Źródła wiedzy

Wyświetlasz dokumentację Apigee Edge.
Otwórz dokumentację Apigee X.
informacje.

W tej tabeli znajdziesz listę materiałów referencyjnych Apigee Edge:

Materiały referencyjne Opis
Edge API Wykonywanie zadań administracyjnych w organizacji Apigee za pomocą interfejsów API typu REST. Zobacz też Różnice między interfejsami Edge for Public Cloud API a Private Cloud API.
Zasady Dodaj logikę do serwerów proxy interfejsu API za pomocą zasad.
Błędy związane z naruszeniem zasad Napraw błędy podczas wykonywania zasady.
Dokumentacja konfiguracji serwera proxy interfejsu API Dodaj elementy XML, aby skonfigurować serwery proxy interfejsu API, takie jak proxy i docelowe punkty końcowe, przepływy itp.
Konfiguracja pakietu przepływu współdzielonego Skonfiguruj pakiety wspólnych przepływów.
Warunki Zaimplementuj dynamiczne zachowanie w serwerach proxy interfejsu API za pomocą warunków.
Zmienne Zarządzaj zmiennymi podczas wykonywania serwera proxy interfejsu API.
Obiektowy model JavaScript Interakcja z serwerami proxy interfejsu API za pomocą JavaScriptu.
Polecenia Analytics Pobieranie danych analitycznych za pomocą poleceń Analytics.
Wymiary i dane Analytics Konfiguruj wymiary i dane podczas pracy z danymi analitycznymi interfejsu API.
Słowniczek Przeczytaj warunki opisane w dokumentacji Apigee Edge.
Rozszerzenia Integracja zasobów zewnętrznych za pomocą rozszerzeń.