การใช้ TLS ในการติดตั้ง Private Cloud

คุณกำลังดูเอกสารประกอบของ Apigee Edge
ไปที่เอกสารประกอบของ Apigee X
ข้อมูล

Apigee Edge

รูปต่อไปนี้แสดงตำแหน่งที่ Apigee Edge สำหรับลูกค้า Private Cloud กำหนดค่า TLS

ตารางต่อไปนี้อธิบายถึงตำแหน่งที่คุณกำหนดค่าการเข้าถึง TLS สำหรับการติดตั้ง Private Cloud

แหล่งที่มา

ปลายทาง

การเข้าถึง TLS

1

นักพัฒนา API

UI การจัดการ Edge

เปิดใช้ TLS ใน Edge UI สำหรับประสบการณ์ Edge ใหม่หรือ UI แบบคลาสสิก ดังนี้

โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมที่คู่มือการดำเนินการของ Edge ซึ่งดูได้จากบัญชี FTP ส่วนตัวหรือในพอร์ทัลการสนับสนุนของ Apigee ในส่วนไลบรารี (Edge สำหรับ Private Cloud เวอร์ชัน 4.16.01 และก่อนหน้า)

2

นักพัฒนา API

Edge Management API

เปิดใช้ TLS ใน Edge Management API

โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมที่คู่มือการดำเนินการของ Edge ซึ่งมีให้จากบัญชี FTP ส่วนตัวของคุณหรือในพอร์ทัลการสนับสนุนของ Apigee ในส่วนไลบรารี (Edge สำหรับ Private Cloud เวอร์ชัน 4.16.01 และก่อนหน้า) และทางออนไลน์ที่การกำหนดค่า TLS/SSL สำหรับ Edge ภายในองค์กร (เวอร์ชัน 4.16.05 ขึ้นไป)

3

ไคลเอ็นต์ API (แอป)

API

เปิดใช้การเข้าถึง TLS บน API ผ่านโฮสต์เสมือนบนเราเตอร์ Edge

โปรดดูการกำหนดค่าการเข้าถึง TLS ไปยัง API สำหรับ Private Cloud สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

4

Edge

ปลายทางเป้าหมาย

เปิดใช้ TLS ระหว่าง Edge และผู้ให้บริการแบ็กเอนด์

โปรดดูการกำหนดค่า TLS จาก Edge ไปยังแบ็กเอนด์ (Cloud และ Private Cloud) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

5

เราเตอร์

Message Processor

เปิดใช้ TLS สำหรับการสื่อสารระหว่างเราเตอร์และผู้ประมวลผลข้อมูลข้อความ

โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมที่คู่มือการดำเนินการของ Edge ซึ่งมีให้จากบัญชี FTP ส่วนตัวของคุณหรือในพอร์ทัลการสนับสนุนของ Apigee ในส่วนไลบรารี (Edge สำหรับ Private Cloud เวอร์ชัน 4.16.01 และก่อนหน้า) และทางออนไลน์ที่การกำหนดค่า TLS/SSL สำหรับ Edge ภายในองค์กร (เวอร์ชัน 4.16.05 ขึ้นไป)

หากการติดตั้ง Edge for Private Cloud มีตัวจัดสรรภาระงาน คุณอาจต้องแทนที่การกำหนดค่าสำหรับ #3 ด้านบนเพื่อกำหนดค่า TLS ระหว่างแอปและตัวจัดสรรภาระงาน รวมถึงระหว่างตัวจัดสรรภาระงานและเราเตอร์ Edge โดยทำดังนี้

แหล่งที่มา

ปลายทาง

คำอธิบาย

6

แอป

ตัวจัดสรรภาระงาน

เปิดใช้ TLS บนตัวจัดสรรภาระงาน กระบวนการนี้จะกำหนดโดยตัวจัดสรรภาระงาน

7

ตัวจัดสรรภาระงาน

เราเตอร์

หากจำเป็น ให้เปิดใช้ TLS บนเราเตอร์สำหรับคำขอจากตัวจัดสรรภาระงาน ใช้กระบวนการเดียวกันกับที่คุณกำหนดค่า TLS สำหรับโฮสต์เสมือนตามที่อธิบายไว้ที่นี่: การกำหนดค่าการเข้าถึง TLS ไปยัง API สำหรับ Private Cloud

หากตัวจัดสรรภาระงานและเราเตอร์อยู่ในโดเมนความปลอดภัยเดียวกัน อาจไม่จำเป็นต้องกำหนดค่า TLS แต่ทั้งนี้จะขึ้นอยู่กับการกำหนดค่าเครือข่ายของคุณ

ดูข้อมูลเพิ่มเติม