koruyun

Private Cloud için Apigee Edge'i 4.18.01 sürümüne yükseltirken sonuçta kullanılacak uygulamanın, yapılandırma dosyalarında yalnızca desteklenen özelliklere başvurduğundan emin olmanız gerekir.

Özellik Konum Açıklama
conf_load_balancing_load.balancing.
  driver.nginx.server.retry
router.properties Bu mülkü router.properties dosyanızdan kaldırın. 4.18.01'de yeniden deneme seçeneklerini ayarlamak için sanal ana makine yapılandırma özelliklerini kullanın.

Mülk ayarlarının otomatik olarak yayılması

/opt/Apigee/customer/application içinde .properties dosyalarını düzenleyerek herhangi bir mülk ayarladıysanız bu değerler güncelleme ile korunur.

SMTPMAILFROM yapılandırma parametresinin zorunlu eklenmesi

Edge 4.17.05, bir SMTP sunucusunu etkinleştirdiğinizde kullanılan yapılandırma dosyasına yeni bir gerekli parametre ekledi. 4.17.01'den güncelleme yapıyorsanız SMTP sunucusunu etkinleştirirken yapılandırma dosyasında SMTPMAILFROM değerini ayarlamanız gerekir.

API BaaS 4.17.09 sürümü, SMTPMAILFROM özelliği için de destek ekledi. API BaaS'ı 4.17.01 veya 4.17.05 sürümünden güncellerken yapılandırma dosyasında SMTPMAILFROM değerini ayarlamanız gerekir.

Bu parametrenin biçimi şu şekildedir:

SMTPMAILFROM="My Company <myco@company.com>"

Postgres 9.6'ya yükseltme gerekli

Edge'in bu sürümü, Postgres 9.6'ya yükseltme içerir. Bu yükseltme kapsamında tüm Postgres verileri Postgres 9.6'ya taşınır.

Çoğu Edge üretim sistemi, ana bekleme modunda çoğaltma için yapılandırılmış iki Postgres düğümü kullanır. Güncelleme işlemi sırasında Postgres düğümleri güncelleme nedeniyle kullanım dışıyken analiz verileri hâlâ Qpid düğümlerine yazılır. Postgres düğümleri güncellenip tekrar internete bağlandıktan sonra, analiz verileri Postgres düğümlerine aktarılır.

Postgres güncellemesini gerçekleştirme şekliniz, Postgres düğümleriniz için veri depolama alanını nasıl yapılandırdığınıza bağlıdır:

 • Postgres düğümleriniz için yerel veri depolama alanı kullanıyorsanız yükseltme süresince yeni bir Postgres bekleme düğümü yüklemeniz gerekir. Yükseltme işlemi tamamlandıktan sonra yeni Postgres bekleme düğümünü devre dışı bırakabilirsiniz.

  Herhangi bir nedenle güncellemeyi geri çekmeniz gerekirse ek Postgres bekleme düğümü gerekir. Güncellemeyi geri çekmeniz gerekirse yeni Postgres bekleme düğümü, geri alma işleminden sonra ana Postgres düğümü olur. Bu nedenle, yeni Postgres bekleme düğümünü kurduğunuzda bu düğüm, Edge Yükleme Koşulları'nda tanımlandığı gibi Postgres sunucusunun tüm donanım gereksinimlerini karşılayan bir düğümde olmalıdır.

  Prototip oluşturma ve test için kullanılan topolojiler olan Edge'in 1 ve 2 düğümlü kurulumunda yalnızca tek bir Postgres düğümü olur. Bu Postgres düğümlerini, yeni bir Postgres düğümü oluşturmanız gerekmeden doğrudan güncelleyebilirsiniz.
 • Apigee tarafından önerildiği gibi Postgres düğümleriniz için ağ depolama alanı kullanıyorsanız yeni bir Postgres düğümü yüklemeniz gerekmez. Aşağıdaki prosedürlerde, yeni bir Postgres bekleme düğümünü kurmayı ve daha sonra geçersiz kılmayı belirten adımları atlayabilirsiniz.

  Güncelleme işlemine başlamadan önce, Postgres tarafından kullanılan veri deposunun ağ anlık görüntüsünü alın. Ardından, güncelleme sırasında herhangi bir hata oluşursa ve geri alma işlemi yapmak zorunda kalırsanız Postgres düğümünü ilgili anlık görüntüden geri yükleyebilirsiniz.

Yeni bir Postgres bekleme düğümü yükleniyor

Bu prosedür, yeni bir düğümde bir Postgres bekleme sunucusu oluşturur. Edge'in 4.18.01 sürümü için değil, mevcut Edge sürümünüz (4.17.0x) için yeni bir Postgres bekleme sunucusu yüklediğinizden emin olun.

Yüklemeyi gerçekleştirmek için Edge'in mevcut sürümünü yüklerken kullandığınız yapılandırma dosyasını kullanın.

Yeni bir Postgres bekleme düğümü oluşturmak için:

 1. Geçerli Postgres ana kopyasında, aşağıdaki jetonu ayarlamak için /opt/apigee/customer/application/postgresql.properties dosyasını düzenleyin:
  conf_pg_hba_replication.connection=host replication apigee existing_slave_ip/32
  trust\ \nhost replication apigee new_slave_ip/32 trust

  Burada existing_slave_ip, mevcut Postgres bekleme sunucusunun IP adresidir. new_slave_ip ise yeni bekleme düğümünün IP adresidir.

  postgresql.properties dosyası mevcut değilse bu dosyayı oluşturun ve aşağıdaki örnekte gösterildiği gibi chown kullanarak apigee kullanıcısına dosya erişimi verin:

  chown apigee:apigee /opt/apigee/customer/application/postgresql.properties
 2. Postgres ana makinesinde apigee-postgresql dosyasını yeniden başlatın:
  /opt/apigee/apigee-service/bin/apigee-service apigee-postgresql restart
 3. Ana düğümdeki /opt/apigee/apigee-postgresql/conf/pg_hba.conf dosyasını görüntüleyerek yeni bekleme düğümünün eklendiğini doğrulayın. Dosyada şu satırları görürsünüz:
  host replication apigee existing_slave_ip/32 trust
  host replication apigee new_slave_ip/32 trust
 4. Yeni Postgres bekleme sunucusunu yükleyin:
  1. Mevcut Edge sürümünüzü yüklemek için kullandığınız yapılandırma dosyasını düzenleyerek aşağıdakileri belirtin:
   # IP address of the current master:
   PG_MASTER=192.168.56.103
   # IP address of the new standby node
   PG_STANDBY=192.168.56.102 
  2. SELinux'u Edge Apigee-setup yardımcı programını yükleme bölümünde açıklandığı şekilde devre dışı bırakın.
  3. Edge bootstrap_4.17.0x.sh dosyasını (burada 4.17.0x 4.17.01, 4.17.05 veya 4.17.09'dur) /tmp/bootstrap_4.17.0x.sh konumuna indirin:
   curl https://software.apigee.com/bootstrap_4.17.0x.sh -o /tmp/bootstrap_4.17.0x.sh
  4. Edge apigee-service yardımcı programını ve bağımlılıklarını yükleyin:
   sudo bash /tmp/bootstrap_4.17.0x.sh apigeeuser=uName
    apigeepassword=pWord
  5. apigee-setup yardımcı programını yüklemek için apigee-service uygulamasını kullanın:
   /opt/apigee/apigee-service/bin/apigee-service apigee-setup install
  6. Postgres'i yükleyin:
   /opt/apigee/apigee-setup/bin/setup.sh -p ps -f configFile
  7. Yeni bekleme sunucusunda aşağıdaki komutu yürütün:
   /opt/apigee/apigee-service/bin/apigee-service apigee-postgresql postgres-check-standby

   Bekleme olduğunu söylediğini doğrulayın.

Postgres düğümünü devre dışı bırakma

Güncelleme tamamlandıktan sonra yeni bekleme düğümünü devre dışı bırakın:

 1. Postgres'in şu anda çalıştığından emin olun:
  > /opt/../..//become-service/bin/Apigee-all status

  Postgres çalışmıyorsa başlatın:
  > /opt/impression/become-service/bin/Apigee-all start
 2. Yeni bekleme düğümünde aşağıdaki curl -u komutunu çalıştırarak yeni bekleme düğümünün UUID'sini alın:
  > curl -u sysAdminEmail:password http://<node_IP>:8084/v1/servers/self

  Düğümün UUID'sini ""ec9" UID-403 UID'si, [ "e9-303 UID-3 UID", "etc", "e93037", "gömt kodu", "e9-303 UID", "g"a403 UID'si", "etc", "e9-303, UID]", "e9203 UID-30]", ""g9-303 UID", ""g-303 UID'si, çıktının sonunda, "<<node_IP>:8084/v1/servers/self"

 3. Yeni bekleme düğümünde aşağıdaki komutu çalıştırarak yeni bekleme düğümünü durdurun:
  > /opt/../..//Apigee-service/bin/Apigee-all stop
 4. Yeni bekleme düğümünü /opt/apigee/customer/application/postgresql.properties bağlantısından kaldırmak için Postgres ana düğümünde /opt/apigee/customer/application/postgresql.properties öğesini düzenleyin:
  conf_pg_hba_replication.açıp=host replikasyon Doğrudan existing_slave_ip/32 güveni
 5. Postgres ana makinesinde Apigee-postgresql'i yeniden başlatın:
  > /opt/../..//Apigee-service/bin/Apigee-service sınırlama-postgresql yeniden başlatma
 6. Ana makinedeki /opt/apigee/apigee-postgresql/conf/pg_hba.conf dosyasını görüntüleyerek yeni bekleme düğümünün kaldırıldığını doğrulayın. Söz konusu dosyada yalnızca aşağıdaki satırı görürsünüz:
  host copy Apigee existing_slave_ip/32 güven
 7. Yönetim Sunucusu düğümünde aşağıdaki Edge Management API çağrısını yaparak bekleme düğümünün UUID'sini silin:
  > curl -u sysAdminEmail:password -X DELETE http://<ms_IP>:8080/v1/servers/<new_slave_uuid>

Ön koşulları güncelleme

Apigee Edge'i yükseltmeden önce aşağıdaki ön koşulları yerine getirin:

 • Tüm düğümleri yedekleyin
  Güncellemeden önce, güvenlik nedeniyle tüm düğümleri tamamen yedeklemeniz önerilir. Yedekleme işlemini gerçekleştirmek için Edge'in mevcut sürümüne ilişkin prosedürü kullanın.

  Bu sayede, yeni sürüme güncelleme düzgün şekilde çalışmaması ihtimaline karşı bir yedekleme planınız olur. Yedekleme hakkında daha fazla bilgi için Yedekleme ve Geri Yükleme başlıklı makaleyi inceleyin.
 • Edge'nin çalıştığından emin olma
  Şu komutu kullanarak güncelleme işlemi sırasında Edge'in çalışır durumda olduğundan emin olun:

  > /opt/../..//Apigee-service/bin/Apigee-all durum

Başarısız güncellemeyi işleme

Güncelleme hatası olması durumunda sorunu düzeltmeyi ve ardından update.sh'yi tekrar çalıştırmayı deneyebilirsiniz. Güncellemeyi birden çok kez çalıştırabilirsiniz. Güncellemeye kaldığı yerden devam eder.

Hata, güncellemeyi önceki sürümünüze geri çekmenizi gerektiriyorsa daha fazla bilgi için 4.18.01 Geri Alma İşlemi bölümüne bakın.

Günlük kaydı güncelleme bilgileri

Varsayılan olarak update.sh yardımcı programı günlük bilgilerini şu klasöre yazar:

/opt/apigee/var/log/apigee-setup/update.log

update.sh yardımcı programını çalıştıran kullanıcının bu dizine erişimi yoksa, günlüğü /tmp dizinine update_username.log adlı bir dosya olarak yazar.

Kullanıcının /tmp dosyasına erişimi yoksa update.sh yardımcı programı başarısız olur.

Kapalı kalma süresi güncellemesi

Kapalı kalma süresi olmayan güncelleme veya periyodik güncelleme, Edge'i indirmeden Edge yüklemenizi güncellemenize olanak tanır.

Kapalı kalma süresini güncelleme işlemi yalnızca 5 düğümlü veya daha büyük yapılandırmalarda yapılabilir.

Kapalı kalma süresi olmayan yükseltmenin anahtarı, her bir yönlendiriciyi yük dengeleyiciden tek tek kaldırmaktır. Ardından, Yönlendirici'yi ve Yönlendirici ile aynı makinede bulunan diğer bileşenleri güncelleyip Yönlendirici'yi tekrar yük dengeleyiciye ekleyebilirsiniz.

 1. Makineleri, aşağıdaki "Makine güncelleme sırası" bölümünde açıklandığı gibi yükleme işlemi için doğru sırayla güncelleyin.
 2. Yönlendiricileri güncelleme zamanı geldiğinde, herhangi bir Yönlendiriciyi seçin ve Sunucuyu Etkinleştirme/Devre Dışı Bırakma (İleti İşleyici/Yönlendirici) Erişilebilirliği bölümünde açıklandığı gibi yönlendiriciyi seçin ve erişilemez duruma getirin.
 3. Seçili Yönlendirici'yi ve diğer tüm Edge bileşenlerini Yönlendirici ile aynı makinede güncelleyin. Tüm Edge yapılandırmaları aynı düğümde bir Yönlendirici ve Mesaj İşleyici gösterir.
 4. Yönlendiriciyi tekrar erişilebilir yapın.
 5. Kalan Yönlendiriciler için 2-4 arasındaki adımları tekrarlayın.
 6. Yüklemenizde kalan makineler için güncelleme işlemine devam edin.

Güncelleme öncesinde/sonrasında aşağıdaki noktalara dikkat edin:

 • Birleşik Yönlendirici ve Mesaj İşleyici düğümünde:
  • Güncellemeden önce aşağıdakileri yapın:
   1. Yönlendiriciyi erişilemez hale getirin.
   2. Mesaj İşleyici'ye erişilemez.
  • Güncellemeden sonra aşağıdakileri yapın:
   1. Mesaj İşleyici'yi erişilebilir hale getirin.
   2. Yönlendiriciyi erişilebilir hale getirin.
 • Tek bir Yönlendirici düğümünde:
  • Güncellemeden önce, Yönlendiriciyi erişilemez hale getirin.
  • Güncellemeden sonra, Yönlendirici'yi erişilebilir hale getirin.
 • Tek bir Mesaj İşleyici düğümünde:
  • Güncellemeden önce Mesaj İşleyici'ye erişilemez hale getirin.
  • Güncellemeden sonra Mesaj İşleyici'yi erişilebilir hale getirin.

Sessiz yapılandırma dosyası kullanma

Güncelleme komutuna sessiz bir yapılandırma dosyası iletmeniz gerekir. Sessiz yapılandırma dosyası, Edge 4.17.0x'i yüklemek için kullandığınızla aynı olmalıdır.

Harici internet bağlantısı olan bir düğümde 4.18.01 sürümüne güncelleme prosedürü

Bir düğümdeki Edge bileşenlerini güncellemek için aşağıdaki prosedürü kullanın:

 1. Şu anda yerel depolama alanıyla Postgres ana bekleme modunda çoğaltma kullanıyorsanız yukarıdaki Yeni Postgres bekleme düğümü yükleme bölümünde açıklandığı gibi yeni bir Postgres bekleme düğümü yükleyin.

  Ağ depolama alanını kullanıyorsanız yeni düğümü yüklemeniz gerekmez. Bunun yerine, Postgres tarafından kullanılan veri deposunun ağ anlık görüntüsünü alın. Daha fazla bilgi için Postgres 9.6'ya zorunlu yükseltme başlıklı makaleye bakın.
 2. Mevcutsa, güncelleme tamamlanana kadar Cassandra'da onarım işlemi gerçekleştirmek için yapılandırılmış CRON işlerini devre dışı bırakın.
 3. Edge BGBG'lerini yüklemek için düğümünüze kök olarak giriş yapın.
  Not: BGBG yüklemesi kök erişimi gerektirse de Edge yapılandırmasını kök erişimi olmadan gerçekleştirebilirsiniz.
 4. yum-utils ve yum-plugin-priorities öğelerini yükleyin:
  > sudo yum install yum-utils
  > sudo yum install yum-plugin-priorities
 5. SELinux'u Edge Apigee-setup yardımcı programını yükleme bölümünde açıklandığı şekilde devre dışı bırakın.
 6. Oracle 7.x'te yükleme yapıyorsanız şu komutu çalıştırın:
  > sudo yum-config-manager --enable ol7_optional_latest
 7. AWS'ye yüklüyorsanız aşağıdaki yum-configure-manager komutlarını çalıştırın:
  > yum update rh-amazon-rhui-client.noarch
  > sudo yum-config-manager --enable rhui-REGION-rhel-server-extras rhui-REGION-rhel-server-optional
 8. Edge 4.18.01 bootstrap_4.18.01.sh dosyasını /tmp/bootstrap_4.18.01.sh konumuna indirin:
  > curl https://software.impression.com/bootstrap_4.18.01.sh -o /tmp/bootstrap_4.1
 9. Edge 4.18.01 Apigee-service yardımcı programını ve bağımlılıklarını yükleyin:
  > sudo bash /tmp/bootstrap_4.18.01.sh Apigeeuser=uName Apigeepassword=uName


  Burada uName pWord'ü çıkarırsanız bunu girmeniz istenir.

  Yükleyici, Java 1.8'in yüklü olup olmadığını varsayılan olarak kontrol eder. Yüklemezseniz uygulama sizin için yüklenir. Java yüklemesinin nasıl yapılacağını belirtmek için JAVA_FIX seçeneğini kullanın. JAVA_FIX şu değerleri alır:

  I = OpenJDK 1.8'i yükle (varsayılan)
  C = Java yüklemeden devam et
  Q = Çık. Bu seçenek için Java'yı kendiniz yüklemeniz gerekir.
 10. Apigee-setup yardımcı programını güncellemek için Apigee-service'i kullanın:
  > /opt/../..//../../-service/bin/Apigee-service Apigee-setup güncelleme
 11. Yönetim Sunucusu'ndaki apigee-validate yardımcı programını güncelleyin:
  > /opt/../..//Apigee-service/bin/Apigee-service Apigee-verify güncellemesi
 12. Apigee-renew yardımcı programını güncelleyin:
  > /opt/Apigee/Apigee-service/bin/Apigee-service Apigee-provide güncellemesi
 13. Güncelleme yardımcı programını düğümlerinizde aşağıdaki "Makine güncelleme sırası" bölümünde açıklanan sırayla çalıştırın:
  > /opt/../..//Apigee-setup/bin/update.sh -c component -f configFile

  Yapılandırma dosyasındaki tek şart, yapılandırma dosyasının "Apigee" kullanıcısı tarafından erişilebilir veya okunabilir olması gerekir.

  Güncellenecek bileşeni belirtmek için "-c" seçeneğini kullanın. Olası bileşenlerin listesine şunlar dahildir:
  ldap = OpenLDAP API API kurulumu: E
  cs = Cassandra
  zk = Zookeeper
  qpid = postgresql
  edge =Edge kullanıcı arayüzü hariç tüm Edge bileşenleri: Yönetim Sunucusu, Message Processall, Yönlendirici, QPID S
  Sunucu, Postgre için tüm Edge bileşenleri
  En son adres
  Stacka API API kurulumu: Stacka API BaleS 14. Yüklemeyi test etme bölümünde açıklandığı gibi, Yönetim Sunucusu'nda apigee-validate yardımcı programını çalıştırarak güncellemeyi test edin.
 15. Yeni bir Postgres bekleme düğümü yüklediyseniz yukarıdaki Postgres düğümünü devre dışı bırakma bölümünde açıklandığı şekilde düğümü devre dışı bırakın.

  Ağ depolama alanını kullanıyorsanız yeni düğümü yüklemeniz gerekmez. Daha fazla bilgi için Postgres 9.6'ya zorunlu yükseltme başlıklı makaleye bakın.

Güncellemeyi daha sonra geri almak için 4.18.01 Geri Alma İşlemi'nde açıklanan prosedürü kullanın.

Yerel depodan 4.18.01 sürümüne güncelleme prosedürü

Edge düğümlerinizin internet üzerinden güvenlik duvarı arkasında olması veya başka bir şekilde Apigee deposuna internet üzerinden erişmesi yasaklanıyorsa güncelleme işlemini Apigee deposunun yerel deposundan ya da yansıtmasından gerçekleştirebilirsiniz.

Yerel bir Edge deposu oluşturduktan sonra, Edge'i yerel depodan güncellemek için iki seçeneğiniz vardır:

 • Deponun .tar dosyasını oluşturun, .tar dosyasını bir düğüme kopyalayın, ardından .tar dosyasından Edge'i güncelleyin.
 • Diğer düğümlerin erişebilmesi için yerel deponun bulunduğu düğüme bir web sunucusu yükleyin. Apigee, kullanmanız için Nginx web sunucusunu sağlar. Dilerseniz kendi web sunucunuzu de kullanabilirsiniz.

Yerel 4.18.01 deposundan güncelleme yapmak için:

 1. Şu anda Postgres ana beklemede çoğaltmayı kullanıyorsanız yukarıdaki Yeni Postgres bekleme düğümü yükleme bölümünde açıklandığı gibi yeni bir Postgres bekleme düğümü yükleyin.

  Ağ depolama alanını kullanıyorsanız yeni düğümü yüklemeniz gerekmez. Bunun yerine, Postgres tarafından kullanılan veri deposunun ağ anlık görüntüsünü alın. Daha fazla bilgi için Postgres 9.6'ya zorunlu yükseltme başlıklı makaleye bakın.
 2. Edge Apigee-setup yardımcı programını yükleme bölümündeki "Yerel Apigee deposu oluşturma" bölümünde açıklandığı şekilde yerel bir 4.18.01 deposu oluşturun.
  Not: Mevcut bir 4.17.0x deponuz varsa 4.18.01 kod deposunu Edge Apigee kurulumu programını yükleme bölümündeki "Yerel Apigee deposu güncelleme" bölümünde açıklandığı şekilde ekleyebilirsiniz.
 3. .tar dosyasından Apigee-service'i yüklemek için:
  1. Yerel depo bulunan düğümde, yerel repo'yu /opt/apigee/data/apigee-mirror/apigee-4.18.01.tar.gz adlı tek bir .tar dosyası halinde paketlemek için aşağıdaki komutu kullanın:
   > /opt/../..//Apigee-service/bin/qwiklabs-service qwiklabs-mirror paketi
  2. .tar dosyasını, Edge'i güncellemek istediğiniz düğüme kopyalayın. Örneğin, bu dosyayı yeni düğümdeki /tmp dizinine kopyalayın.
  3. Yeni düğümde /tmp dizinindeki dosyanın tarlamasını kaldırın:
   > tar -xzf Apigee-4.18.01.tar.gz

   Bu komut, .tar dosyasını içeren dizinde depo adlı yeni bir dizin oluşturur. Örneğin, /tmp/repos.
  4. Edge Apigee-service yardımcı programını ve bağımlılıklarını /tmp/repos'dan yükleyin:
   > sudo bash /tmp/repos/bootstrap_4.18.01.sh Apigeeprotocol="file://" Apigeerepobasepath=/tmp/repos

   Bu komuta repos dizininin yolunu eklediğinize dikkat edin.
 4. Nginx web sunucusunu kullanarak Apigee-service yüklemek için:
  1. Nginx web sunucusunu, Install the Edge Apigee-setup yardımcı programı sayfasındaki "Nginx web sunucusunu kullanarak depodan yükleme" bölümünde açıklandığı şekilde yapılandırın.
  2. Uzak düğümde bootstrap_4.18.01.sh dosyasının şu (kullanıcı adı: bootstrap_4.18.01.sh:
   > /usr/bin/curl http://uName:pWord0.:3939/boot_strap.1
   ) bootWord0 dosyasını indirin ve bootstrap_4.18.01.sh dosyasını indirin.bootstrap_4.18.01.sh

  3. Uzak düğümde Edge Apigee-service yardımcı programını ve bağımlılıklarını yükleyin:
   > sudo bash /tmp/bootstrap_4.18.01.sh Apigeerepohost=remoteRepo:3939 Apigeeuser=uName dikkatlipassword=pWordName ../../protocol=http://pWord
   Apigee andpassword:http:// repo kullanıcı adı

 5. Apigee-setup yardımcı programını güncellemek için Apigee-service aracını kullanın:
  > /opt/../..//Apigee-service/bin/Apigee-service Maalesef-setup güncelleme
 6. Yönetim Sunucusu'ndaki apigee-validate yardımcı programını güncelleyin.
  > /opt/../..//Apigee-service/bin/Apigee-service Apigee-verify güncellemesi
 7. Apigee-renew yardımcı programını güncelleyin:
  > /opt/Apigee/Apigee-service/bin/Apigee-service Apigee-provide güncellemesi
 8. Güncelleme yardımcı programını aşağıdaki "Makine güncelleme sırası" bölümünde açıklanan sırayla düğümlerinizde çalıştırın:
  > /opt/../..//Apigee-setup/bin/update.sh -ccomponent -f configFile

  Yapılandırma dosyasındaki tek şart, yapılandırma dosyasının "Apigee" kullanıcısı tarafından erişilebilir veya okunabilir olması gerekir.

  Güncellenecek bileşeni belirtmek için "-c" seçeneğini kullanın. Olası bileşenlerin listesine şunlar dahildir:
  ldap = OpenLDAP API API kurulumu: E
  cs = Cassandra
  zk = Zookeeper
  qpid = postgresql
  edge =Edge kullanıcı arayüzü hariç tüm Edge bileşenleri: Yönetim Sunucusu, Message Processall, Yönlendirici, QPID S
  Sunucu, Postgre için tüm Edge bileşenleri
  En son adres
  Stacka API API kurulumu: Stacka API BaleS 9. Yüklemeyi test etme bölümünde açıklandığı gibi, Yönetim Sunucusu'nda apigee-validate yardımcı programını çalıştırarak güncellemeyi test edin.
 10. Yeni bir Postgres bekleme düğümü yüklediyseniz yukarıdaki Postgres düğümünü devre dışı bırakma bölümünde açıklandığı gibi düğümü devre dışı bırakın.

  Ağ depolama alanını kullanıyorsanız yeni düğümü yüklemeniz gerekmez. Daha fazla bilgi için Postgres 9.6'ya zorunlu yükseltme başlıklı makaleye bakın.

Güncellemeyi daha sonra geri almak için 4.18.01 Geri Alma İşlemi'nde açıklanan prosedürü kullanın.

Makine güncellemesi sırası

Edge kurulumunda makineleri güncelleme sırası önemlidir. Bir güncellemeyle ilgili en önemli noktalar şunlardır:

 • Diğer düğümleri güncellemeden önce tüm Cassandra ve ZooKeeper düğümlerini güncellemeniz gerekir.
 • Birden fazla Uç bileşeni olan tüm makinelerde (Yönetim Sunucusu, Mesaj İşlemci, Yönlendirici, QPID Sunucusu ancak Postgres Sunucusu hariç) tümünü aynı anda güncellemek için "-c Edge" seçeneğini kullanın.
 • Bir adımın birden fazla makinede gerçekleştirilmesi gerektiğini belirtiyorsa adımı belirtilen makine sırasında gerçekleştirin.
 • Para kazanma özelliğini güncellemek için ayrı bir adım yoktur. "-c Edge" seçeneğini belirttiğinizde güncellenir.

Tek ana makineli bağımsız yükleme için

 1. 4.17.01'den güncelliyorsanız Edge'de SMTP'yi etkinleştirdiyseniz yapılandırma dosyanızda SMTPMAILFROM adresini ayarlayın. Bu parametre şu biçimdedir:
  SMTPMAILFROM="Şirketim <myco@company.com>"
 2. Cassandra ve ZooKeeper'ı güncelleme:
  > /opt/../..//Apigee-setup/bin/update.sh -c cs,zk -f configFile
 3. Qpid'i güncelleyin:
  > /opt/../..//Apigee-setup/bin/update.sh -c qpid -f configFile
 4. LDAP'yi güncelleyin:
  > /opt/../..//Apigee-setup/bin/update.sh -c ldap -f configFile
 5. Postgres Server, Qpid sunucusu ve PostgreSQL'i durdurma:
  > /opt/../..//become-service/bin/become-service Edge-postgres-server stop
  > /opt/../..//become-service/bin/impression-service kenar-qpid-server stop
  > /opt/../..//become-service/bin/impression-service
 6. postgresql'ı güncelleyin:
  > /opt/../..//Apigee-setup/bin/update.sh -c ps -f configFile
 7. Postgres veritabanını güncelleyin:
  > /opt/../..//become-service/bin/Apigee-service Apigee-postgresql db_upgrade
 8. Kalan Edge bileşenlerini güncelleyin:
  > /opt/../..//impression-setup/bin/update.sh -c Edge -f configFile
 9. Edge kullanıcı arayüzünü güncelleyin:
  > /opt/Apigee/Apigee-setup/bin/update.sh -c ui -f configFile

2 ana makineli bağımsız yükleme için

Edge topolojileri ve düğüm numaraları için Yükleme Topolojileri bölümüne bakın.

 1. 4.17.01'den güncelliyorsanız Edge'de SMTP'yi etkinleştirdiyseniz yapılandırma dosyanızda SMTPMAILFROM adresini ayarlayın. Bu parametre şu biçimdedir:
  SMTPMAILFROM="Şirketim <myco@company.com>"
 2. 1. makinede Cassandra ve ZooKeeper'ı güncelleme:
  > /opt/../..//Apigee-setup/bin/update.sh -c cs,zk -f configFile
 3. 2. makinede Qpid'yi güncelleyin:
  > /opt/../..//Apigee-setup/bin/update.sh -c qpid -f configFile
 4. 1. makinede LDAP'yi güncelleme:
  > /opt/../..//Apigee-setup/bin/update.sh -c ldap -f configFile
 5. Makine 1'de Edge bileşenlerini güncelleyin:
  > /opt/../..//Apigee-setup/bin/update.sh -c Edge -f configFile
 6. 1. makinede kullanıcı arayüzünü güncelleyin:
  > /opt/../..//Apigee-setup/bin/update.sh -c ui -f configFile
 7. 2. makinede postgresql'i güncelleyin:
  1. Postgres Server, Qpid sunucusu ve postgresql'ı durdurun:
   > /opt/become/Apigee-service/bin/become-service kenar-postgres-server durdurma
   > /opt/../..//become-service/bin/Apigee-service Edge-qpid-server stop
   > /opt/impression/become-service/bin/become-service
  2. postgresql'i güncelleyin:
   > /opt/../..//Apigee-setup/bin/update.sh -c ps -f configFile
  3. Postgres veritabanını güncelleyin:
   > /opt/../..//become-service/bin/Apigee-service Apigee-postgresql db_upgrade
  4. 2. makinede Edge bileşenlerini güncelleyin:
   > /opt/../..//Apigee-setup/bin/update.sh -c Edge -f configFile

5 ana makineli kümelenmiş yükleme için

Edge topolojileri ve düğüm numaraları için Yükleme Topolojileri bölümüne bakın.

 1. 4.17.01'den güncelliyorsanız Edge'de SMTP'yi etkinleştirdiyseniz yapılandırma dosyanızda SMTPMAILFROM adresini ayarlayın. Bu parametre şu biçimdedir:
  SMTPMAILFROM="Şirketim <myco@company.com>"
 2. Yukarıdaki Yeni Postgres bekleme düğümü yükleme bölümünde açıklandığı gibi yeni bir Postgres bekleme düğümü yüklediğinizden emin olun.

  Ağ depolama alanını kullanıyorsanız yeni düğümü yüklemeniz gerekmez. Bunun yerine, Postgres tarafından kullanılan veri deposunun ağ anlık görüntüsünü alın. Daha fazla bilgi için Postgres 9.6'ya zorunlu yükseltme başlıklı makaleye bakın.
 3. Makine 1, 2 ve 3'te Cassandra ve ZooKeeper'ı güncelleyin:
  > /opt/../..//Apigee-setup/bin/update.sh -c cs,zk -f configFile
 4. Makine 4 ve 5'te Qpid'yi güncelleyin:
  > /opt/../..//Apigee-setup/bin/update.sh -c qpid -f configFile
 5. 1. makinede LDAP'yi güncelleme:
  > /opt/../..//Apigee-setup/bin/update.sh -c ldap -f configFile
 6. Makine 1, 2, 3'te Edge bileşenlerini güncelleyin:
  > /opt/../..//Apigee-setup/bin/update.sh -c Edge -f configFile
 7. 1. makinede kullanıcı arayüzünü güncelleyin:
  > /opt/../..//Apigee-setup/bin/update.sh -c ui -f configFile
 8. ?? 4. ve 5. makineyi güncelleyin:
  1. Makine 4'te Postgres sunucusunu ve Qpid sunucusunu durdurma:
   > /opt/../..//Apigee-service/bin/become-service Edge-postgres-server stop
   > /opt/../..//../../-service/bin/Apigee-service Edge-qpid-server stop
  2. Postgres sunucusunu, Qpid sunucusunu ve makine 5'te postgresql'ı durdurun:
   > /opt/../..//impression-service/bin/become-service Edge-postgres-server stop
   > /opt/../..//../../-service/bin/qwiklabs-service Edge-qpid-server stop
   > /opt/impression/impression-services ../../postgreservice/bin/
  3. Yüklüyse, geri alma için eklediğiniz yeni bekleme düğümünde Postgres sunucusunu ve postgresql'ı durdurun:
   > /opt/impression/become-service/bin/Apigee-service Edge-postgres-server durdurma
   > /opt/../..//../../-service/bin/impression-service Maalesef-postgresql stop
  4. 4. makinelerde postgresql'i güncelleyin:
   > /opt/../..//Apigee-setup/bin/update.sh -c ps -f configFile
  5. Makine 4'teki Postgres veritabanını güncelleyin (yalnızca Postgres master):
   > /opt/../..//impression-service/bin/Apigee-service Apigee-postgresql db_upgrade
  6. 5. makinelerde postgresql'i güncelleyin:
   > /opt/../..//Apigee-setup/bin/update.sh -c ps -f configFile
  7. 4. ve 5. makinelerde Postgres sunucusunu ve Qpid sunucusunu başlatın:
   > /opt/../..//Apigee-service/bin/../../-service Edge-postgres-server start
   > /opt/../..//impression-service/bin/Apigee-service Edge-qpid-server start
  8. Makine 5'te aşağıdaki komutları çalıştırarak Postgres'i bekleme düğümü olarak yapılandırın: 5:
   > cd /opt/impression/data/../../-postgresql/pgdata
   > rm -rf *
   > /opt/../..//../../-service/bin/Apigee-service become-postgresql
   kurulum -replication-postgresql kurulum config-standby-on-
  9. Her iki sunucuda da aşağıdaki komut dosyalarını yayınlayarak çoğaltma durumunu doğrulayın. Çoğaltma işleminin başarılı olmasını sağlamak için sistem her iki sunucuda da aynı sonuçları görüntülemelidir:

   Makine 4'te ana düğümde şunu çalıştırın:
   > /opt/../..//Apigee-service/bin/Apigee-service Apigee-postgresql postgres-check-master


   Ana düğüm olduğunu doğrulayın.

   5. makinede bekleme düğümü:
   > /opt/../..//../../-service/bin/Apigee-service Apigee-postgresql postgres-check-standby

   Bekleme durumunda olduğunu belirttiğini doğrulayın.
 9. Makine 4, 5'te Edge bileşenlerini güncelleyin:
  > /opt/../..//Apigee-setup/bin/update.sh -c Edge -f configFile
 10. Yukarıdaki Postgres düğümünü devre dışı bırakma bölümündeki prosedürü uygulayarak yeni bekleme düğümünü devre dışı bıraktığınızdan emin olun.

  Ağ depolama alanını kullanıyorsanız yeni düğümü yüklemeniz gerekmez. Daha fazla bilgi için Postgres 9.6'ya zorunlu yükseltme başlıklı makaleye bakın.

9 ana makineli kümelenmiş yükleme için

Edge topolojileri ve düğüm numaraları için Yükleme Topolojileri bölümüne bakın.

 1. 4.17.01'den güncelliyorsanız Edge'de SMTP'yi etkinleştirdiyseniz yapılandırma dosyanızda SMTPMAILFROM adresini ayarlayın. Bu parametre şu biçimdedir:
  SMTPMAILFROM="Şirketim <myco@company.com>"
 2. Yukarıdaki Yeni Postgres bekleme düğümü yükleme bölümünde açıklandığı gibi yeni bir Postgres bekleme düğümü yüklediğinizden emin olun.

  Ağ depolama alanını kullanıyorsanız yeni düğümü yüklemeniz gerekmez. Bunun yerine, Postgres tarafından kullanılan veri deposunun ağ anlık görüntüsünü alın. Daha fazla bilgi için Postgres 9.6'ya zorunlu yükseltme başlıklı makaleye bakın.
 3. Makine 1, 2 ve 3'te Cassandra ve ZooKeeper'ı güncelleyin:
  > /opt/../..//Apigee-setup/bin/update.sh -c cs,zk -f configFile
 4. Makine 6 ve 7'de Qpid'yi güncelleyin:
  > /opt/../..//Apigee-setup/bin/update.sh -c qpid -f configFile
 5. 1. makinede LDAP'yi güncelleme:
  > /opt/../..//Apigee-setup/bin/update.sh -c ldap -f configFile
 6. Makine 6, 7, 1, 4 ve 5'teki Edge bileşenlerini bu sırayla güncelleyin:
  > /opt/../..//Apigee-setup/bin/update.sh -c Edge -f configFile
 7. 1. makinede kullanıcı arayüzünü güncelleyin:
  > /opt/../..//Apigee-setup/bin/update.sh -c ui -f configFile?
 8. Makine 8 ve 9'u güncelleyin:
  1. Makine 8'de Postgres sunucusunu durdurun:
   > /opt/../..//Apigee-service/bin/Apigee-service Edge-postgres-server stop
  2. Makine 9'da Postgres sunucusunu ve postgresql'i durdurun:
   > /opt/../..//../../-service/bin/become-service Edge-postgres-server stop
   > /opt/impression/become-service/bin/impression-service Apigee-postgresql stop
  3. 6 ve 7 numaralı makinelerde Qpid sunucusunu durdurun:
   > /opt/Apigee/../../-service/bin/Apigee-service Edge-qpid-server stop
  4. Yüklüyse, geri alma için eklediğiniz yeni bekleme düğümünde Postgres sunucusunu ve postgresql'ı durdurun:
   > /opt/impression/become-service/bin/Apigee-service Edge-postgres-server durdurma
   > /opt/../..//../../-service/bin/impression-service Maalesef-postgresql stop
  5. 8. makinelerde postgresql'i güncelleyin:
   > /opt/../..//Apigee-setup/bin/update.sh -c ps -f configFile
  6. Makine 8'de Postgres veritabanını güncelleyin (yalnızca Postgres master):
   > /opt/../..//Apigee-service/bin/Apigee-service Apigee-postgresql db_upgrade
  7. 9. makinelerde postgresql'i güncelleyin:
   > /opt/../..//Apigee-setup/bin/update.sh -c ps -f configFile
  8. 8 ve 9 numaralı makinelerde Postgres sunucu sunucusunu başlatın:
   > /opt/../..//../../-service/bin/../../-service kenar-postgres-server start
  9. 6 ve 7 numaralı makinelerde Qpid sunucu sunucusunu başlatın:
   > /opt/../..//Apigee-service/bin/Apigee-service Edge-qpid-server start
  10. Makine 9'da aşağıdaki komutları çalıştırarak Postgres'i bekleme düğümü olarak yapılandırın: 9:
   > cd /opt/../..//data/../../-postgresql/pgdata
   > rm -rf *
   > /opt/../..//impression-service/bin/impression-service enhancedFile-postgresql
   kurulum -replication-postgresql kurulum
  11. Her iki sunucuda da aşağıdaki komut dosyalarını yayınlayarak çoğaltma durumunu doğrulayın. Çoğaltma işleminin başarılı olmasını sağlamak için sistem her iki sunucuda da aynı sonuçları göstermelidir:
   Makine 8'de ana düğüm şu şekilde çalışmalıdır:
   > /opt/become/Apigee-service/bin/Apigee-service Apigee-postgresql   9. makinede bekleme düğümü:
   > /opt/../..//Apigee-service/bin/Apigee-service Apigee-postgresql postgres-check-standby

   Bekleme aşamasında olduğunu belirttiğini doğrulayın.
 9. Makine 8 ve 9'da Edge bileşenlerini güncelleyin:
  > /opt/../..//Apigee-setup/bin/update.sh -c Edge -f configFile
 10. Yukarıdaki Postgres düğümünü devre dışı bırakma bölümündeki prosedürü uygulayarak yeni bekleme düğümünü devre dışı bıraktığınızdan emin olun.

  Ağ depolama alanını kullanıyorsanız yeni düğümü yüklemeniz gerekmez. Daha fazla bilgi için Postgres 9.6'ya zorunlu yükseltme başlıklı makaleye bakın.

13 ana makineli kümelenmiş yükleme için

Edge topolojileri ve düğüm numaraları için Yükleme Topolojileri bölümüne bakın.

 1. 4.17.01'den güncelliyorsanız Edge'de SMTP'yi etkinleştirdiyseniz yapılandırma dosyanızda SMTPMAILFROM adresini ayarlayın. Bu parametre şu biçimdedir:
  SMTPMAILFROM="Şirketim <myco@company.com>"
 2. Yukarıdaki Yeni Postgres bekleme düğümü yükleme bölümünde açıklandığı gibi yeni bir Postgres bekleme düğümü yüklediğinizden emin olun.

  Ağ depolama alanını kullanıyorsanız yeni düğümü yüklemeniz gerekmez. Bunun yerine, Postgres tarafından kullanılan veri deposunun ağ anlık görüntüsünü alın. Daha fazla bilgi için Postgres 9.6'ya zorunlu yükseltme başlıklı makaleye bakın.
 3. Makine 1, 2 ve 3'te Cassandra ve ZooKeeper'ı güncelleyin:
  > /opt/../..//Apigee-setup/bin/update.sh -c cs,zk -f configFile
 4. Makine 12 ve 13'te Qpid'i güncelleyin:
  > /opt/../..//Apigee-setup/bin/update.sh -c qpid -f configFile
 5. Makine 4 ve 5'te LDAP'yi güncelleyin:
  > /opt/../..//Apigee-setup/bin/update.sh -c ldap -f configFile
 6. Makine 12, 13, 6, 7, 10 ve 11'deki Edge bileşenlerini bu sırayla güncelleyin:
  > /opt/../..//Apigee-setup/bin/update.sh -c Edge -f configFile
 7. Makine 6 ve 7'de kullanıcı arayüzünü güncelleyin:
  > /opt/../..//Apigee-setup/bin/update.sh -c ui -f configFile??
 8. Makine 8 ve 9'u güncelleyin:
  1. Makine 8'de Postgres sunucusunu durdurun:
   > /opt/../..//Apigee-service/bin/Apigee-service Edge-postgres-server stop
  2. Makine 9'da Postgres sunucusunu ve postgresql'i durdurun:
   > /opt/../..//../../-service/bin/become-service Edge-postgres-server stop
   > /opt/impression/become-service/bin/impression-service Apigee-postgresql stop
  3. 12 ve 13 numaralı makinelerde Qpid sunucusunu durdurma:
   > /opt/../..//Apigee-service/bin/Apigee-service Edge-qpid-server stop
  4. Yüklüyse, geri alma için eklediğiniz yeni bekleme düğümünde Postgres sunucusunu ve postgresql'ı durdurun:
   > /opt/impression/become-service/bin/Apigee-service Edge-postgres-server durdurma
   > /opt/../..//../../-service/bin/impression-service Maalesef-postgresql stop
  5. 8. makinelerde postgresql'i güncelleyin:
   > /opt/../..//Apigee-setup/bin/update.sh -c ps -f configFile
  6. Makine 8'de Postgres veritabanını güncelleyin (yalnızca Postgres master):
   > /opt/../..//Apigee-service/bin/Apigee-service Apigee-postgresql db_upgrade
  7. 9. makinelerde postgresql'i güncelleyin:
   > /opt/../..//Apigee-setup/bin/update.sh -c ps -f configFile
  8. 8 ve 9 numaralı makinelerde Postgres sunucusunu başlatın:
   > /opt/../..//Apigee-service/bin/Apigee-service Edge-postgres-server start
  9. 12 ve 13 numaralı makinelerde Qpid sunucu sunucusunu başlatın:
   > /opt/../..//Apigee-service/bin/Apigee-service Edge-qpid-server start
  10. Makine 9'da aşağıdaki komutları çalıştırarak Postgres'i bekleme düğümü olarak yapılandırın: 9:
   > cd /opt/../..//data/../../-postgresql/pgdata
   > rm -rf *
   > /opt/../..//impression-service/bin/impression-service enhancedFile-postgresql
   kurulum -replication-postgresql kurulum
  11. Her iki sunucuda da aşağıdaki komut dosyalarını yayınlayarak çoğaltma durumunu doğrulayın. Çoğaltma işleminin başarılı olmasını sağlamak için sistem her iki sunucuda da aynı sonuçları göstermelidir:
   Makine 8'de ana düğüm şu şekilde çalışmalıdır:
   > /opt/become/Apigee-service/bin/Apigee-service Apigee-postgresql   9. makinede bekleme düğümü:
   > /opt/../..//Apigee-service/bin/Apigee-service Apigee-postgresql postgres-check-standby

   Bekleme aşamasında olduğunu belirttiğini doğrulayın.
 9. Makine 8 ve 9'da Edge bileşenlerini güncelleyin:
  > /opt/../..//Apigee-setup/bin/update.sh -c Edge -f configFile??
 10. Yukarıdaki Postgres düğümünü devre dışı bırakma bölümündeki prosedürü uygulayarak yeni bekleme düğümünü devre dışı bıraktığınızdan emin olun.

  Ağ depolama alanını kullanıyorsanız yeni düğümü yüklemeniz gerekmez. Daha fazla bilgi için Postgres 9.6'ya zorunlu yükseltme başlıklı makaleye bakın.

12 ana makineli kümelenmiş yükleme için

Edge topolojileri ve düğüm numaraları için Yükleme Topolojileri bölümüne bakın.

 1. 4.17.01'den güncelliyorsanız Edge'de SMTP'yi etkinleştirdiyseniz yapılandırma dosyanızda SMTPMAILFROM adresini ayarlayın. Bu parametre şu biçimdedir:
  SMTPMAILFROM="Şirketim <myco@company.com>"
 2. Yukarıdaki Yeni Postgres bekleme düğümü yükleme bölümünde açıklandığı gibi yeni bir Postgres bekleme düğümü yüklediğinizden emin olun.

  Ağ depolama alanını kullanıyorsanız yeni düğümü yüklemeniz gerekmez. Bunun yerine, Postgres tarafından kullanılan veri deposunun ağ anlık görüntüsünü alın. Daha fazla bilgi için Postgres 9.6'ya zorunlu yükseltme başlıklı makaleye bakın.
 3. Cassandra ve ZooKeeper'ı güncelleyin:
  1. Veri Merkezi 1'deki 1., 2. ve 3. makinelerde:
   > /opt/../..//Apigee-setup/bin/update.sh -c cs,zk -f configFile
  2. Veri Merkezi 2'deki 7, 8 ve 9 numaralı makinelerde
   > /opt/../..//Apigee-setup/bin/update.sh -c cs,zk -f configFile
 4. qpidd'i güncelleyin:
  1. Veri Merkezi 1'deki makineler 4 ve 5
   1. Makine 4'te qpidd 'i güncelleyin:
    > /opt/../..//Apigee-setup/bin/update.sh -c qpid -f configFile
   2. 5. makinede 1. adımı tekrarlayın.
  2. Veri Merkezi 2'deki makineler 10, 11
   1. Makine 10'da qpidd 'i güncelleyin:
    > /opt/../..//Apigee-setup/bin/update.sh -c qpid -f configFile
   2. 11. makinede 1. adımı tekrarlayın.
 5. LDAP'yi güncelleyin:
  1. Veri Merkezi 1'deki Makineler 1
   > /opt/../..//become-setup/bin/update.sh -c ldap -f configFile
  2. Veri Merkezi 2'deki Makineler 7
   > /opt/../..//Apigee-setup/bin/update.sh -c ldap -f configFile
 6. Edge bileşenlerini güncelleyin:
  1. Veri Merkezi 1'deki makineler 4, 5, 1, 2, 3
   > /opt/../..//become-setup/bin/update.sh -c Edge -f configFile
  2. Veri Merkezi 2'de 10, 11, 7, 8, 9 numaralı makineler
   > /opt/../..//Apigee-setup/bin/update.sh -c Edge -f configFile
 7. Kullanıcı arayüzünü güncelleyin:
  1. Veri Merkezi 1'de Makine 1:
   > /opt/../..//Apigee-setup/bin/update.sh -c ui -f configFile
  2. Veri Merkezi 2'de Makine 7:
   > /opt/../..//Apigee-setup/bin/update.sh -c ui -f configFile
 8. ?Veri Merkezi 1'deki ve 12. Veri Merkezi'ndeki makine 6'yı güncelleyin:
  1. Makine 6'da Postgres sunucusunu durdurun:
   > /opt/../..//Apigee-service/bin/ teslim-hizmet uç-postgres-server durdurma
  2. Makine 12'de Postgres sunucusunu ve postgresql'ı durdurun:
   > /opt/../..//Apigee-service/bin/Apigee-service Edge-postgres-server stop
   > /opt/impression/become-service/bin/../../-service qwiklabs-postgresql stop
  3. 4, 5, 10 ve 11 numaralı makinelerde Qpid sunucusunu durdurma:
   > /opt/become/become-service/bin/Apigee-service Edge-qpid-server stop
  4. Yüklüyse, geri alma için eklediğiniz yeni bekleme düğümünde Postgres sunucusunu ve postgresql'ı durdurun:
   > /opt/impression/become-service/bin/Apigee-service Edge-postgres-server durdurma
   > /opt/../..//../../-service/bin/impression-service Maalesef-postgresql stop
  5. 6. makinelerde postgresql'i güncelleyin:
   > /opt/../..//Apigee-setup/bin/update.sh -c ps -f configFile
  6. Makine 6'daki Postgres veritabanını güncelleyin (yalnızca Postgres master):
   > /opt/../..//Apigee-service/bin/Apigee-service Maalesef-postgresql db_upgrade
  7. 12 numaralı makinelerde postgresql'i güncelleyin:
   > /opt/../..//Apigee-setup/bin/update.sh -c ps -f configFile
  8. 6 ve 12 numaralı makinelerde Postgres sunucu sunucusunu başlatın:
   > /opt/../..//Apigee-service/bin/../../-service kenar-postgres-server start
  9. 4, 5, 10 ve 11 numaralı makinelerde Qpid sunucu sunucusunu başlatın:
   > /opt/../..//../../-service/bin/become-service kenar-qpid-server start
  10. Makine 12'de aşağıdaki komutları çalıştırarak Postgres'i bekleme düğümü olarak yapılandırın:> cd /opt/../..//data/impression-postgresql/pgdata
   > rm -rf *
   > /opt/become/become-service/bin/impression-service attributionFile-postgresql fsetup
   configFile
  11. Her iki sunucuda da aşağıdaki komut dosyalarını yayınlayarak çoğaltma durumunu doğrulayın. Çoğaltma işleminin başarılı olmasını sağlamak için sistem her iki sunucuda da aynı sonuçları göstermelidir:
   Makine 6'da ana düğüm şu şekilde çalışmalıdır:
   > /opt/../..//Apigee-service/bin/Apigee-service Apigee-postgresql postgres-check-master

   Ana düğüm olduğunu doğrulayın.

   12. makinede bekleme düğümü:
   > /opt/../..//impression-service/bin/Apigee-service Apigee-postgresql postgres-check-standby

   Bekleme aşamasında olduğunu belirttiğini doğrulayın.
 9. Makine 6 ve 12'de Edge bileşenlerini güncelleyin:
  > /opt/../..//Apigee-setup/bin/update.sh -c Edge -f configFile
 10. Yukarıdaki Postgres düğümünü devre dışı bırakma bölümündeki prosedürü uygulayarak yeni bekleme düğümünü devre dışı bıraktığınızdan emin olun.

  Ağ depolama alanını kullanıyorsanız yeni düğümü yüklemeniz gerekmez. Daha fazla bilgi için Postgres 9.6'ya zorunlu yükseltme başlıklı makaleye bakın.

7 ana makineli API BaaS kurulumu için

 1. Yapılandırma dosyanızda SMTPMAILFROM öğesini ayarlayın. Bu parametre şu biçimdedir:
  SMTPMAILFROM="Şirketim <myco@company.com>"
 2. Makine 5, 6 ve 7'de Cassandra'yı güncelleyin:
  > /opt/../..//Apigee-setup/bin/update.sh -c cs -f configFile
 3. Makine 1, 2 ve 3'te Elastik Search ve API BaaS Yığını'nı güncelleyin:
  > /opt/impression/become-setup/bin/update.sh -c e,b -f configFile

 4. Makine 4'te API BaaS Portalı'nı güncelleyin:
  > /opt/../..//Apigee-setup/bin/update.sh -c p -f configFile

10 ana makineli API BaaS kurulumu için

 1. Yapılandırma dosyanızda SMTPMAILFROM öğesini ayarlayın. Bu parametre şu biçimdedir:
  SMTPMAILFROM="Şirketim <myco@company.com>"
 2. Makine 8, 9 ve 10'da Cassandra'yı güncelleyin:
  > /opt/../..//Apigee-setup/bin/update.sh -c cs -f configFile
 3. Makine 1, 2 ve 3'te Elastik Arama'yı güncelleyin:
  > /opt/../..//Apigee-setup/bin/update.sh -c e -f configFile
 4. Makine 4, 5 ve 6'da API BaaS Grubunu güncelleyin:
  > /opt/../..//Apigee-setup/bin/update.sh -c b -f configFile
 5. Makine 7'de API BaaS Portalı'nı güncelleyin:
  > /opt/../..//Apigee-setup/bin/update.sh -c p -f configFile

İki veri merkezi API Baas kurulumu için

Bu prosedür, her iki veri merkezindeki Cassandra düğümlerini güncellemenizi gerektirir. Bu Cassandra düğümlerini Edge ile paylaşıyorsanız genellikle bu düğümleri Edge'i güncelleme işleminin bir parçası olarak güncellersiniz.

 1. Yapılandırma dosyalarınızda SMTPMAILFROM öğesini ayarlayın. Bu parametre şu biçimdedir:
  SMTPMAILFROM="Şirketim <myco@company.com>"
 2. Cassandra anahtar alanlarını, iki veri merkezi için doğru çoğaltma faktörüyle güncelleyin. Bu adımı her iki veri merkezindeki bir Cassandra sunucusunda yalnızca bir kez çalıştırmanız yeterlidir:

  Not: Aşağıdaki komutlar, çoğaltma faktörünü "3" olarak ayarlayarak kümedeki üç Cassandra düğümünü belirtir. Bu değeri, yüklemeniz için gereken şekilde değiştirin.
  1. Cassandra cqlsh yardımcı programını başlatın:
   > /opt/../..//Apigee-cassandra/bin/cqlsh cassandraIP
  2. Cassandra anahtar alanları için çoğaltma düzeylerini ayarlamak için "cqlsh>" isteminde aşağıdaki CQL komutlarını yürütün:
   1. cqlsh> ALTER KEYSPACE "Apigee_Baas_dc_1" WITH çoğaltma = { 'class': 'NetworkTopologyStrategy', 'dc-1': '3','dc-2': '3' };
   2. cqlsh> ALTER KEYSPACE "Apigee_Baas" WITH çoğaltma = { 'class': 'NetworkTopologyStrategy', 'dc-1': '3','dc-2': '3' };
   3. cqlsh> ALTER KEYSPACE "Apigee_Baas_Locks" WITH çoğaltma = { 'class': 'NetworkTopologyStrategy', 'dc-1': '3','dc-2': '3' };
   4. cqlsh> ALTER KEYSPACE "system_traces" WITH çoğaltma = { 'class': 'NetworkTopologyStrategy', 'dc-1': '3','dc-2': '3' };
   5. cqlsh> ALTER KEYSPACE "Apigee_Baas_dc_2" WITH çoğaltma = { 'class': 'NetworkTopologyStrategy', 'dc-1': '3','dc-2': '3' };
   6. Şu komutu kullanarak tuş alanlarını görüntüleyin:
    cqlsh> system.schema_keyspaces;
   7. cqlsh'den çıkış:
    cqlsh> exit
 3. (Yalnızca Edge'i güncellemenin bir parçası olarak Cassandra'yı güncellemediyseniz) Veri merkezi 1'deki Cassandra düğümlerini, her seferinde bir makineyi güncelleyin:
  > /opt/../..//Apigee-setup/bin/update.sh -c cs -f configFile
 4. (Yalnızca Edge'i güncellemenin bir parçası olarak Cassandra'yı güncellemediyseniz) Veri merkezi 2'deki Cassandra düğümlerini, her seferinde bir makineyi güncelleyin:
  > /opt/../..//../../-setup/bin/update.sh -c cs -f configFile
 5. Veri merkezi 1'deki makinelerde her seferinde bir makine olacak şekilde Elastik Arama'yı güncelleyin:
  > /opt/../..//Apigee-setup/bin/update.sh -c e -f configFile
 6. Veri merkezi 2'deki makinelerde her defasında bir makine olacak şekilde Elastik Arama'yı güncelleyin:
  > /opt/../..//Apigee-setup/bin/update.sh -c e -f configFile
 7. Her defasında bir makine olmak üzere veri merkezi 1'deki makinelerde API BaaS Yığını'nı güncelleyin:
  > /opt/../..//become-setup/bin/update.sh -c b -f configFile
 8. Her defasında bir makine olmak üzere veri merkezi 2'deki makinelerde API BaaS Yığını'nı güncelleyin:
  > /opt/../..//become-setup/bin/update.sh -c b -f configFile
 9. Veri merkezi 1'deki makinelerde her seferinde bir makinede API BaaS Portalı'nı güncelleyin:
  > /opt/../..//Apigee-setup/bin/update.sh -c p -f configFile
 10. Veri merkezi 2'deki makinelerde her seferinde tek bir makinede API BaaS Portalı'nı güncelleyin:
  > /opt/../..//Apigee-setup/bin/update.sh -c p -f configFile
 11. BaaS anahtar alanı değerlerini güncelleyin. Bu anahtar alanının yükleme anında çoğaltma için ayarlanması gerekir ancak çalışma zamanında olması gerekmez. Çoğaltmanın kaldırılması Cassandra belleğinden de tasarruf sağlar.

  Bu adımı her iki veri merkezindeki herhangi bir Cassandra sunucusunda yalnızca bir kez çalıştırmanız gerekir:
  1. Cassandra cqlsh yardımcı programını başlatın:
   > /opt/../..//Apigee-cassandra/bin/cqlsh cassandraIP
  2. Cassandra anahtar alanlarının çoğaltma düzeylerini ayarlamak için aşağıdaki CQL komutlarını yürütün:
   1. cqlsh> ALTER KEYSPACE "Apigee_Baas_dc_1" WITH çoğaltma = { 'class': 'NetworkTopologyStrategy', 'dc-1': '3' };
   2. cqlsh> ALTER KEYSPACE "Apigee_Baas_dc_2" WITH çoğaltma = { 'class': 'NetworkTopologyStrategy', 'dc-2': '3' };
   3. Şu komutu kullanarak tuş alanlarını görüntüleyin:
    cqlsh> system.schema_keyspaces;
   4. cqlsh'den çıkış:
    cqlsh> exit

Standart olmayan kurulum için

Standart dışı bir yüklemeniz varsa Edge bileşenlerini aşağıdaki sırayla güncelleyin:

 1. ZooKeeper
 2. Cassandra
 3. qpidd, ps
 4. LDAP
 5. Edge, sırayla tüm düğümlerdeki "-c Edge" profili anlamına gelir: Qpid sunucusu, Postgres sunucusu, Yönetim Sunucusu, Mesaj İşleyicisi ve Yönlendiricisi olan düğümler.
  Not: Düğümde hem Qpid sunucusu hem de Postgres sunucusu yüklüyse "-c Edge" profili adımını çalıştırın.
 6. Edge kullanıcı arayüzü
Apigee Edge 4.17.01/4.17.05 sürümünü 4.17.09 sürümüne güncelleyin