הפעלת סיבוב יומן עבור edge-router.log

אתה צופה בתיעוד של Apigee Edge.
הצג תיעוד של Apigee X.

רוטציית יומנים היא מנגנון שנועד להקל על ניהול מערכות שמייצרות מספר גדול של קובצי יומן. היא מאפשרת סיבוב אוטומטי, דחיסה, הסרה ושליחה אוטומטית של קובצי יומן.

ב-Edge for Cloud, חלק מקובצי היומן העיקריים בכל אחד מהרכיבים של Apigee מוגדרים במנגנון ברירת מחדל לסבב.

לדוגמה, ברכיב הנתב, הקבצים הבאים מוגדרים באמצעות מנגנון הסיבוב המוגדר כברירת מחדל:

 • /opt/apigee/var/log/edge-router/logs/system.log
 • /opt/apigee/var/log/edge-router/logs/events.log
 • /opt/apigee/var/log/edge-router/logs/startupruntimeerrors.log
 • /opt/apigee/var/log/edge-router/logs/configurations.log
 • /opt/apigee/var/log/edge-router/logs/transactions.log

עם זאת, יש קובצי יומן מסוימים ברכיבי Apigee שאינם מוגדרים לסבב ברירת המחדל. בקובץ הנתב edge-router.log של רכיב Apigee הוא אחד מהקבצים שעבורם לא מוגדר כברירת מחדל סבב יומנים.

אפשר להפעיל סיבוב יומנים באמצעות כלים שונים, או באמצעות מסגרות שונות, כמו logrotate, logback או log4j. במסמך הזה מוסבר איך להגדיר סבב יומנים בקובץ /opt/apigee/var/log/edge-router/edge-router.log באמצעות logrotate ו-crontab.

לפני שמתחילים

הפעלת סיבוב יומן עבור edge-router.log בנתב

בקטע הזה מוסבר איך מפעילים את סבב היומנים של /opt/apigee/var/log/edge-router/edge-router.log יומנים בנתבי הקצה.

בשלבים הבאים מתואר איך מפעילים סבב יומנים בקובץ edge-router.log.

 1. יש לפתוח את הקובץ /opt/apigee/edge-router/logrotate/logrotate.conf במחשב הנתב בכלי עריכה. אם הקובץ לא קיים, יוצרים אותו. למשל:

  vi /opt/apigee/edge-router/logrotate/logrotate.conf
  
 2. מוסיפים קטע קוד לקובץ שדומה לזה שמוצג למטה:
  /opt/apigee/var/log/edge-router/edge-router.log {
    missingok
    copytruncate
    rotate 5
    size 10M
    compress
    delaycompress
    notifempty
    nocreate
    sharedscripts
    }
  
 3. שומרים את השינויים.
 4. פותחים את crontab של המשתמש המקורי, באמצעות הפקודה הבאה:
  sudo crontab -u apigee -e
  
 5. צריך להוסיף את משימת ה-cron הבאה ל-crontab של המשתמש ב-Apigee:
  0 0 * * * nice -n 19 ionice -c3 /usr/sbin/logrotate -f /opt/apigee/edge-router/logrotate/logrotate.conf
  
 6. שומרים את crontab ועוקבים אחר הסיבוב של היומן במהלך ההפעלה הבאה של משימת cron.

אימות סיבוב היומן עבור edge-router.log בנתב

 1. אחרי שמשימת ה-cron המתוזמנת תפעל, קובץ היומן יסובב. בדוגמה שלמעלה, משימת cron מתוזמנת לפעול מדי יום בשעה 00:00 כדי לסובב את הקובץ edge-router.log.
 2. עוברים לספרייה /opt/apigee/var/log/edge-router/ ומוודאים שהקובץ edge-router.log עבר רוטציה.

  רשימה לדוגמה של קובצי יומן:

  ls -ltrh | grep 'edge-router'
  
  -rw-r--r--. 1 apigee apigee 6.0K Feb 16 00:00 edge-router.log.1.gz
  -rw-r--r--. 1 apigee apigee 3.0K Feb 16 01:23 edge-router.log
  

  הפלט שלמעלה מציין שמתבצעת רוטציה של קובצי edge-router.log ושמירה שלהם כקובצי GZ.

 3. אם לא מתבצעת רוטציה של קובצי edge-router.log, כדאי לוודא שפעלת לפי כל השלבים המפורטים ב- הפעלה של סבב יומנים עבור edge-router.log ב-Router. אם פספסתם שלב, תוכלו לחזור על כל השלבים שוב.
 4. אם עדיין לא ניתן להפעיל את סיבוב היומן, צרו קשר עם התמיכה של Apigee Edge.