การเผยแพร่แพ็กเกจราคา

คุณกำลังดูเอกสารประกอบของ Apigee Edge
ไปที่เอกสารประกอบของ Apigee X
ข้อมูล

เกริ่นนำ

หลังจากสร้างแพ็กเกจราคาแล้ว คุณจะเผยแพร่ให้นักพัฒนาแอปดูหรือบันทึกเป็นฉบับร่างก็ได้ หากคุณเผยแพร่แพ็กเกจราคา นักพัฒนาแอปทุกราย (หากเป็นแพ็กเกจราคามาตรฐาน) นักพัฒนาแอปในหมวดหมู่ที่เกี่ยวข้อง (หากเป็นแพ็กเกจราคาในหมวดหมู่นักพัฒนาแอป) หรือนักพัฒนาแอปบางราย (หากเป็นแพ็กเกจราคาสำหรับนักพัฒนาแอป) จะเห็นแพ็กเกจราคาในแคตตาล็อกในพอร์ทัลนักพัฒนาแอป การดําเนินการนี้จะบันทึกสําเนาของแพ็กเกจราคาไว้ในแคตตาล็อกแพ็กเกจด้วย

นอกจากนี้ คุณยังบันทึกแพ็กเกจราคาฉบับร่างได้โดยไม่ต้องเผยแพร่ การดำเนินการนี้ช่วยให้คุณแก้ไขแผนตามความจำเป็นและเผยแพร่แผนได้ในภายหลัง นอกจากนี้ คุณยังหมดอายุแพ็กเกจราคาที่เผยแพร่ได้ด้วย

หลังจากเผยแพร่แพ็กเกจราคาแล้ว คุณจะดำเนินการต่อไปนี้ได้อย่างน้อย 1 รายการ

การเผยแพร่แพ็กเกจราคา

วิธีเผยแพร่แพ็กเกจราคา

การเผยแพร่แพ็กเกจราคาโดยใช้ API

หากต้องการเผยแพร่แพ็กเกจราคา ให้กำหนดค่าที่พัก published เป็น "จริง" เมื่อสร้างแพ็กเกจราคา นักพัฒนาแอปจะดูแพ็กเกจราคาได้ตั้งแต่วันที่ที่ระบุไว้ในพร็อพเพอร์ตี้ startDate ของแพ็กเกจ

ตัวอย่างต่อไปนี้จะสร้างแพ็กเกจการ์ดราคาและเผยแพร่แพ็กเกจดังกล่าว (แสดงเฉพาะคำขอเพียงบางส่วนเท่านั้น)

$ curl -H "Content-Type:application/json" -X POST -d \
'{ 
   "name": "Flat rate card plan",
   "developer":null,
   "developerCategory":null,
   "advance": "false",
   …
   "published": "true",
   "ratePlanDetails": [
   …
   ],   
   …
   "type": "RATECARD"
   }],
   …
}' \
"https://api.enterprise.apigee.com/v1/mint/organizations/{org_name}/monetization-packages/location/rate-plans" \
-u email:password