Wygaśnięcie opublikowanego planu stawek

Wyświetlasz dokumentację Apigee Edge.
Otwórz dokumentację Apigee X.
informacje.

Po opublikowaniu nie można usunąć abonamentu, ale można go wygasnąć i opcjonalnie zastąpić go nowym.

Jeśli w planie stawek nie ma określonej daty zakończenia, możesz go wygasnąć, korzystając z jednej z tych metod:

Jeśli abonament ma określoną datę zakończenia, nie można zmienić tej daty. Możesz utworzyć przyszły plan stawek i skonfigurować go tak, by zaczął obowiązywać od daty wygaśnięcia nadrzędnego planu stawek zgodnie z opisem w sekcji Tworzenie przyszłych planów stawek.