Zarejestruj nowych użytkowników Edge

Edge for Private Cloud, wersja 4.18.01

Po włączeniu SAML proces dodawania nowych użytkowników do interfejsu Edge wygląda tak:

 1. Użytkownik rejestruje się u dostawcy tożsamości SAML.
 2. Administrator organizacji dodaje użytkownika do organizacji Edge i przypisuje mu rolę zgodnie z opisem w artykule Dodawanie użytkowników globalnych.
  1. Zaloguj się w organizacji na koncie Edge.
  2. W interfejsie użytkownika Edge kliknij kolejno Administracja > Użytkownicy w organizacji.
  3. Wybierz +Użytkownik.
  4. Wpisz adres e-mail użytkownika.
  5. Określ rolę użytkownika.
  6. Kliknij Zapisz.
  7. Użytkownik może teraz logować się w interfejsie Edge i wykonywać wywołania interfejsu API zarządzania. Proces logowania się w interfejsie użytkownika Edge przekazuje go do dostawcy tożsamości w celu uwierzytelnienia.