Metriklerle ilgili API örnekleri

Apigee Edge belgelerini görüntülüyorsunuz.
Apigee X belgelerine gidin.
bilgi

Şu örneklerde iki Edge API kullanılır:

  • Metrikleri al, bir kuruluş ve ortam için zaman aralığı başına metrikleri döndürür.
  • Metrikleri boyutlara göre düzenle seçeneği, zaman aralığı başına boyutlara göre gruplandırılmış metrikler döndürür ve isteğe bağlı olarak sonuçları filtreler.

Bu API'leri kullanırken:

  • email:password yerine, https://apigee.com/edge adresinde Apigee hesabınızın kullanıcı adını ve şifresini değiştirin.
  • myorg yerine, Apigee kuruluşunuzun adını değiştirin. Bu adı, https://apigee.com/edge adresinde giriş yaptığınızda kullanıcı adınızın altında bulabilirsiniz.

    Apigee hesabınız yoksa https://login.apigee.com/sign__up adresinden bir hesap için kaydolabilirsiniz.

  • Aşağıdaki istekler, ortamın "prod" olduğunu varsayar. Başka bir ortamda analize ihtiyacınız varsa ("test" gibi) /e/prod değerini /e/test olarak değiştirin.

Bu örneklerde kullanılan API çağrısı hakkında daha fazla bilgi için API program performansını ölçmek için metrik API'lerini kullanma bölümüne bakın.