ลบข้อมูลการสร้างรายได้ออกจากองค์กร

คุณกำลังดูเอกสารประกอบของ Apigee Edge
ไปที่เอกสารประกอบของ Apigee X
ข้อมูล

เกริ่นนำ

คุณอาจต้องการลบข้อมูลการสร้างรายได้ออกจากองค์กรในกรณีต่อไปนี้

 • ล้างข้อมูลการสร้างรายได้จากองค์กรทดสอบที่คุณต้องการใช้ซ้ำ ในกรณีนี้ คุณจะต้องซิงค์ข้อมูล Apigee Edge หลังจากลบข้อมูลการสร้างรายได้แล้ว
 • ลบองค์กร ในกรณีนี้ คุณต้องลบข้อมูลการสร้างรายได้ก่อนจึงจะลบองค์กรได้

การลบข้อมูลการสร้างรายได้ออกจากองค์กรจะเป็นการนำข้อมูลต่อไปนี้ออกอย่างถาวร

 • แพ็กเกจ API
 • แพ็กเกจราคา
 • แพ็กเกจราคาที่นักพัฒนาแอปยอมรับ
 • ธุรกรรมการสร้างรายได้
 • เทมเพลตการแจ้งเตือน
 • ผู้ให้บริการชำระเงินบุคคลที่สาม หากมีการกำหนดค่าไว้

ส่วนต่อไปนี้จะอธิบายขั้นตอนที่จำเป็นในการลบข้อมูลการสร้างรายได้ออกจากองค์กรเพื่อรองรับสถานการณ์ข้างต้น

กำลังเปิดใช้การลบข้อมูลการสร้างรายได้ออกจากองค์กรของคุณ

คุณต้องเปิดใช้พร็อพเพอร์ตี้ features.isMintOrgDataDeletionAllowed สำหรับองค์กรก่อนจึงจะลบข้อมูลการสร้างรายได้ออกจากองค์กรได้

เปิดใช้พร็อพเพอร์ตี้โดยการออกการเรียก POST ไปยัง API https://api.enterprise.apigee.com/v1/organizations/org_name โดยที่ org_name คือชื่อองค์กรของคุณ

curl -u email:password -X POST -H "Content-type:application/json" https://api.enterprise.apigee.com/v1/organizations/{org_name} -d \
'{
 "name" : "{org_name}",
 "properties" : {
  "property" : [ {
   "name" : "features.isMintOrgDataDeletionAllowed",
   "value" : "true"
  }, {
   "name" : "features.topLevelDevelopersAreCompanies",
   "value" : "false"
  } ]
 }
}'

กำลังลบข้อมูลการสร้างรายได้

หากต้องการลบข้อมูลการสร้างรายได้ออกจากองค์กร ให้ส่งคำขอ POST ไปยัง /organizations/org_name/asyncjobs/deleteorgdata โดยที่ org_name คือชื่อองค์กรของคุณ

ตัวอย่างเช่น คำขอต่อไปนี้จะลบข้อมูลการสร้างรายได้ออกจากองค์กร myOrg

curl -H "Content-Type:application/json" -X POST \
"https://api.enterprise.apigee.com/v1/mint/organizations/myOrg/asyncjobs/deleteorgdata" \
-u email:password

ตัวอย่างการตอบกลับมีดังนี้

{
 "id": "c6eaa22d-27bd-46cc-be6f-4f77270818cf",
 "log": "",
 "orgId": "myOrg",
 "status": "RUNNING",
 "type": "DELETE_ORG"
}

การดูสถานะของการดำเนินการลบแบบไม่พร้อมกัน

หากต้องการดูสถานะของการดำเนินการลบแบบไม่พร้อมกัน ให้ส่งคำขอ GET ไปยัง /asyncjobs/{id} โดยที่ {id} คือรหัสของการดำเนินการลบที่ปรากฏในการตอบกลับ

เช่น คำขอต่อไปนี้จะแสดงสถานะของการดำเนินการลบแบบไม่พร้อมกันที่มีรหัส c6eaa22d-27bd-46cc-be6f-4f77270818cf

curl -X GET \
"https://api.enterprise.apigee.com/v1/mint/asyncjobs/c6eaa22d-27bd-46cc-be6f-4f77270818cf" \
-u email:password

ตัวอย่างการตอบกลับมีดังนี้

{
 "id": "c6eaa22d-27bd-46cc-be6f-4f77270818cf",
 "log": "",
 "orgId": "myOrg",
 "status": "COMPLETED",
 "type": "DELETE_ORG"
}

การซิงค์ข้อมูล Apigee Edge กับการสร้างรายได้

หากต้องการนำองค์กรกลับมาใช้ใหม่ คุณต้องซิงค์ข้อมูล Apigee Edge กับการสร้างรายได้ตามที่อธิบายไว้ในซิงค์ข้อมูล Apigee Edge กับการสร้างรายได้

กำลังลบองค์กร

หากองค์กรไม่จำเป็นต้องใช้อีกต่อไป คุณจะลบองค์กรได้หลังจากลบข้อมูลการสร้างรายได้แล้วตามที่อธิบายไว้ในลบองค์กร