เปิดใช้ SAML (เบต้า)

คุณกำลังดูเอกสารประกอบของ Apigee Edge
ไปที่เอกสารประกอบของ Apigee X
ข้อมูล

ส่วนนี้จะอธิบายวิธีเปิดใช้ SAML สำหรับ Apigee Edge เพื่อมอบสิทธิ์การตรวจสอบสิทธิ์สมาชิกขององค์กรให้กับบริการข้อมูลประจำตัวของคุณเอง สำหรับภาพรวมของ SAML และการจัดการโซนข้อมูลประจำตัวใน Edge โปรดดูที่ภาพรวม SAML

วิดีโอ: ดูวิดีโอสั้นๆ เพื่อดูวิธีเข้าถึง Apigee Edge API ก่อนและหลังจากการเปิดใช้การลงชื่อเพียงครั้งเดียว (SSO) โดยใช้ SAML

เกี่ยวกับบทบาทผู้ดูแลระบบโซน

คุณต้องเป็น zoneadmin จึงจะจัดการโซนข้อมูลระบุตัวตนใน Edge ได้ บทบาทผู้ดูแลระบบโซนมีกระบวนการ CRUD เต็มรูปแบบสำหรับการจัดการโซนข้อมูลประจำตัวเท่านั้น

หากต้องการมอบหมายบทบาทผู้ดูแลระบบโซนให้กับบัญชี Apigee Edge ของคุณ โปรดติดต่อทีมสนับสนุนของ Apigee Edge

ก่อนเริ่มต้น

ก่อนเริ่มต้น ให้ขอข้อมูลต่อไปนี้จากผู้ให้บริการข้อมูลประจำตัว SAML บุคคลที่สาม

 • ใบรับรองสำหรับการยืนยันลายเซ็น (รูปแบบ PEM หรือ PKCSS) หากจำเป็น ให้แปลงใบรับรอง x509 เป็นรูปแบบ PEM
 • ข้อมูลการกำหนดค่า (ตามที่กำหนดไว้ในตารางต่อไปนี้)

  การกำหนดค่า คำอธิบาย
  URL สำหรับลงชื่อเข้าใช้ URL ที่ระบบจะเปลี่ยนเส้นทางผู้ใช้ไปเพื่อลงชื่อเข้าใช้ผู้ให้บริการข้อมูลประจำตัว SAML
  URL สำหรับออกจากระบบ URL ที่ระบบเปลี่ยนเส้นทางผู้ใช้ไปเพื่อให้ออกจากระบบของผู้ให้บริการข้อมูลประจำตัว SAML
  รหัสเอนทิตีของ IDP URL ที่ไม่ซ้ำกันสำหรับผู้ให้บริการข้อมูลประจำตัวรายนี้ เช่น https://idp.example.com/saml

นอกจากนี้ ให้กำหนดค่าผู้ให้บริการข้อมูลประจำตัว SAML บุคคลที่สามด้วยการตั้งค่าต่อไปนี้

 • ตรวจสอบว่าแอตทริบิวต์ NameID จับคู่กับอีเมลของผู้ใช้แล้ว โดยอีเมลของผู้ใช้จะเป็นตัวระบุที่ไม่ซ้ำกันของบัญชีนักพัฒนาแอป Edge ตัวอย่างต่อไปนี้แสดงตัวอย่างการใช้ Okta ซึ่งช่องรูปแบบรหัสชื่อจะกำหนดแอตทริบิวต์ NameID

 • (ไม่บังคับ) ตั้งค่าระยะเวลาเซสชันที่ตรวจสอบสิทธิ์แล้วเป็น 15 วันให้ตรงกับระยะเวลาของเซสชันที่ตรวจสอบสิทธิ์แล้วของ Edge UI

สํารวจหน้า Edge SSO Zone Administration

จัดการโซนข้อมูลประจำตัวสำหรับ Edge โดยใช้หน้าการดูแลระบบโซน Edge SSO หน้า Edge SSO Zone Administration อยู่ภายนอกองค์กร ซึ่งช่วยให้คุณมอบหมายหลายองค์กรให้กับโซนข้อมูลประจำตัวเดียวกันได้

วิธีเข้าถึงหน้าการดูแลระบบโซน SSO ของ Edge

 1. ลงชื่อเข้าใช้ https://apigee.com/edge โดยใช้บัญชีผู้ใช้ Apigee Edge ที่มีสิทธิ์ของzoneadmin
 2. เลือก Admin > SSO ในแถบนำทางด้านซ้าย

หน้าการดูแลระบบโซน Edge SSO จะปรากฏขึ้น (นอกองค์กรของคุณ)

ตามที่ไฮไลต์ในรูป หน้าการดูแลระบบโซน SSO ของ Edge จะช่วยให้คุณทำสิ่งต่อไปนี้ได้

เพิ่มโซนข้อมูลระบุตัวตน

วิธีเพิ่มโซนข้อมูลระบุตัวตน

 1. เข้าถึงหน้าการดูแลระบบโซน Edge SSO
 2. ในส่วนโซนข้อมูลประจำตัว ให้คลิก +
 3. ป้อนชื่อและคำอธิบายโซนข้อมูลระบุตัวตน
  ชื่อโซนต้องไม่ซ้ำกันในองค์กร Edge ทั้งหมด

  หมายเหตุ: Apigee ขอสงวนสิทธิ์ในการนำชื่อโซนที่ถือว่าไม่สมเหตุสมผลออก

 4. ป้อนสตริงเพื่อต่อท้ายโดเมนย่อย หากจำเป็น
  เช่น หาก acme เป็นชื่อโซน คุณอาจต้องกำหนดโซนที่ใช้งานจริง acme-prod และโซนทดสอบ acme-test
  หากต้องการสร้างโซนที่ใช้งานจริง ให้ป้อน prod เป็นคำต่อท้ายโดเมนย่อย ในกรณีนี้ URL ที่ใช้เข้าถึง Edge UI จะเป็น acme-prod.apigee.com ตามที่อธิบายไว้ในเข้าถึงองค์กรโดยใช้โซนข้อมูลประจำตัว

  หมายเหตุ: คำต่อท้ายโดเมนย่อยที่ต่อท้ายต้องไม่ซ้ำกันในทุกโซน

 5. คลิกตกลง

 6. กำหนดค่าผู้ให้บริการข้อมูลประจำตัว SAML

กำหนดค่าผู้ให้บริการข้อมูลประจำตัว SAML

กำหนดค่าผู้ให้บริการข้อมูลประจำตัว SAML โดยทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

 1. กำหนดการตั้งค่า SAML
 2. อัปโหลดใบรับรองใหม่
  หากจำเป็น ให้แปลงใบรับรอง x509 เป็นรูปแบบ PEM

กำหนดการตั้งค่า SAML

วิธีกำหนดการตั้งค่า SAML

 1. เข้าถึงหน้าการดูแลระบบโซน Edge SSO
 2. คลิกแถวของโซนข้อมูลประจำตัวที่ต้องการกำหนดค่าผู้ให้บริการข้อมูลประจำตัว SAML
 3. คลิก ในส่วน SAML Settings
 4. คลิกคัดลอกที่อยู่ติดกับ URL ข้อมูลเมตา SP

 5. กำหนดค่าผู้ให้บริการข้อมูลประจำตัว SAML โดยใช้ข้อมูลในไฟล์ข้อมูลเมตาของผู้ให้บริการ (SP)

  สำหรับผู้ให้บริการข้อมูลประจำตัว SAML บางราย คุณจะได้รับข้อความแจ้งให้ระบุ URL ของข้อมูลเมตาเท่านั้น สำหรับระบบอื่นๆ คุณจะต้องดึงข้อมูลที่ต้องการจากไฟล์ข้อมูลเมตาแล้วป้อนลงในแบบฟอร์ม

  ในกรณีหลัง ให้วาง URL ลงในเบราว์เซอร์เพื่อดาวน์โหลดไฟล์ข้อมูลเมตา SP และดึงข้อมูลที่จำเป็น เช่น รหัสเอนทิตีหรือ URL การลงชื่อเข้าใช้จะดึงข้อมูลจากองค์ประกอบต่อไปนี้ในไฟล์ข้อมูลเมตา SP ได้

  หมายเหตุ: ในไฟล์ข้อมูลเมตา SP นั้น URL การลงชื่อเข้าใช้จะเรียกว่า AssertionConsumerService (ACS) URL

  • <md:EntityDescriptor xmlns:md="urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:metadata" ID="diyyaumzqchrbui-a5vnmu1sp8qzekbd.apigee-saml-login" entityID="diyyaumzqchrbui-a5vnmu1sp8qzekbd.apigee-saml-login">
  • <md:AssertionConsumerService Binding="urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:bindings:HTTP-POST" Location="https://diyyaumzqchrbui-a5vnmu1sp8qzekbd.portal-login.apigee.com/saml/SSO/alias/diyyaumzqchrbui-a5vnmu1sp8qzekbd.apigee-saml-login" index="0" isDefault="true"/>

  หมายเหตุ: หากผู้ให้บริการข้อมูลประจำตัว SAML กำหนดไว้ ให้ตั้งค่าข้อจำกัดกลุ่มเป้าหมายเป็น zoneID.apigee-saml-login ซึ่งคุณจะคัดลอกได้จากองค์ประกอบ entityID ในไฟล์ข้อมูลเมตา SP (ดังที่แสดงด้านบน)

 6. กำหนดการตั้งค่า SAML สำหรับผู้ให้บริการข้อมูลประจำตัว SAML

  ในส่วน SAML Settings ให้แก้ไขค่าต่อไปนี้ที่ได้รับจากไฟล์ข้อมูลเมตาผู้ให้บริการข้อมูลประจำตัว SAML

  การตั้งค่า SAMLคำอธิบาย
  URL สำหรับลงชื่อเข้าใช้URL ที่ระบบเปลี่ยนเส้นทางผู้ใช้เพื่อให้ลงชื่อเข้าใช้ในระบบผู้ให้บริการข้อมูลประจำตัวพอร์ทัล SAML
  ตัวอย่างเช่น https://dev-431871.oktapreview.com/app/googledev431871_devportalsaml_1/exkhgdyponHIp97po0h7/sso/saml
  URL สำหรับออกจากระบบURL ที่ระบบเปลี่ยนเส้นทางผู้ใช้ให้ออกจากระบบของผู้ให้บริการข้อมูลประจำตัวพอร์ทัล SAML
  หมายเหตุ: หากผู้ให้บริการข้อมูลประจำตัว SAML ไม่ได้ให้ URL การออกจากระบบ ให้ปล่อยช่องนี้ว่างไว้ ในกรณีนี้ ระบบจะตั้งค่าเป็นค่าเดียวกับที่ใช้สำหรับ URL การลงชื่อเข้าใช้
  รหัสเอนทิตีของ IDPURL ที่ไม่ซ้ำกันสำหรับผู้ให้บริการข้อมูลประจำตัว SAML
  เช่น http://www.okta.com/exkhgdyponHIp97po0h7

  หมายเหตุ: ช่องนี้อาจใช้ชื่ออื่น เช่น Entity ID, SP Entity ID, Audience URI และอื่นๆ โดยขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการข้อมูลประจำตัว SAML

  หมายเหตุ: SSO ของ Apigee ไม่รองรับฟีเจอร์ 2 รายการต่อไปนี้

  • รีเฟรชใบรับรอง IdP อัตโนมัติโดยใช้ URL ข้อมูลเมตา IDP และดาวน์โหลดข้อมูลเมตาเป็นระยะๆ เพื่ออัปเดตการเปลี่ยนแปลงในฝั่งผู้ให้บริการ SSO ของ Apigee
  • การอัปโหลดไฟล์ XML ของข้อมูลเมตา IDP ทั้งหมด หรือใช้ URL ข้อมูลเมตา IDP สำหรับการกำหนดค่า IDP อัตโนมัติ

 7. คลิกบันทึก

จากนั้น อัปโหลดใบรับรองในรูปแบบ PEM หรือ PKCSS ดังที่อธิบายไว้ในส่วนถัดไป

อัปโหลดใบรับรองใหม่

วิธีอัปโหลดใบรับรองใหม่

 1. ดาวน์โหลดใบรับรองเพื่อยืนยันลายเซ็นจากผู้ให้บริการข้อมูลประจำตัว SAML

  หมายเหตุ: ใบรับรองต้องอยู่ในรูปแบบ PEM หรือ PKCSS หากจำเป็น ให้แปลงใบรับรอง x509 เป็นรูปแบบ PEM

 2. เข้าถึงหน้าการดูแลระบบโซน Edge SSO

 3. คลิกแถวของโซนข้อมูลประจำตัวที่ต้องการอัปโหลดใบรับรองใหม่

 4. คลิก ในส่วนใบรับรอง

 5. คลิกเรียกดูและไปที่ใบรับรองในไดเรกทอรีในเครื่อง

 6. คลิกเปิดเพื่ออัปโหลดใบรับรองใหม่
  ระบบจะอัปเดตช่องข้อมูลใบรับรองเพื่อให้สอดคล้องกับใบรับรองที่เลือก

 7. ตรวจสอบว่าใบรับรองถูกต้องและไม่หมดอายุ

 8. คลิกบันทึก

แปลงใบรับรอง x509 เป็นรูปแบบ PEM

หากคุณดาวน์โหลดใบรับรอง x509 คุณต้องแปลงเป็นรูปแบบ PEM

หากต้องการแปลงใบรับรอง x509 เป็นรูปแบบ PEM ให้ทำดังนี้

 1. คัดลอกเนื้อหาของ ds:X509Certificate element จากไฟล์ข้อมูลเมตาของผู้ให้บริการข้อมูลประจำตัว SAML และวางลงในเครื่องมือแก้ไขข้อความที่ต้องการ
 2. เพิ่มบรรทัดต่อไปนี้ที่ด้านบนของไฟล์
  -----BEGIN CERTIFICATE-----
 3. เพิ่มบรรทัดต่อไปนี้ที่ด้านล่างของไฟล์
  -----END CERTIFICATE-----
 4. บันทึกไฟล์โดยใช้ส่วนขยาย .pem

ตัวอย่างต่อไปนี้คือตัวอย่างเนื้อหาไฟล์ PEM

-----BEGIN CERTIFICATE-----
MIICMzCCAZygAwIBAgIJALiPnVsvq8dsMA0GCSqGSIb3DQEBBQUAMFMxCzAJBgNV
BAYTAlVTMQwwCgYDVQQIEwNmb28xDDAKBgNVBAcTA2ZvbzEMMAoGA1UEChMDZm9v
MQwwCgYDVQQLEwNmb28xDDAKBgNVBAMTA2ZvbzAeFw0xMzAzMTkxNTQwMTlaFw0x
ODAzMTgxNTQwMTlaMFMxCzAJBgNVBAYTAlVTMQwwCgYDVQQIEwNmb28xDDAKBgNV
BAcTA2ZvbzEMMAoGA1UEChMDZm9vMQwwCgYDVQQLEwNmb28xDDAKBgNVBAMTA2Zv
bzCBnzANBgkqhkiG9w0BAQEFAAOBjQAwgYkCgYEAzdGfxi9CNbMf1UUcvDQh7MYB
OveIHyc0E0KIbhjK5FkCBU4CiZrbfHagaW7ZEcN0tt3EvpbOMxxc/ZQU2WN/s/wP
xph0pSfsfFsTKM4RhTWD2v4fgk+xZiKd1p0+L4hTtpwnEw0uXRVd0ki6muwV5y/P
+5FHUeldq+pgTcgzuK8CAwEAAaMPMA0wCwYDVR0PBAQDAgLkMA0GCSqGSIb3DQEB
BQUAA4GBAJiDAAtY0mQQeuxWdzLRzXmjvdSuL9GoyT3BF/jSnpxz5/58dba8pWen
v3pj4P3w5DoOso0rzkZy2jEsEitlVM2mLSbQpMM+MUVQCQoiG6W9xuCFuxSrwPIS
pAqEAuV4DNoxQKKWmhVv+J0ptMWD25Pnpxeq5sXzghfJnslJlQND
-----END CERTIFICATE-----

เชื่อมต่อองค์กร Edge กับโซนข้อมูลประจำตัว

หากต้องการเชื่อมต่อองค์กร Edge กับโซนข้อมูลประจำตัว ให้ทำดังนี้

 1. เข้าถึงหน้าการดูแลระบบโซน Edge SSO
 2. ในส่วนการแมปองค์กร ให้เลือกโซนข้อมูลประจำตัวในเมนูแบบเลื่อนลงโซนข้อมูลประจำตัวที่เชื่อมโยงกับองค์กรที่คุณต้องการมอบหมายให้กับโซน
  เลือกไม่มี (ค่าเริ่มต้นของ Apigee) เพื่อเปิดใช้การตรวจสอบสิทธิ์พื้นฐานสำหรับองค์กร
 3. คลิกยืนยันเพื่อยืนยันการเปลี่ยนแปลง

เข้าถึงองค์กรโดยใช้โซนข้อมูลประจำตัว

URL ที่คุณใช้เพื่อเข้าถึง Edge UI จะกำหนดโดยชื่อโซนข้อมูลประจำตัวของคุณ ดังนี้

https://zonename.apigee.com

ในทำนองเดียวกัน URL ที่คุณใช้เข้าถึง UI แบบคลาสสิกของ Edge จะเป็นดังนี้

https://zonename.enterprise.apigee.com

เช่น Acme Inc. ต้องการใช้ SAML และเลือก "acme" เป็นชื่อโซน จากนั้นลูกค้า Acme Inc. จะเข้าถึง Edge UI โดยใช้ URL ต่อไปนี้

https://acme.apigee.com

โซนจะระบุองค์กร Edge ที่รองรับ SAML ตัวอย่างเช่น Acme Inc. มี 3 องค์กร คือ OrgA, OrgB และ OrgC Acme สามารถเลือกเพิ่มองค์กรทั้งหมดไปยังโซน SAML หรือเพิ่มเฉพาะส่วนย่อย องค์กรที่เหลือจะยังคงใช้โทเค็นการตรวจสอบสิทธิ์พื้นฐานหรือโทเค็น OAuth2 ที่สร้างจากข้อมูลเข้าสู่ระบบการตรวจสอบสิทธิ์พื้นฐานต่อไป

คุณกำหนดโซนข้อมูลประจำตัวได้หลายโซน จากนั้นจะกำหนดค่าโซนทั้งหมดให้ใช้ผู้ให้บริการข้อมูลประจำตัวรายเดียวกันได้

ตัวอย่างเช่น Acme อาจต้องกำหนดโซนที่ใช้งานจริง "acme-prod" ซึ่งประกอบด้วย OrgAProd และ OrgBProd และโซนทดสอบคือ "acme-test" ซึ่งมี OrgATest, OrgBTest, OrgADev และ OrgBDev

จากนั้นคุณใช้ URL ต่อไปนี้เพื่อเข้าถึงโซนต่างๆ

https://acme-prod.apigee.com
https://acme-test.apigee.com

ลงทะเบียนผู้ใช้ Edge ด้วยการตรวจสอบสิทธิ์ SAML

หลังจากเปิดใช้ SAML ให้กับองค์กรแล้ว คุณต้องลงทะเบียนผู้ใช้ SAML ที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนกับองค์กร โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมในจัดการผู้ใช้ขององค์กร

อัปเดตสคริปต์เพื่อส่งโทเค็นเพื่อการเข้าถึง OAuth2

หลังจากเปิดใช้ SAML ระบบจะปิดใช้การตรวจสอบสิทธิ์พื้นฐานสำหรับ Edge API สคริปต์ทั้งหมด (สคริปต์ Maven, สคริปต์ Shell, apigeetool และอื่นๆ) ที่อาศัยการเรียก Edge API ที่รองรับการตรวจสอบสิทธิ์พื้นฐานจะใช้ไม่ได้อีกต่อไป คุณต้องอัปเดตการเรียก API และสคริปต์ที่ใช้การตรวจสอบสิทธิ์พื้นฐานเพื่อส่งโทเค็นเพื่อการเข้าถึง OAuth2 ในส่วนหัวของผู้ถือ โปรดดูการใช้ SAML กับ Edge API

ลบโซนข้อมูลระบุตัวตน

วิธีลบโซนข้อมูลระบุตัวตน

 1. เข้าถึงหน้าการดูแลระบบโซน Edge SSO
 2. วางเคอร์เซอร์ไว้บนแถวที่เชื่อมโยงกับโซนข้อมูลประจำตัวที่คุณต้องการลบ เพื่อแสดงเมนูการทำงาน
 3. คลิก
 4. คลิกลบเพื่อยืนยันการดำเนินการลบ

ออกจากระบบหน้า Edge SSO Zone Administration

เนื่องจากคุณจัดการโซนข้อมูลประจำตัวของ Edge ภายนอกองค์กร คุณจึงต้องออกจากระบบหน้าการดูแลระบบโซน Edge SSO แล้วลงชื่อเข้าใช้องค์กรเพื่อให้เข้าถึงฟีเจอร์อื่นๆ ของ Apigee Edge ได้