הפעלת אימות דו-שלבי לחשבון Apigee

כרגע מוצג התיעוד של Apigee Edge.
כניסה למסמכי התיעוד של Apigee X.
מידע

אימות דו-שלבי הוא שיטה מומלצת קלה לשימוש, שמוסיפה עוד שכבת הגנה לחשבון Apigee. כדי להיכנס לחשבון כשאימות דו-שלבי מופעל, עליך לספק את שם המשתמש והסיסמה שלך, וכן מספר בן 6 ספרות. המספר נוצר באופן אקראי, הוא משתנה מדי 30 שניות ואפשר להשתמש בו רק פעם אחת כדי להתחבר.

כאן מוסבר איך מגדירים אימות דו-שלבי ואיך משתמשים בו.

מידע נוסף על אימות דו-שלבי זמין במאמר אימות דו-שלבי באמצעות סיסמאות חד-פעמיות בקהילת Apigee.

הגדרת אימות דו-שלבי

ניתן להפעיל אימות דו-שלבי לארגון כולו או לאדם יחיד.

הפעלת אימות דו-שלבי לכל הארגון

כדי להפעיל אימות דו-שלבי לכל המשתמשים בארגון:

 • מפעילים SAML כפי שמתואר במאמר הפעלת SAML.
 • אחרי שמפעילים את SAML, אפשר לנהל את כל כללי מדיניות האימות, כמו אורך הסיסמה, חוזק הסיסמה ואימות דו-שלבי, דרך ספק הזהויות של SAML.

הפעלה של אימות דו-שלבי בנפרד

כדי להפעיל אימות דו-שלבי, צריך להתקין את מאמת החשבונות של Google ב-iPhone או בטלפון Android.

הפעל אימות דו-שלבי בהגדרות החשבון ב-Apigee, כפי שמתואר בהמשך.

Edge

כדי להפעיל אימות דו-שלבי בהגדרות חשבון Apigee באמצעות ממשק המשתמש של Edge:

 1. נכנסים לחשבון בכתובת https://apigee.com/edge.
 2. לוחצים על שם המשתמש שלכם כדי לפתוח את תפריט החשבונות ולוחצים על עריכת החשבון.


 3. פועלים לפי ההוראות המוצגות במסך ההגדרה. כדי להשלים את השלבים, צריך גישה לאפליקציה 'מאמת חשבונות של Google'.
 4. כשתראה את ההודעה 'המכשיר נוסף בהצלחה', סיימת!

Classic Edge (ענן פרטי)

כדי לגשת לדף המשתמשים באמצעות ממשק המשתמש הקלאסי של Edge:

 1. נכנסים אל http://ms-ip:9000 בתור אדמין ארגוני. הערך ms-ip הוא כתובת ה-IP או שם ה-DNS של הצומת של שרת הניהול.
 2. בוחרים באפשרות שם משתמש > הגדרות משתמש.
 3. לוחצים על עריכת חשבון.
 4. פועלים לפי ההוראות המוצגות במסך ההגדרה. כדי להשלים את השלבים, צריך גישה לאפליקציה 'מאמת חשבונות של Google'.
 5. כשתראה את ההודעה 'המכשיר נוסף בהצלחה', סיימת!

כניסה באמצעות אימות דו-שלבי

עכשיו, לאחר קישור הטלפון בהצלחה באמצעות אפליקציית מאמת החשבונות של Google, אפשר להיכנס בדרך הרגילה, אבל יהיה עליך להזין את המספר בן 6 הספרות שהאפליקציה יצרה בטלפון.

 1. עוברים אל דף הכניסה ל-Apigee.
 2. מזינים שם משתמש וסיסמה.
 3. פותחים את האפליקציה 'מאמת חשבונות של Google' בטלפון.
 4. צריך להזין את המספר בן 6 הספרות שמופיע באפליקציה בדף הכניסה: