Aktualizowanie certyfikatu TLS

Przeglądasz dokumentację Apigee Edge.
Otwórz dokumentację Apigee X.
Informacje

Jeśli certyfikat TLS wygaśnie lub konfiguracja systemu ulegnie zmianie, w wyniku czego certyfikat stracił ważność, musisz go zaktualizować. Proces aktualizowania certyfikatu zależy od wdrożenia Edge: w chmurze lub lokalnie.

Ustalanie daty wygaśnięcia certyfikatu

Zwykle tworzysz nowy magazyn kluczy przed wygaśnięciem bieżącego certyfikatu, a następnie aktualizujesz hosty wirtualne lub docelowe punkty końcowe tak, aby używały nowego magazynu kluczy, aby można było kontynuować żądania usługi bez zakłóceń z powodu wygasłego certyfikatu. Następnie możesz usunąć stary magazyn kluczy, gdy upewnisz się, że nowy magazyn kluczy działa prawidłowo.

Aby sprawdzić datę wygaśnięcia certyfikatu, otwórz stronę:

  • (Nowy interfejs użytkownika Edge) Administracja > Środowiska > Magazyny kluczy TLS
  • (Klasyczny interfejs Edge) Interfejsy API > Konfiguracja środowiska > Magazyny kluczy TLS