การกําหนดค่าการเข้าถึง TLS ไปยัง API สําหรับระบบคลาวด์

คุณกำลังดูเอกสารประกอบของ Apigee Edge
ไปที่เอกสารประกอบของ Apigee X
ข้อมูล

โฮสต์เสมือนใน Edge กำหนดโดเมนและพอร์ตที่มีการแสดงพร็อกซี API รวมถึง URL ที่แอปใช้เพื่อเข้าถึงพร็อกซี API ตามส่วนขยาย

โฮสต์เสมือนยังกำหนดด้วยว่าเข้าถึงพร็อกซี API โดยใช้โปรโตคอล HTTP หรือโดยโปรโตคอล HTTPS ที่เข้ารหัสซึ่งใช้ TLS หรือไม่ เมื่อกำหนดค่าโฮสต์เสมือนให้ใช้ HTTPS และ TLS คุณต้องกำหนดค่าโฮสต์เสมือนให้ใช้คีย์สโตร์และ/หรือ Truststore

เนื่องจากลูกค้า Cloud สามารถสร้างโฮสต์เสมือนที่รองรับ TLS เท่านั้น โปรดดูการกำหนดค่าโฮสต์เสมือนสำหรับระบบคลาวด์เพื่อดูวิธีสร้างโฮสต์เสมือน

ดูข้อมูลเพิ่มเติม