Tổng quan về hoạt động kiếm tiền

Bạn đang xem tài liệu về Apigee Edge.
Chuyển đến tài liệu về Apigee X.
thông tin

Là nhà cung cấp API, bạn cần có một cách kiếm tiền linh hoạt và dễ sử dụng để có thể tạo doanh thu từ việc sử dụng API. Khi sử dụng tính năng kiếm tiền trong Apigee Edge, bạn có thể tạo nhiều gói kiếm tiền có tính phí cho nhà phát triển (hoặc thanh toán cho họ thông qua mô hình chia sẻ doanh thu) cho việc sử dụng API của bạn.

Giới thiệu về hoạt động kiếm tiền bằng Apigee

Để truy cập vào API, nhà phát triển ứng dụng sẽ gửi một khoá API kèm theo yêu cầu. Khoá này giúp nhận dạng duy nhất nhà phát triển và ứng dụng của họ trong Edge. Với tư cách là nhà cung cấp API, tính năng này cho phép bạn theo dõi ai đang gọi API của bạn và tính phí nhà phát triển ứng dụng cho việc sử dụng của họ. Bạn cũng có thể đo lường dữ liệu sử dụng thông qua số liệu phân tích và tạo báo cáo.

Xem video giới thiệu để tìm hiểu thêm về tính năng kiếm tiền.

Các thành phần chính của hoạt động kiếm tiền

Để kiếm tiền từ API, bạn xác định các thành phần hiển thị trong hình sau.

Bảng dưới đây tóm tắt các thành phần kiếm tiền. Các thành phần kiếm tiền nằm trong phạm vi tổ chức của bạn, là vùng chứa cấp cao nhất cho tất cả các đối tượng (bao gồm cả API và nhà phát triển) được xác định trong tài khoản Edge của bạn.

Thành phần Mô tả
Sản phẩm API Tập hợp các API RESTful có liên quan được giới thiệu cho nhà phát triển dưới dạng một gói. Xác định giới hạn truy cập, phương thức phê duyệt khoá API và cấu hình khác cho tất cả các proxy API đi kèm. Để biết thêm thông tin, hãy xem bài viết Sản phẩm API là gì?
Gói sản phẩm API (gói API) Nhóm một hoặc nhiều sản phẩm API vào một vùng chứa kiếm tiền duy nhất. Để biết thêm thông tin, hãy xem bài viết Quản lý gói sản phẩm API.

Lưu ý: Trong giao diện người dùng Classic Edge và API kiếm tiền, gói sản phẩm được gọi là gói API.

Chính sách ghi lại giao dịch Các quy tắc dùng để xác định lệnh gọi API nào được xác định là giao dịch để kiếm tiền. Ví dụ: nếu biến luồng response.reason.phrase có giá trị OK, thì giá trị đó sẽ được tính là một giao dịch. Để biết thêm thông tin, hãy xem phần Định cấu hình chính sách ghi lại giao dịch
Gói giá Các khoản phí phát sinh khi sử dụng API được cung cấp trong gói sản phẩm API kiếm tiền. Ví dụ: bạn có thể tính mức phí cố định hằng tháng hoặc tính một mức giá cụ thể cho mỗi giao dịch. Để biết thêm thông tin, hãy xem phần Gói giá là gì?

Tài khoản trả trước so với trả sau

Tính năng kiếm tiền trong Apigee Edge hỗ trợ các loại tài khoản sau:

Thiết lập tính năng kiếm tiền trong cổng thông tin dành cho nhà phát triển

Để biết thông tin chi tiết, hãy xem phần Định cấu hình tính năng kiếm tiền trong cổng thông tin dành cho nhà phát triển.