แนะนำตัว

คุณกำลังดูเอกสารประกอบของ Apigee Edge
ไปที่เอกสารประกอบของ Apigee X
ข้อมูล

แพ็กเกจราคาคืออะไร

แพ็กเกจราคาจะระบุแนวทางการสร้างรายได้สำหรับแพ็กเกจผลิตภัณฑ์ API ของคุณหรือผลิตภัณฑ์ API แต่ละรายการในแพ็กเกจผลิตภัณฑ์ เช่น ข้อมูลนี้จะระบุว่าคุณจะเรียกเก็บเงินสำหรับการใช้แพ็กเกจผลิตภัณฑ์และผลิตภัณฑ์ API ตามอัตราคงที่หรืออัตราแปรผันหรือไม่ และมีค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมหรือไม่ หรือจะใช้การสร้างรายได้เพื่อจัดการขีดจำกัดธุรกรรมและเพื่อแจ้งให้คุณทราบเมื่อถึงขีดจำกัดดังกล่าวโดยไม่ต้องเรียกเก็บค่าธรรมเนียม

นักพัฒนาแอปสามารถลงทะเบียนแอปเพื่อใช้แพ็กเกจผลิตภัณฑ์ API ได้โดยการซื้อแพ็กเกจราคาใดแพ็กเกจหนึ่งที่มีผลอยู่ในขณะนี้เท่านั้น หากผลิตภัณฑ์ API ไม่มีแพ็กเกจอัตราที่เผยแพร่ซึ่งกำลังมีผลบังคับใช้อยู่ จะไม่มีการสร้างรายได้จากผลิตภัณฑ์ดังกล่าว ซึ่งหมายความว่านักพัฒนาแอปจะใช้ API ดังกล่าวได้โดยไม่มีข้อจำกัดหรือค่าธรรมเนียมหลังจากที่การลงทะเบียนได้รับอนุมัติแล้ว

เมื่อสร้างแผน คุณจะทำสิ่งต่อไปนี้ได้

 • เลือกประเภทแพ็กเกจราคาและกำหนดค่าแพ็กเกจราคาตามประเภทที่เลือก ดูประเภทแพ็กเกจราคาที่รองรับ
 • ระบุกลุ่มเป้าหมายของแพ็กเกจราคาเพื่อให้นักพัฒนาแอปทุกคนเข้าถึงได้ หรือนักพัฒนาแอป บริษัท หรือหมวดหมู่นักพัฒนาแอปที่เจาะจงเท่านั้น

  กำหนดค่าหมวดหมู่นักพัฒนาซอฟต์แวร์ตามที่จำเป็น ตามที่อธิบายไว้ในจัดการหมวดหมู่นักพัฒนาซอฟต์แวร์

 • ตั้งค่าแพ็กเกจราคาเป็นสาธารณะหรือส่วนตัว ดูแพ็กเกจราคาสาธารณะกับส่วนลดเฉพาะบุคคล
 • สำหรับชุดผลิตภัณฑ์ API ที่มีผลิตภัณฑ์ API หลายรายการ คุณจะทำให้แผนเป็นแบบทั่วไป (ซึ่งจะใช้กับผลิตภัณฑ์ API ทั้งหมดในแพ็กเกจผลิตภัณฑ์ API) หรือเฉพาะผลิตภัณฑ์ API ก็ได้

โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมที่หัวข้อการจัดการแพ็กเกจราคา

หลังจากสร้างแพ็กเกจราคาแล้ว คุณจะเผยแพร่แพ็กเกจหรือบันทึกเป็นฉบับร่างได้ โปรดเผยแพร่เมื่อคุณแน่ใจจริงๆ ว่าเผยแพร่แล้วเท่านั้น คุณจะแก้ไขได้เฉพาะวันที่สิ้นสุดหลังจากเผยแพร่แล้ว จะลบแพ็กเกจราคาที่เผยแพร่ไม่ได้ ดูแพ็กเกจราคาที่เผยแพร่

หลังจากเผยแพร่แพ็กเกจราคาแล้ว คุณจะดำเนินงานต่อไปนี้อย่างน้อย 1 รายการได้ตามความจำเป็น

ประเภทแพ็กเกจราคาที่รองรับ

คุณกำหนดค่าแพ็กเกจราคาให้ใช้ประเภทแพ็กเกจราคาอย่างน้อย 1 ประเภทที่แสดงในรูปต่อไปนี้

ตารางต่อไปนี้จะแนะนำแพ็กเกจราคาแต่ละประเภท อธิบายตัวเลือกการกำหนดค่า และให้ลิงก์ไปยังข้อมูลเพิ่มเติม

แพ็กเกจราคา คำอธิบาย
ค่าธรรมเนียม

นักพัฒนาแอปจะถูกเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในการใช้แพ็กเกจผลิตภัณฑ์ API และทรัพยากรของกลุ่ม

สร้างแพ็กเกจคิดค่าธรรมเนียมเท่านั้นหรือเพิ่มค่าธรรมเนียมลงในแพ็กเกจราคา โดยอาจมีค่าธรรมเนียมต่อไปนี้

 • ค่าธรรมเนียมการตั้งค่า: ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บเพียงครั้งเดียวต่อนักพัฒนาแอปแต่ละรายในวันที่เริ่มต้นของแผน
 • ค่าธรรมเนียมการสิ้นสุดก่อนกำหนด: ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บเพียงครั้งเดียวซึ่งจะเรียกเก็บหากนักพัฒนาแอปสิ้นสุดแพ็กเกจก่อนระยะเวลาการต่ออายุ
 • ค่าธรรมเนียมพื้นฐาน: ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากนักพัฒนาแอปอย่างต่อเนื่องจนกว่านักพัฒนาแอปจะสิ้นสุดแผน

  สำหรับค่าธรรมเนียมที่เกิดซ้ำ คุณจะกำหนดค่าต่อไปนี้ได้

  • ระยะเวลาระหว่างการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมพื้นฐาน (เช่น 30 วัน)
  • ค่าธรรมเนียมจะคิดตามสัดส่วนหากนักพัฒนาแอปเริ่มต้นหรือสิ้นสุดแพ็กเกจบางส่วนระหว่างเดือนหรือไม่
  • มีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมพื้นฐานล่วงหน้าหรือไม่
  • เมื่อครบกำหนดค่าธรรมเนียม
เรตการ์ด

นักพัฒนาแอปจะถูกเรียกเก็บเงินสำหรับธุรกรรมแต่ละรายการคุณต้องกำหนดค่ารูปแบบการชาร์จแบบใดแบบหนึ่งต่อไปนี้

 • อัตราคงที่: นักพัฒนาแอปจะเรียกเก็บเงินในอัตราคงที่สำหรับธุรกรรมแต่ละรายการ
 • ปริมาณซื้อขายในตลาด: นักพัฒนาซอฟต์แวร์จะถูกเรียกเก็บเงินในอัตราที่แปรผันได้โดยขึ้นอยู่กับปริมาณธุรกรรม
 • แพ็กเกจ: นักพัฒนาแอปจะมีการเรียกเก็บเงินในจำนวนที่กำหนดไว้ (ล่วงหน้า) สำหรับธุรกรรมแต่ละกลุ่ม นักพัฒนาแอปจะได้รับการเรียกเก็บเงินในจำนวนที่ตั้งไว้ไม่ว่าจะใช้แพ็กเกจหรือไม่ก็ตาม

  และคุณยังกำหนดค่าต่อไปนี้อีกด้วย

  • จะมีการใช้แพ็กเกจราคากับผลิตภัณฑ์ API ทั้งหมดหรือผลิตภัณฑ์ API ที่เฉพาะเจาะจงในแพ็กเกจผลิตภัณฑ์ API หรือไม่
  • ระยะเวลาการต่ออายุ (เป็นเดือนหรือปี)
  • เมื่อถึงกำหนดชำระเงิน

  หากระบุแอตทริบิวต์ที่กำหนดเองสำหรับผลิตภัณฑ์ API แล้ว คุณสามารถกำหนดค่าพารามิเตอร์การให้คะแนนที่กำหนดเองเพื่อเรียกเก็บเงินนักพัฒนาแอปโดยอิงตามแอตทริบิวต์ที่กำหนดเองภายในธุรกรรมแต่ละรายการ

ส่วนแบ่งรายได้

ผู้ให้บริการ API จะแชร์เปอร์เซ็นต์ของรายได้ที่เกิดจากธุรกรรมแต่ละรายการกับนักพัฒนาแอป ตัวอย่างเช่น ผู้บริโภคซื้อผลิตภัณฑ์ที่จับต้องได้หรือผลิตภัณฑ์ดิจิทัลโดยใช้ API และแบ่งรายได้ส่วนหนึ่งกับนักพัฒนาแอป ระบบรองรับการแชร์รูปแบบต่อไปนี้

 • รูปแบบคงที่: แชร์เปอร์เซ็นต์คงที่ของรายได้ที่เกิดจากธุรกรรมแต่ละรายการ (คิดจากราคารวมหรือสุทธิของธุรกรรม) กับนักพัฒนาแอป
 • รูปแบบที่ยืดหยุ่น: เปอร์เซ็นต์รายได้แปรผันให้กับนักพัฒนาแอป โดยส่วนแบ่งรายได้จะขึ้นอยู่กับรายได้ที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาหนึ่ง เปอร์เซ็นต์ที่ใช้ในการคำนวณส่วนแบ่งรายได้อาจแตกต่างกันไปตามจำนวนรายได้ที่เกิดจากธุรกรรม

และคุณยังกำหนดค่าต่อไปนี้อีกด้วย

 • จะมีการใช้แพ็กเกจราคากับผลิตภัณฑ์ API ทั้งหมดหรือผลิตภัณฑ์ API ที่เฉพาะเจาะจงในแพ็กเกจผลิตภัณฑ์ API หรือไม่
 • ระยะเวลาการต่ออายุ (เป็นเดือนหรือปี)
 • เมื่อถึงกำหนดชำระเงิน
เรตการ์ดและส่วนแบ่งรายได้

ผู้ให้บริการ API จะแชร์เปอร์เซ็นต์ของรายได้ที่เกิดจากธุรกรรมแต่ละรายการกับนักพัฒนาแอป และนักพัฒนาแอปจะถูกเรียกเก็บเงินสำหรับธุรกรรมแต่ละรายการ

การแจ้งเตือนแบบปรับได้

แผนการแจ้งเตือนเท่านั้น ผู้ให้บริการ API สามารถปรับเปลี่ยนจำนวนธุรกรรมเป้าหมายสำหรับนักพัฒนาแอปแต่ละรายที่จะเรียกรับการแจ้งเตือน

หมายเหตุ: แพ็กเกจอัตราการแจ้งเตือนแบบปรับได้จะปรับเปลี่ยนได้หลังจากเผยแพร่แพ็กเกจราคาแล้ว สำหรับแพ็กเกจราคาประเภทอื่นๆ ทั้งหมด รายละเอียดแพ็กเกจราคาจะถือเป็นที่สิ้นสุดเมื่อเผยแพร่แพ็กเกจแล้ว และนักพัฒนาแอปทุกรายที่ยอมรับแพ็กเกจนั้นจะเหมือนกัน

คุณสามารถกำหนดค่าว่าจะส่งการแจ้งเตือนหรือไม่และเมื่อใดโดยอิงตามเปอร์เซ็นต์ของจำนวนเป้าหมายที่ถึงแล้ว เช่น 90%, 100% หรือ 150% ระบบจะไม่บล็อกธุรกรรมเพิ่มเติมหลังจากมีรายได้ถึงจำนวนเป้าหมายแล้ว และต้องกำหนดระยะเวลาการต่ออายุด้วย (เป็นเดือนหรือปี)

หากระบุแอตทริบิวต์ที่กำหนดเองสำหรับผลิตภัณฑ์ API แล้ว คุณสามารถกำหนดค่าพารามิเตอร์การให้คะแนนที่กำหนดเองเพื่อเรียกเก็บเงินนักพัฒนาแอปโดยอิงตามแอตทริบิวต์ที่กำหนดเองภายในธุรกรรมแต่ละรายการ

ฟรีเมียม นักพัฒนาแอปใช้ผลิตภัณฑ์ API โดยไม่มีค่าใช้จ่ายในช่วงระยะเวลาหนึ่งหรือตามปริมาณการใช้งาน

แพ็กเกจราคาสาธารณะกับแพ็กเกจส่วนตัว

เมื่อสร้างแพ็กเกจราคา คุณจะระบุได้ว่าเป็นแพ็กเกจสาธารณะหรือส่วนตัว

ประเภท คำอธิบาย
สาธารณะ นักพัฒนาแอปจะเห็นแพ็กเกจราคาสาธารณะในพอร์ทัลนักพัฒนาแอป นักพัฒนาแอปสามารถสมัครใช้บริการแพ็กเกจราคาด้วยตนเองได้
ส่วนตัว นักพัฒนาแอปจะไม่เห็นแพ็กเกจอัตราส่วนลดเฉพาะบุคคลในพอร์ทัลนักพัฒนาแอป คุณต้องซื้อแพ็กเกจราคาด้วยตนเองในนามของนักพัฒนาแอปโดยใช้ UI การจัดการหรือ API การสร้างรายได้ หลังจากซื้อแล้ว นักพัฒนาแอปจะเห็นแพ็กเกจราคาในรายการแพ็กเกจราคาที่ซื้อ