שימוש ב-TLS בהתקנת Edge המבוססת על ענן

כרגע מוצג התיעוד של Apigee Edge.
כניסה למסמכי התיעוד של Apigee X.
מידע

באיור הבא אפשר לראות איפה לקוחות הענן של Edge מגדירים TLS:

מכיוון ש-Edge נפרס בענן על ידי Apigee, Apigee כבר הגדירה גישה ל-TLS בממשק המשתמש וב-API לניהול Edge. המשמעות היא שהשתמשת בכתובות ה-URL מסוג HTTPS שמופיעות בשתי השורות הראשונות בטבלה שלמטה כדי לגשת לממשק המשתמש לניהול ול-API.

תצטרכו להגדיר TLS (אבטחת שכבת התעבורה) כדי לאפשר לאפליקציה לגשת לממשקי ה-API, ולצורך גישה לשירותים לקצה העורפי מ-Apigee. בטבלה הבאה מפורטים המקומות שבהם מגדירים גישה ל-TLS בהתקנה מבוססת-ענן של Edge:

מקור

יעד

גישה ל-TLS

1

מפתחי API

ממשק משתמש לניהול Edge

הגישה ל-TLS מוגדרת מראש על ידי Apigee. אפשר לגשת לממשק המשתמש לניהול Edge באמצעות כתובת ה-URL שהוגדרה מראש: https://enterprise.apigee.com

2

מפתחי API

ממשק API לניהול Edge

הגישה ל-TLS מוגדרת מראש על ידי Apigee. אפשר לגשת ל-Edge Management API באמצעות כתובת ה-URL שהוגדרה מראש: https://api.enterprise.apigee.com

3

לקוח API (אפליקציה)

API

לקוחות משלמים מגדירים את הגישה ב-TLS (אבטחת שכבת התעבורה) באמצעות שימוש במארחים וירטואליים. בחשבונות בחינם ובחשבונות לתקופת ניסיון לא ניתן להגדיר TLS דרך שרתי proxy של API.

יש צורך באישור חתום על ידי ישות מהימנה, כמו Symantec או VeriSign. לא ניתן להשתמש באישור בחתימה עצמית או באישורי עלה החתומים על ידי רשות אישורים בחתימה עצמית.

מידע נוסף זמין במאמר הגדרת גישה של TLS ל-API בענן.

4

Edge

נקודת הקצה (endpoint) של היעד

אתם מטפלים בתצורת TLS ב-Edge, אבל עליכם לוודא ש-TLS מוגדר כראוי גם בשרתי הקצה העורפי שלכם.

למידע נוסף, אפשר לקרוא את המאמר בנושא הגדרת TLS מ-Edge לקצה העורפי (ענן וענן פרטי).

מידע נוסף: