Korzystanie z TLS w instalacji Private Cloud

Przeglądasz dokumentację Apigee Edge.
Otwórz dokumentację Apigee X.
Informacje

Apigee Edge

Na tym obrazie widać, gdzie Apigee Edge dla klientów Private Cloud konfiguruje protokół TLS:

W tabeli poniżej znajdziesz lokalizacje, w których konfigurujesz dostęp TLS dla instalacji Private Cloud:

Źródło

Cel

Dostęp przez TLS

1

Programista API

Interfejs zarządzania brzegiem

Włącz TLS w interfejsie użytkownika Edge w nowym interfejsie Edge lub w klasycznym interfejsie użytkownika:

Więcej informacji znajdziesz w przewodniku po operacjach Edge, który znajdziesz na swoim prywatnym koncie FTP lub w portalu pomocy Apigee w sekcji Libraries (Edge for Private Cloud w wersji 4.16.01 lub starszej)

2

Programista API

Interfejs API zarządzania urządzeniami brzegowymi

Włącz TLS w interfejsie Edge Management API.

Więcej informacji znajdziesz w przewodniku po operacjach Edge na Twoim prywatnym koncie FTP lub w portalu pomocy Apigee w sekcji Libraries (Edge for Private Cloud w wersji 4.16.01 lub starszej) oraz online w artykule Konfigurowanie protokołu TLS/SSL dla Edge On (wersja 4.16.05 i nowsze).

3

Klient API (aplikacja)

API

Włącz TLS w przypadku dostępu przez interfejsy API za pomocą hostów wirtualnych w routerze brzegowym.

Więcej informacji znajdziesz w artykule Konfigurowanie dostępu TLS do interfejsu API w chmurze Private Cloud.

4

Edge

Docelowy punkt końcowy

Włącz protokół TLS między brzegiem sieci a dostawcą usług backendu.

Więcej informacji znajdziesz w artykule Konfigurowanie protokołu TLS z brzegu do backendu (chmura i chmura prywatna).

5

Router

procesor komunikatów

Włącz TLS na potrzeby komunikacji między routerem a procesorem wiadomości.

Więcej informacji znajdziesz w przewodniku po operacjach Edge na Twoim prywatnym koncie FTP lub w portalu pomocy Apigee w sekcji Libraries (Edge for Private Cloud w wersji 4.16.01 lub starszej) oraz online w artykule Konfigurowanie protokołu TLS/SSL dla Edge On (wersja 4.16.05 i nowsze).

Jeśli Twoja instalacja Edge dla Private Cloud obejmowała system równoważenia obciążenia, może być konieczne zastąpienie konfiguracji nr 3 powyżej w celu skonfigurowania protokołu TLS między aplikacją a systemem równoważenia obciążenia oraz między systemem równoważenia obciążenia a routerem brzegowym:

Źródło

Cel

Opis

6

Promująca aplikację

System równoważenia obciążenia

Włącz TLS w systemie równoważenia obciążenia. Ten proces jest określany przez system równoważenia obciążenia.

7

System równoważenia obciążenia

Router

W razie potrzeby włącz TLS w routerze dla żądań z systemu równoważenia obciążenia. Wykonaj te same czynności, co w przypadku konfigurowania protokołu TLS dla hosta wirtualnego zgodnie z opisem w tym artykule: Konfigurowanie dostępu TLS do interfejsu API w chmurze prywatnej.

Jeśli system równoważenia obciążenia i router znajdują się w tej samej domenie zabezpieczeń, konfiguracja TLS może nie być wymagana. Zależy to jednak od konfiguracji sieci.

Więcej informacji: