שימוש ב-TLS בהתקנה של ענן פרטי

כרגע מוצג התיעוד של Apigee Edge.
כניסה למסמכי התיעוד של Apigee X.
מידע

Apigee Edge

באיור הבא אפשר לראות איפה Apigee Edge ללקוחות של ענן פרטי מגדירים TLS:

בטבלה הבאה מפורטים המקומות שבהם מגדירים גישה ל-TLS (אבטחת שכבת התעבורה) להתקנה של ענן פרטי:

מקור

יעד

גישה ל-TLS

1

מפתחי API

ממשק משתמש לניהול Edge

הפעלת TLS בממשק המשתמש של Edge עבור חוויית Edge החדשה או עבור ממשק המשתמש הקלאסי:

לקבלת מידע נוסף אפשר לעיין במדריך התפעול של Edge, שזמין בחשבון ה-FTP הפרטי שלך או בפורטל התמיכה של Apigee בקטע ספריות (Edge for Private Cloud גרסה 4.16.01 ומטה)

2

מפתחי API

ממשק API לניהול Edge

הפעלת TLS ב-Edge Management API.

לקבלת מידע נוסף אפשר לעיין במדריך התפעול של Edge, שזמין בחשבון ה-FTP הפרטי שלך או בפורטל התמיכה של Apigee בקטע ספריות (Edge for Private Cloud גרסה 4.16.01 וגרסאות קודמות) ובאינטרנט הגדרת TLS/SSL ל-Edge On Premises (גרסה 4.16.05 ואילך).

3

לקוח API (אפליקציה)

API

הפעלת TLS בגישה ל-API באמצעות שימוש במארחים וירטואליים בנתב Edge.

למידע נוסף, אפשר לקרוא את המאמר הגדרת גישה באמצעות TLS לממשק API של הענן הפרטי.

4

Edge

נקודת הקצה (endpoint) של היעד

הפעלת TLS בין Edge לספק שירות לקצה העורפי.

למידע נוסף, אפשר לקרוא את המאמר בנושא הגדרת TLS מ-Edge לקצה העורפי (ענן וענן פרטי).

5

נתב

מעבד בקשות

הפעלת TLS לתקשורת בין נתב למעבד הודעות.

לקבלת מידע נוסף אפשר לעיין במדריך התפעול של Edge, שזמין בחשבון ה-FTP הפרטי שלכם או בפורטל התמיכה של Apigee בקטע ספריות (Edge for Private Cloud גרסה 4.16.01 וגרסאות קודמות) ובאינטרנט הגדרת TLS/SSL ל-Edge On Premises (גרסה 4.16.05 ואילך).

אם התקנת Edge for Private Cloud כללה מאזן עומסים, יכול להיות שצריך להחליף גם את ההגדרה מס' 3 שלמעלה כדי להגדיר TLS בין האפליקציה למאזן העומסים, ובין מאזן העומסים לבין נתב Edge:

מקור

יעד

תיאור

6

אפליקציה

מאזן עומסים

הפעלת TLS במאזן העומסים. תהליך זה נקבע על ידי מאזן העומסים שלך.

7

מאזן עומסים

נתב

במידת הצורך, מפעילים TLS בנתב עבור בקשות ממאזן העומסים. משתמשים באותו תהליך להגדרת TLS למארח וירטואלי, כפי שמתואר כאן: הגדרת גישה באמצעות TLS לממשק API עבור הענן הפרטי.

אם מאזן העומסים והנתב נמצאים באותו דומיין אבטחה, יכול להיות שלא יהיה צורך להגדיר את ה-TLS (אבטחת שכבת התעבורה). עם זאת, הדבר תלוי בהגדרת הרשת שלכם.

מידע נוסף: