Private Cloud kurulumunda TLS kullanma

Apigee Edge belgelerini görüntülüyorsunuz.
Apigee X belgelerine gidin.
bilgi

Apigee Edge

Aşağıdaki şekilde, Private Cloud müşterileri için Apigee Edge'in TLS'yi nerede yapılandırdığı gösterilmektedir:

Aşağıdaki tabloda, Private Cloud kurulumu için TLS erişimini yapılandırdığınız konumlar açıklanmaktadır:

Kaynak

Hedef

TLS Erişimi

1

API geliştiricisi

Uç yönetimi kullanıcı arayüzü

Yeni Edge deneyimi veya Klasik kullanıcı arayüzü için Uç Kullanıcı Arayüzünde TLS'yi etkinleştirin:

Daha fazla bilgi için özel FTP hesabınızdan ya da Kitaplıklar (Edge for Private Cloud'un 4.16.01 ve önceki sürümleri) altındaki Apigee Destek Portalı'ndan ulaşabileceğiniz Edge İşlem Kılavuzu'na göz atın.

2

API Geliştiricisi

Edge Management API'si

Uç yönetim API'sinde TLS'yi etkinleştirin.

Daha fazla bilgi için Edge İşlem Kılavuzu'na göz atın. Özel FTP hesabınızdan veya Apigee Destek Portalı'nda bulunan Kitaplıklar (Edge for Private Cloud sürüm 4.16.01 ve önceki sürümleri) bölümünde ve online olarak için Edge On Premises için TLS/SSL'yi yapılandırma (sürüm 4.16.05 ve üzeri) bölümüne bakın.

3

API İstemcisi (uygulama)

API

Uç Yönlendirici'de sanal ana makineler kullanarak API erişiminde TLS'yi etkinleştirin.

Daha fazla bilgi için Private Cloud için bir API'ye TLS erişimini yapılandırma bölümüne bakın.

4

Edge

Hedef uç nokta

Edge ile arka uç servis sağlayıcı arasında TLS'yi etkinleştirin.

Daha fazla bilgi için Uç'tan arka uca TLS'yi yapılandırma (Cloud ve Private Cloud) bölümüne bakın.

5

Yönlendirici

Mesaj İşleyici

Bir Yönlendirici ve Mesaj İşleyici arasındaki iletişim için TLS'yi etkinleştirin.

Daha fazla bilgi için Edge İşlem Kılavuzu'na göz atın.Özel FTP hesabınızdan veya Apigee Destek Portalı'nda bulunan Kitaplıklar (Edge for Private Cloud sürüm 4.16.01 ve öncesi) bölümünde ve online olarak için Edge On Premises için TLS/SSL'yi yapılandırma (4.16.05 ve üzeri sürümler) sayfasına bakın.

Private Cloud için Edge yüklemeniz yük dengeleyici içeriyorsa uygulama ile yük dengeleyici ve yük dengeleyici ile Edge Yönlendirici arasında TLS'yi yapılandırmak üzere yukarıdaki 3 numaralı yapılandırmanın yapılandırmasını da değiştirmeniz gerekebilir:

Kaynak

Hedef

Açıklama

6

Uygulama

Yük Dengeleyici

Yük dengeleyicide TLS'yi etkinleştirin. Bu işlem, yük dengeleyiciniz tarafından belirlenir.

7

Yük Dengeleyici

Yönlendirici

Gerekirse yük dengeleyiciden gelen istekler için yönlendiricide TLS'yi etkinleştirin. Private Cloud için bir API'ye TLS erişimini yapılandırma bölümünde açıklandığı şekilde, bir sanal ana makine için TLS'yi yapılandırmak üzere yaptığınız işlemi uygulayın.

Yük dengeleyici ve yönlendirici aynı güvenlik alanındaysa TLS yapılandırması gerekli olmayabilir. Ancak bu, ağ yapılandırmanıza bağlıdır.

Daha fazla bilgi: