Quản lý công ty và nhà phát triển

Bạn đang xem tài liệu về Apigee Edge.
Chuyển đến tài liệu về Apigee X.
thông tin

Giới thiệu về công ty và nhà phát triển

Với mô hình kiếm tiền, các công ty và nhà phát triển là những pháp nhân trả tiền cho bạn hoặc người bạn trả tiền để sử dụng các API của bạn. Nhà phát triển là một thực thể duy nhất, được xác định duy nhất bằng địa chỉ email. Công ty là một tập hợp các nhà phát triển do một pháp nhân duy nhất quản lý.

Bạn có thể tuỳ ý nhóm nhiều nhà phát triển vào các công ty dựa trên đơn vị kinh doanh, dòng sản phẩm, bộ phận hoặc pháp nhân công ty khác. Ví dụ: bạn có thể cần thành lập các công ty khác nhau cho mục đích thanh toán. Nếu nhà phát triển là thành viên của một công ty, thì bạn sẽ thấy Tên công ty trên trang Nhà phát triển.

Hình sau đây minh hoạ mối quan hệ giữa công ty và nhà phát triển.

Các công ty được thiết lập bằng dữ liệu thuế và thanh toán, bao gồm cả loại thanh toán. Loại thanh toán này sẽ chỉ định xem nhà phát triển trong công ty sẽ thanh toán trước cho việc sử dụng API (trả trước) hay sẽ được lập hoá đơn sau (trả sau). Các công ty có ít nhất một nhà phát triển và tất cả họ đều có cùng thông tin thanh toán và thuế với công ty.

Nhà phát triển lưu giữ một bộ thông tin hồ sơ cá nhân, trong đó có danh sách các công ty mà họ là thành viên (mỗi thông tin này xác định cách lập hoá đơn hoặc thanh toán). Nhà phát triển có thể thuộc nhiều công ty. Ví dụ: nhà phát triển có thể có công ty riêng và họ phải trả phí để sử dụng API của bạn. Ngoài ra, họ cũng có thể thuộc về một công ty khác mà bạn hợp tác theo mối quan hệ chia sẻ doanh thu để tạo ứng dụng cho dịch vụ của bạn.

Nhà phát triển trong tổ chức của bạn không cần phải liên kết với công ty.

Bạn có thể tạo nhà phát triển nhưng không thể xoá nhà phát triển trên những tổ chức đã bật tính năng kiếm tiền.

Cách quản lý các công ty và nhà phát triển

Hệ sinh thái gồm các công ty và nhà phát triển có thể phát triển lớn mạnh và đòi hỏi phải duy trì liên tục, chẳng hạn như giới thiệu nhà phát triển mới, cập nhật thông tin hồ sơ và quản lý vai trò của người dùng. Là một nhà cung cấp API, việc quản lý thông tin cập nhật cho nhà phát triển và công ty có thể trở thành công việc toàn thời gian cho một thành viên trong nhóm của bạn.

Để các công ty và nhà phát triển có thể tự quản lý các bản cập nhật của công ty và nhà phát triển, Apigee đã tích hợp tính năng kiếm tiền vào cổng thông tin dành cho nhà phát triển. Giữa cổng thông tin dành cho nhà phát triển và giao diện người dùng cũng như API quản lý Edge, bạn có thể tạo sự cân bằng dễ quản lý giữa việc tự cung cấp và tự cung cấp các bản cập nhật cho công ty quản lý cũng như nhà phát triển.

Tự phục vụ: Khi cung cấp một cổng thông tin tự phục vụ cho nhà phát triển, nhà phát triển và công ty của bạn có thể tự đăng ký và quản lý, đăng ký ứng dụng và chọn các gói API kiếm tiền mà họ muốn sử dụng. Để biết thêm thông tin, hãy xem bài viết Quản lý công ty và nhà phát triển bằng cổng thông tin dành cho nhà phát triển (tự phục vụ).

Kiểm soát thủ công: Nếu muốn có thêm quyền kiểm soát đối với các công ty và nhà phát triển tham gia chương trình API kiếm tiền (ví dụ: nếu bạn muốn tạo công ty và nhà phát triển nội bộ cho mục đích thử nghiệm), bạn có thể tạo công ty và nhà phát triển theo cách thủ công bằng API và giao diện người dùng quản lý. Để biết thêm thông tin, hãy xem bài viết Quản lý công ty và nhà phát triển sử dụng Edge.

Bất kể bạn uỷ quyền hoạt động quản lý công ty và nhà phát triển qua một cổng thông tin tự phục vụ hay duy trì quyền kiểm soát của riêng bạn đối với việc tạo và quản lý công ty và nhà phát triển (hay kết hợp cả hai), Edge đều cho phép bạn phân tích lưu lượng truy cập API và tự động tính toán chi phí kiếm tiền (số tiền mà nhà phát triển nợ bạn và số tiền bạn nợ nhà phát triển).

Các bước tiếp theo

Xem xét các chủ đề sau để quản lý các công ty và nhà phát triển: