Chuyển đổi giữa các tổ chức của bạn

Bạn đang xem tài liệu về Apigee Edge.
Chuyển đến tài liệu về Apigee X.
thông tin

Nếu là thành viên của nhiều tổ chức, bạn có thể chuyển đổi giữa các tổ chức đó.

Chuyển đổi giữa các tổ chức của bạn theo mô tả dưới đây.

Edge

Cách chuyển đổi giữa các tổ chức bằng giao diện người dùng Edge:

  1. Đăng nhập vào apigee.com/edge.
  2. Nhấp vào tên người dùng của bạn ở đầu trình đơn điều hướng bên trái để hiển thị trình đơn hồ sơ người dùng.
    Trình đơn hồ sơ người dùng

    Danh sách các tổ chức sẽ được hiển thị. Tổ chức hiện được chọn sẽ nằm ở trên cùng và được đánh dấu trong danh sách.

  3. Chọn tổ chức mà bạn muốn chuyển sang trong danh sách.

Phiên bản cũ (Đám mây riêng tư)

Cách chuyển đổi giữa các tổ chức bằng giao diện người dùng Classic Edge:

  1. Đăng nhập vào http://ms-ip:9000, trong đó ms-ip là địa chỉ IP hoặc tên DNS của nút Máy chủ quản lý.
  2. Chọn tổ chức mà bạn muốn chuyển sang trong trình đơn thả xuống Tổ chức.