Tạo vai trò tuỳ chỉnh trong giao diện người dùng

Bạn đang xem tài liệu về Apigee Edge.
Chuyển đến tài liệu về Apigee X.
thông tin

Tạo vai trò tuỳ chỉnh bằng giao diện người dùng Edge như mô tả trong các phần sau. Để tạo vai trò tuỳ chỉnh bằng API Edge, hãy xem phần Tạo vai trò với API.

Bạn phải là quản trị viên của tổ chức thì mới có thể tạo vai trò tuỳ chỉnh.

Vai trò tuỳ chỉnh là gì?

Mỗi tổ chức Edge có một nhóm vai trò tích hợp sẵn cung cấp các cấp độ quyền khác nhau. Bạn có thể chỉ định người dùng quản trị cho bất kỳ vai trò nào trong số này. Tuy nhiên, bạn cũng có thể tạo các vai trò riêng biệt có quyền truy cập chính xác mà bạn muốn. Ví dụ: bạn nên có một vai trò chỉ cho phép truy cập vào các proxy API mà không cho phép truy cập vào proxy nào khác. Để làm được việc đó, bạn cần tạo một vai trò tuỳ chỉnh.

Bạn có thể tạo vai trò tuỳ chỉnh để tinh chỉnh quyền truy cập vào các thực thể Apigee Edge sau:

 • Proxy API
 • Sản phẩm API
 • Ứng dụng dành cho nhà phát triển
 • Nhà phát triển
 • Môi trường (Phiên và lượt triển khai của công cụ theo dõi)
 • Báo cáo tuỳ chỉnh (Analytics)

Bạn có thể đạt được độ chi tiết cao hơn nữa bằng cách áp dụng quyền truy cập dựa trên vai trò vào các bản sao cụ thể của một thực thể. Ví dụ: bạn có thể áp dụng quyền truy cập dựa trên vai trò vào tất cả các sản phẩm API hoặc các sản phẩm cụ thể.

Quyền ưu tiên

Các quyền chi tiết hơn sẽ được ưu tiên hơn các quyền ít chi tiết hơn. Ví dụ: các quyền áp dụng cho một ứng dụng cụ thể của nhà phát triển sẽ được ưu tiên hơn các quyền ít chi tiết hơn áp dụng cho mọi ứng dụng của nhà phát triển.

Chỉ định quyền cho nhóm thực thể so với thực thể đơn lẻ

Đặt quyền của vai trò tuỳ chỉnh trên một nhóm thực thể (ví dụ: tất cả các sản phẩm API) hoặc trên một thực thể (ví dụ: một sản phẩm API cụ thể).

Nếu bạn đặt quyền cho một thực thể, người dùng có đặc quyền chỉ có thể thực hiện các thao tác được cho phép đối với thực thể đó. Nếu được đặt trên một nhóm (ví dụ: tất cả proxy API), thì người dùng có thể thực hiện các thao tác trên bất kỳ thực thể nào trong tập hợp.

Bạn cũng có thể bật các tuỳ chọn deploy (triển khai) và deploy (theo dõi) trên API và bộ nhớ đệm. Các thao tác này cũng phù hợp với môi trường. Điều này nghĩa là bạn có thể cho phép một vai trò chỉ triển khai cho môi trường sản phẩm.

Khám phá trang Vai trò

Truy cập trang Vai trò theo mô tả dưới đây.

Edge

Cách truy cập vào trang Vai trò bằng giao diện người dùng Edge:

 1. Đăng nhập vào https://apigee.com/edge với tư cách quản trị viên của tổ chức.
 2. Chọn Quản trị > Vai trò.

  Nếu bạn không phải là quản trị viên của tổ chức, thì bạn sẽ không thể dùng trình đơn này.

Phiên bản cũ (Đám mây riêng tư)

Cách truy cập vào trang Vai trò bằng giao diện người dùng Classic Edge:

 1. Đăng nhập vào http://ms-ip:9000 với tư cách là quản trị viên của tổ chức, trong đó ms-ip là địa chỉ IP hoặc tên DNS của nút Máy chủ quản lý.
 2. Chọn Quản trị > Vai trò trong tổ chức.

  Nếu bạn không phải là quản trị viên của tổ chức, thì bạn sẽ không thể dùng trình đơn này.

Trang Vai trò sẽ xuất hiện.

Như được đánh dấu trong hình, trang Vai trò cho phép bạn:

Thêm vai trò tuỳ chỉnh

Cách thêm vai trò tuỳ chỉnh:

 1. Truy cập vào trang Vai trò.
 2. Nhấp vào + Vai trò tuỳ chỉnh.
 3. Nhập tên cho vai trò tuỳ chỉnh.

  Lưu ý: Tên vai trò tuỳ chỉnh không được chứa dấu cách hoặc một số ký tự đặc biệt.

 4. Thêm quyền nếu cần.
 5. Nhấp vào Lưu.

Hình sau đây cho thấy một phần của hộp thoại Vai trò tuỳ chỉnh mới. Ví dụ: vai trò này có tên là WeatherApiRole và cho phép người dùng xem, chỉnh sửa và xoá một proxy API có đường dẫn /weatherapi. Ngoài ra, người dùng này có thể xem các phiên theo dõi trong cả môi trường thực tế và môi trường kiểm thử, nhưng chỉ có thể triển khai cho môi trường kiểm thử.

Chỉnh sửa vai trò tuỳ chỉnh

Cách tạo vai trò tuỳ chỉnh:

 1. Truy cập vào trang Vai trò.
 2. Nhấp vào tên của vai trò tuỳ chỉnh trong danh sách.
 3. Nhấp vào Chỉnh sửa.
 4. Chỉnh sửa vai trò tuỳ chỉnh theo yêu cầu.
 5. Nhấp vào Lưu.

Xoá vai trò tuỳ chỉnh

Cách xoá vai trò tuỳ chỉnh:

 1. Truy cập vào trang Vai trò.
 2. Nhấp vào Xoá bên cạnh vai trò tuỳ chỉnh mà bạn muốn xoá.
 3. Chỉnh sửa vai trò tuỳ chỉnh theo yêu cầu.
 4. Nhấp vào Lưu.