ยกเลิกแพ็กเกจราคาที่เผยแพร่แล้ว

คุณกำลังดูเอกสารประกอบของ Apigee Edge
ไปที่เอกสารประกอบของ Apigee X
ข้อมูล

คุณจะลบแพ็กเกจราคาหลังจากที่เผยแพร่แล้วไม่ได้ แต่สามารถกำหนดให้แพ็กเกจราคาหมดอายุและแทนที่ด้วยแพ็กเกจราคาในอนาคตได้

หากแพ็กเกจราคาไม่ได้ระบุวันที่สิ้นสุด คุณทำให้แพ็กเกจราคาหมดอายุได้โดยใช้วิธีใดวิธีหนึ่งต่อไปนี้

หากแพ็กเกจราคามีวันที่สิ้นสุดที่ระบุ คุณจะเปลี่ยนวันที่หมดอายุของแพ็กเกจไม่ได้ คุณสร้างแพ็กเกจราคาในอนาคตและตั้งค่าให้มีผลในวันที่หมดอายุหลังแพ็กเกจราคาหลักได้ตามที่อธิบายไว้ในสร้างแพ็กเกจราคาในอนาคต