คําขอบริการ Apigee

คุณกําลังดูเอกสาร Apigee Edge
ดูเอกสารประกอบ Apigee X

หากคุณเป็นผู้ใช้ Apigee Edge Cloud ในบางสถานการณ์ คุณอาจต้องขอความช่วยเหลือจากทีมสนับสนุนในการทํางานบางอย่าง (โดยสร้างคําขอบริการ) เช่น เปิดหรือปิดใช้ฟีเจอร์ผลิตภัณฑ์ สร้าง หรือลบองค์กรและสภาพแวดล้อม หรือกําหนดค่าทรัพยากร

สําหรับความต้องการอื่นๆ ผู้ดูแลระบบองค์กรมีสิทธิ์ทํางานด้วยตนเอง เช่น จัดการผู้ใช้ขององค์กร ตลอดจนสร้างและจัดการคีย์สโตร์และ Truststore หากคุณเป็นผู้ดูแลระบบสภาพแวดล้อม Apigee Edge สําหรับ Private Cloud คุณจะทําทุกอย่างได้เหมือนกับที่ Apigee Edge Cloud ทําได้สําหรับผู้ใช้

หัวข้อนี้อธิบายถึงคําขอรับบริการประเภทต่างๆ ที่คุณสามารถบริจาคให้ทีมสนับสนุน แสดงคําแนะนําเกี่ยวกับการส่งคําขอเหล่านั้น และแสดงให้เห็นว่างานใดเป็นการบริการตัวเองและไม่จําเป็นต้องขอความช่วยเหลือจาก Google

ประเภทคําขอบริการ

เราจัดหมวดหมู่คําขอบริการเป็นหมวดหมู่ต่างๆ ตามประเภทของคําขอดังต่อไปนี้

คําขอการจัดการผู้ใช้พอร์ทัล

เพิ่มหรือลบผู้ใช้ใน/จากพอร์ทัลการสนับสนุน

คําขอการจัดสรร

สร้างและลบองค์กรและสภาพแวดล้อม

การทดสอบความเครียด/โหลด/เจาะ

คําขอทดสอบความเครียด/การโหลด/การเจาะระบบ
 

คําขอจัดการความจุของโครงสร้างพื้นฐาน

จัดการข้อกําหนดด้านความจุ

คําขอจัดการฟีเจอร์

เปิด/ปิดใช้ฟีเจอร์ในระดับองค์กร
 

คําขอการกําหนดค่า SAML

เปิดใช้ SAML สร้างและจัดการผู้ใช้เครื่อง

คําขอการกําหนดค่าโฮสต์เสมือน

สร้างและจัดการโฮสต์เสมือน
 

คําขอสมัครใช้บริการ Apigee

จัดการการสมัครใช้บริการ Apigee
 

วิธีส่งคําขอบริการ

สิ่งที่ต้องดำเนินการก่อน

ก่อนเพิ่มคําขอบริการ โปรดตรวจสอบว่าคุณได้ตอบคําถามต่อไปนี้แล้ว

 1. ฉันจัดการกับคําขอนี้ด้วยตนเองได้ไหม

  โปรดดูประเภทคําขอบริการเพื่อระบุว่าคุณจัดการคําขอนี้ด้วยตัวเองได้หรือไม่ และทําตามวิธีการที่ระบุไว้สําหรับคําขอดําเนินการตามบริการ

 2. Google จัดการกับคําขอนี้ไหม

  โปรดดูประเภทคําขอบริการสําหรับรายการประเภทคําขอที่รองรับ และดูข้อมูลเกี่ยวกับคําขอบริการที่พบบ่อยได้ในคําถามที่พบบ่อย หากคําขอของคุณเป็นแบบบริการตนเองไม่ได้และไม่ได้รับการระบุว่าไม่รองรับในคําถามที่พบบ่อย คุณจะเปิดคําขอบริการกับทีมสนับสนุนได้

การเพิ่มคําขอบริการ:

 1. ไปที่ Apigee Edge Support และไปที่ส่วนยื่นตั๋วสนับสนุน
 2. คลิกส่งตั๋ว
 3. ลงชื่อเข้าใช้พอร์ทัลการสนับสนุน Apigee
 4. กําหนด Type Record Type เป็น Service Request
 5. เลือกคําขอบริการในเมนูแบบเลื่อนลงฉันต้องการความช่วยเหลือเกี่ยวกับ
 6. กรอกช่องเรื่องและคําอธิบาย