Tích hợp Edge Microgateway với thông tin tổng quan về Kubernetes

Bạn đang xem tài liệu về Apigee Edge.
Chuyển đến tài liệu về Apigee X.
thông tin

Bạn có thể sử dụng Edge Microgateway để cung cấp dịch vụ quản lý API Apigee cho các dịch vụ chạy trong cụm Kubernetes. Chủ đề này giải thích lý do bạn nên triển khai Edge Microgateway trên Kubernetes và mô tả cách triển khai Edge Microgateway cho Kubernetes dưới dạng một dịch vụ.

Trường hợp sử dụng

Các dịch vụ được triển khai cho Kubernetes thường hiển thị các API, cho người tiêu dùng bên ngoài hoặc các dịch vụ khác chạy trong cụm.

Trong cả hai trường hợp, có một vấn đề quan trọng cần giải quyết: Bạn sẽ quản lý các API này như thế nào? Ví dụ:

  • Bạn sẽ bảo vệ chúng bằng cách nào?
  • Bạn sẽ quản lý lưu lượng truy cập như thế nào?
  • Bạn sẽ hiểu rõ hơn về các mẫu lưu lượng truy cập, độ trễ và lỗi như thế nào?
  • Bạn sẽ phát hành các API như thế nào để nhà phát triển có thể khám phá và sử dụng chúng?

Cho dù bạn đang di chuyển các dịch vụ và API hiện có sang ngăn xếp Kubernetes hay tạo các dịch vụ và API mới, Edge Microgateway đều giúp cung cấp trải nghiệm quản lý API rõ ràng, bao gồm bảo mật, quản lý lưu lượng truy cập, phân tích, phát hành và nhiều tính năng khác.

Chạy Edge Microgateway dưới dạng một dịch vụ

Khi được triển khai cho Kubernetes dưới dạng dịch vụ, Edge Microgateway sẽ chạy trong nhóm riêng. Trong cấu trúc này, Edge Microgateway chặn các lệnh gọi API đến và định tuyến chúng đến một hoặc nhiều dịch vụ mục tiêu chạy trong các nhóm khác. Trong cấu hình này, Edge Microgateway cung cấp các tính năng quản lý API như bảo mật, phân tích, quản lý lưu lượng truy cập và thực thi chính sách cho các dịch vụ khác.

Hình sau đây minh hoạ cấu trúc mà Edge Microgateway chạy dưới dạng một dịch vụ trong một cụm Kubernetes:

Edgemicro dưới dạng Dịch vụ

Xem nội dung Triển khai Edge Microgateway dưới dạng một dịch vụ trong Kubernetes.

Bước tiếp theo