סקירה כללית של ניהול המערכת

כרגע מוצג התיעוד של Apigee Edge.
כניסה למסמכי התיעוד של Apigee X.
מידע

למשתמשי Apigee Edge Cloud, יש מצבים שבהם תצטרכו לבקש עזרה מהתמיכה כדי לבצע משימות מסוימות (באמצעות בקשה לשירות), כמו הפעלה או השבתה של תכונות במוצר, יצירה ומחיקה של ארגונים וסביבות והגדרה של משאבים. למידע נוסף, אפשר לעיין בתמיכה של Apigee Edge.

לצרכים אחרים, לאדמינים בארגון יש הרשאה לבצע משימות בעצמם, כמו ניהול משתמשים בארגון ויצירה וניהול של מאגרי מפתחות ו-Truststores. אדמינים של סביבת Apigee Edge לענן פרטי יכולים לבצע כמעט כל פעולה שהתמיכה זמינה למשתמשי Apigee Edge בענן.

בקטע בקשות לשירות Apigee מפורטות סוגים שונים של בקשות שירות שאפשר לשלוח לתמיכה, וכן הוראות להגשת הבקשות האלה ופירוט של המשימות בשירות עצמי שלא דורשות התערבות של Google.