Tìm hiểu Edge

Bạn đang xem tài liệu về Apigee Edge.
Chuyển đến tài liệu về Apigee X.
thông tin

Learn Edge là gì?

Loạt chương trình Learn Edge là trải nghiệm thực hành và dựa trên Git dành cho các nhà phát triển mới bắt đầu Edge. Mỗi ví dụ đều được thiết kế để thao tác nhanh chóng và dễ dàng, đồng thời hướng dẫn một khái niệm hoặc kỹ thuật cốt lõi về Apigee Edge. Mỗi ví dụ về Learn Edge đều tuân theo ba bước cơ bản:

  1. Hãy triển khai chiến dịch.
  2. Chạy ứng dụng.
  3. Lần theo dấu vết.

Cách tốt nhất để tìm hiểu Apigee Edge là thực hiện! Bạn có thể tìm thấy Learn Edge trong kho lưu trữ công khai trên GitHub của Apigee:

Tải xuống hoặc sao chép kho lưu trữ và giải trí cùng Learn Edge!