กำหนดค่าจำนวนหลักทศนิยมสำหรับราคาแพ็กเกจราคา

คุณกำลังดูเอกสารประกอบของ Apigee Edge
ไปที่เอกสารประกอบของ Apigee X
ข้อมูล

คุณกำหนดค่าจำนวนหลักทศนิยมที่ระบุอัตราแพ็กเกจราคาขององค์กรได้ ซึ่งรวมถึงอัตราค่าธรรมเนียมแบบคงที่ ช่วงปริมาณวอลุ่ม และแพ็กเกจ โดยค่าเริ่มต้น อนุญาตให้มีทศนิยมไม่เกิน 4 ตำแหน่ง

หากต้องการกำหนดค่าจำนวนหลักทศนิยม ให้เพิ่มพร็อพเพอร์ตี้ MINT.RATE_DECIMAL_PLACES ในองค์กรโดยใช้ API เช่น ใช้คำสั่งต่อไปนี้เพื่อกำหนดค่าอัตราแพ็กเกจราคาที่ระบุทศนิยมให้องค์กรได้สูงสุด 3 ตำแหน่ง

$ curl -H "Content-Type:application/json" -X POST -d \
'{
   "properties": {
     "property": [ {
      "name" : "MINT.RATE_DECIMAL_PLACES",
      "value" : "3"
    } ]
   }

}' \
"https://api.enterprise.apigee.com/v1/organizations/{org_name}" \
-u email:password

โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการอัปเดตพร็อพเพอร์ตี้ขององค์กรโดยใช้ API ที่หัวข้ออัปเดตพร็อพเพอร์ตี้ขององค์กร