Bật tính năng xác thực hai yếu tố cho tài khoản Apigee

Bạn đang xem tài liệu về Apigee Edge.
Chuyển đến tài liệu về Apigee X.
thông tin

Tính năng xác thực hai yếu tố là một phương pháp hay nhất, dễ sử dụng, giúp bổ sung thêm một lớp bảo vệ cho tài khoản Apigee của bạn. Để đăng nhập vào tài khoản của bạn khi tính năng xác thực hai yếu tố được bật, bạn phải cung cấp tên người dùng và mật khẩu cùng một số có 6 chữ số. Số này được tạo ngẫu nhiên, thay đổi sau mỗi 30 giây và chỉ có thể dùng một lần để đăng nhập.

Chủ đề này giải thích cách thiết lập và sử dụng tính năng xác thực hai yếu tố.

Để tìm hiểu thêm về tính năng xác thực hai yếu tố, hãy xem bài viết Xác thực hai yếu tố bằng mật khẩu một lần trên Cộng đồng Apigee.

Thiết lập tính năng xác thực hai yếu tố

Bạn có thể bật tính năng xác thực hai yếu tố cho toàn bộ tổ chức hoặc cho mỗi cá nhân.

Bật tính năng xác thực hai yếu tố cho toàn bộ tổ chức

Cách bật tính năng xác thực hai yếu tố cho tất cả người dùng trong một tổ chức:

 • Bật SAML như mô tả ở phần Bật SAML.
 • Sau khi bật SAML, bạn có thể quản lý tất cả các chính sách xác thực thông qua nhà cung cấp danh tính SAML, chẳng hạn như độ dài mật khẩu, độ mạnh mật khẩu và tính năng xác thực hai yếu tố.

Bật tính năng xác thực hai yếu tố riêng lẻ

Để bật tính năng xác thực hai yếu tố, bạn phải cài đặt Google Authenticator trên iPhone hoặc điện thoại Android.

Bật tính năng xác thực hai yếu tố trong phần cài đặt tài khoản Apigee theo mô tả bên dưới.

Edge

Cách bật tính năng xác thực hai yếu tố trong phần cài đặt tài khoản Apigee bằng giao diện người dùng Edge:

 1. Đăng nhập vào https://apigee.com/edge.
 2. Nhấp vào tên người dùng của bạn để mở trình đơn tài khoản rồi nhấp vào Chỉnh sửa tài khoản.


 3. Làm theo hướng dẫn trong màn hình thiết lập. Bạn sẽ cần có quyền truy cập vào ứng dụng Google Authenticator để hoàn tất các bước.
 4. Khi bạn thấy thông báo Đã thêm thiết bị thành công, bạn đã hoàn tất!

Phiên bản cũ (Đám mây riêng tư)

Cách truy cập vào trang Người dùng bằng giao diện người dùng Classic Edge:

 1. Đăng nhập vào http://ms-ip:9000 với tư cách là quản trị viên của tổ chức, trong đó ms-ip là địa chỉ IP hoặc tên DNS của nút Máy chủ quản lý.
 2. Chọn tên người dùng > Cài đặt người dùng.
 3. Nhấp vào Chỉnh sửa tài khoản.
 4. Làm theo hướng dẫn trong màn hình thiết lập. Bạn sẽ cần có quyền truy cập vào ứng dụng Google Authenticator để hoàn tất các bước.
 5. Khi bạn thấy thông báo Đã thêm thiết bị thành công, bạn đã hoàn tất!

Đăng nhập bằng tính năng xác thực hai yếu tố

Giờ đây, điện thoại của bạn đã được liên kết thành công thông qua ứng dụng Google Authenticator, bạn có thể đăng nhập như bình thường. Tuy nhiên, bạn cần nhập số có 6 chữ số mà ứng dụng tạo trên điện thoại của bạn.

 1. Truy cập vào trang đăng nhập của Apigee.
 2. Nhập tên người dùng và mật khẩu của bạn.
 3. Mở ứng dụng Google Authenticator trên điện thoại của bạn.
 4. Nhập số gồm 6 chữ số của ứng dụng trên trang đăng nhập: