ตั้งค่าการแจ้งเตือน

คุณกำลังดูเอกสารประกอบของ Apigee Edge
ไปที่เอกสารประกอบของ Apigee X
ข้อมูล

การสร้างรายได้รองรับการแจ้งเตือนเหตุการณ์ที่ช่วยให้คุณทำสิ่งต่อไปนี้ได้

  • แจ้งนักพัฒนาแอปทุกรายเกี่ยวกับเหตุการณ์ต่างๆ เช่น ผลิตภัณฑ์ API ใหม่ เวอร์ชันข้อกำหนดและเงื่อนไข หรือแพ็กเกจราคา
  • แจ้งเตือนนักพัฒนาซอฟต์แวร์บางรายเกี่ยวกับเหตุการณ์ต่างๆ เช่น เมื่อมีการเผยแพร่การแก้ไขแพ็กเกจราคาใหม่ หรือเมื่อถึงขีดจำกัดของจำนวนธุรกรรมเป้าหมายแล้ว (หากซื้อแพ็กเกจอัตราการแจ้งเตือนแบบปรับได้)
  • แจ้งผู้ให้บริการ API เกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับนักพัฒนาซอฟต์แวร์ เช่น เมื่อนักพัฒนาแอปลงทะเบียน บัญชีหรือเมื่อนักพัฒนาแอปซื้อแพ็กเกจราคา

การสร้างรายได้มีวิธีการตั้งค่าการแจ้งเตือนดังต่อไปนี้

วิธีการ คำอธิบาย
เทมเพลตการแจ้งเตือน การสร้างรายได้มีชุดเทมเพลตการแจ้งเตือนที่กำหนดข้อความตัวอย่างสำหรับการแจ้งเตือนประเภทต่างๆ โดยคุณจะปรับแต่งเทมเพลตการแจ้งเตือนและกำหนดค่าเงื่อนไขที่เรียกให้ส่งการแจ้งเตือนได้
เว็บฮุค เว็บฮุคจะกำหนดเครื่องจัดการโค้ดเรียกกลับ HTTP ที่เหตุการณ์ทริกเกอร์ คุณสร้างและกำหนดค่าให้เว็บฮุคจัดการการแจ้งเตือนเหตุการณ์ได้

ตารางต่อไปนี้จะสรุปงานอื่นๆ ที่คุณทำได้เพื่อตั้งค่าและทดสอบการแจ้งเตือนโดยใช้ API การสร้างรายได้

ส่วน คำอธิบาย
ตั้งค่าการแจ้งเตือนโดยอิงตามยอดรวมธุรกรรมของบริษัทและนักพัฒนาซอฟต์แวร์ (API เท่านั้น) ตั้งค่าการส่งการแจ้งเตือนที่อิงจากยอดรวมธุรกรรมของบริษัทและนักพัฒนาซอฟต์แวร์
ตั้งการแจ้งเตือนขีดจำกัดสำหรับแพ็กเกจราคา (API เท่านั้น) แจ้งเตือนนักพัฒนาแอปผ่านทางอีเมลเมื่อใกล้ถึงหรือถึงขีดจำกัดสูงสุดของแพ็กเกจบัตรราคาแบบ Volume Band หรือแพ็กเกจแบบแพ็กเกจที่ซื้อไว้
ทดสอบการตั้งค่าการแจ้งเตือน (API เท่านั้น) การสร้างรายได้มีชุด API ที่คุณสามารถใช้เพื่อทดสอบการตั้งค่าการแจ้งเตือน