Konfigurowanie dostępu TLS do interfejsu API dla chmury

Wyświetlasz dokumentację Apigee Edge.
Otwórz dokumentację Apigee X.
informacje.

Host wirtualny Edge określa domeny i porty, na których jest dostępny serwer proxy interfejsu API, a także adres URL używany przez aplikacje do uzyskiwania dostępu do serwera proxy interfejsu API.

Host wirtualny określa też, czy dostęp do serwera proxy interfejsu API jest uzyskiwany przy użyciu protokołu HTTP czy szyfrowanego protokołu HTTPS korzystającego z TLS. Podczas konfigurowania hosta wirtualnego do korzystania z protokołu HTTPS i TLS możesz skonfigurować host wirtualny tak, aby używał magazynu kluczy lub magazynu zaufania.

Klienci Cloud mogą tworzyć tylko hosty wirtualne obsługujące TLS. Instrukcje tworzenia hosta wirtualnego znajdziesz w sekcji Konfigurowanie hostów wirtualnych dla chmury.

Więcej informacji: