Omówienie administrowania systemem

Przeglądasz dokumentację Apigee Edge.
Otwórz dokumentację Apigee X.
Informacje

Jeśli jesteś użytkownikiem Apigee Edge Cloud, może być konieczne poproszenie zespołu pomocy o wykonanie niektórych zadań (przez zgłoszenie żądania usługi), takich jak włączanie lub wyłączanie funkcji usługi, tworzenie lub usuwanie organizacji i środowisk czy konfigurowanie zasobów. Więcej informacji znajdziesz na stronie Pomoc techniczna Apigee Edge.

W innych przypadkach administratorzy organizacji mogą mieć uprawnienia do samodzielnego wykonywania zadań, takich jak zarządzanie użytkownikami organizacji oraz tworzenie magazynów kluczy i magazynów zaufania oraz zarządzanie nimi. Jeśli jesteś administratorem systemu w środowisku Apigee Edge dla Private Cloud, możesz robić prawie wszystko, co zespół pomocy może zrobić w przypadku użytkowników Apigee Edge Cloud.

Żądania usługi Apigee opisują różne typy żądań usługi, które można zgłaszać do zespołu pomocy, zawierają instrukcje dotyczące ich wysyłania oraz pokazują, które zadania są samoobsługowe i nie wymagają interwencji Google.