ภาพรวมของการดูแลระบบ

คุณกำลังดูเอกสารประกอบของ Apigee Edge
ไปที่เอกสารประกอบของ Apigee X
ข้อมูล

หากคุณเป็นผู้ใช้ Apigee Edge Cloud ก็มีบางสถานการณ์ที่คุณอาจต้องขอความช่วยเหลือจากทีมสนับสนุนเพื่อดำเนินงานบางอย่าง (โดยเพิ่มคำขอบริการ) เช่น เปิดใช้หรือปิดใช้ฟีเจอร์ผลิตภัณฑ์ สร้างหรือลบองค์กรและสภาพแวดล้อม หรือกำหนดค่าทรัพยากร โปรดดูข้อมูลที่การสนับสนุนของ Apigee Edge

สำหรับความต้องการอื่นๆ ผู้ดูแลระบบองค์กรมีสิทธิ์ทำงานให้สำเร็จด้วยตนเอง เช่น การจัดการผู้ใช้ขององค์กร รวมถึงการสร้างและจัดการคีย์สโตร์และ Truststore หากคุณเป็นผู้ดูแลระบบสภาพแวดล้อม Apigee Edge สำหรับ Private Cloud ก็ทำทุกอย่างที่ฝ่ายสนับสนุนทำได้สำหรับผู้ใช้ Apigee Edge Cloud เช่นกัน

คำขอบริการ Apigee อธิบายคำขอบริการประเภทต่างๆ ที่คุณยื่นกับทีมสนับสนุนได้ รวมถึงบอกวิธีการส่งคำขอดังกล่าว และแสดงให้เห็นว่างานใดเป็นงานแบบบริการตนเองและ Google ไม่ต้องดำเนินการใดๆ