המדיניות בנושא יתרונות מרכזיים של שירות

כרגע מוצג התיעוד של Apigee Edge.
כניסה למסמכי התיעוד של Apigee X.
מידע

מה

המדיניות בנושא יתרונות מרכזיים של שירות מאפשרת לכם לקרוא לשירות אחר מהזרימה של שרת ה-proxy של ה-API. אפשר ליצור יתרונות מרכזיים לשירות חיצוני (כמו נקודת קצה של שירות RESTful חיצוני) או לשירותים פנימיים (כמו שרת proxy ל-API באותו ארגון ובאותו סביבה).

 • בתרחיש חיצוני לדוגמה, צריך להוסיף תוסף יתרונות מרכזיים ל-API של צד שלישי, שהוא חיצוני לשרת ה-proxy שלך. התגובה מה-API של הצד השלישי מנותחת ומוכנסת להודעת התגובה של ה-API, וכך מעשירה ו"ממזגת" את הנתונים של משתמשי הקצה של האפליקציה. אפשר גם לשלוח בקשה באמצעות המדיניות 'יתרונות מרכזיים של שירות' בתהליך הבקשה, ואז להעביר את המידע בתגובה ל-TargetEndpoint של שרת ה-proxy של ה-API.
 • בתרחיש אחר לדוגמה, אפשר לקרוא לשרת proxy שנמצא באותו ארגון וסביבה כמו זה שמהם אתם מתקשרים. לדוגמה, זה עשוי להיות שימושי כשיש לך שרת proxy שמציע פונקציונליות נפרדת ברמה נמוכה ששרת proxy אחר ישתמש בה. לדוגמה, שרת proxy שחושף פעולות של יצירה/קריאה/עדכון/מחיקה עם מאגר נתונים של קצה עורפי יכול להיות שרת ה-proxy היעד של כמה שרתי proxy אחרים שחושפים את הנתונים ללקוחות.

המדיניות תומכת בבקשות באמצעות HTTP ו-HTTPS.

טעימות

קריאה מקומית לשרת proxy פנימי

<LocalTargetConnection>
  <APIProxy>data-manager</APIProxy>
  <ProxyEndpoint>default</ProxyEndpoint>
</LocalTargetConnection>

הדוגמה הזו יוצרת הסבר על שרת proxy מקומי של API (כלומר, אחד באותו ארגון וסביבה) שנקרא data-manager, ומציינת את נקודת הקצה של שרת ה-proxy שלו ששמה הוא default.

כתובת URL כמשתנה

<HTTPTargetConnection>
  <URL>http://example.com/{request.myResourcePath}</URL>
</HTTPTargetConnection>

בדוגמה הזו נעשה שימוש במשתנה בכתובת ה-URL כדי לאכלס באופן דינמי את כתובת ה-URL של היעד. לא ניתן לציין את חלק הפרוטוקול בכתובת ה-URL, http:// באמצעות משתנה. בנוסף, צריך להשתמש במשתנים נפרדים עבור החלק של הדומיין בכתובת ה-URL ועבור שאר כתובת ה-URL.

קידוד גיאוגרפי של Google / הגדרת בקשה

<ServiceCallout name="ServiceCallout-GeocodingRequest1">
  <DisplayName>Inline request message</DisplayName>
  <Request variable="authenticationRequest">
   <Set>
    <QueryParams>
     <QueryParam name="address">{request.queryparam.postalcode}</QueryParam>
     <QueryParam name="region">{request.queryparam.country}</QueryParam>
     <QueryParam name="sensor">false</QueryParam>
    </QueryParams>
   </Set>
  </Request>
  <Response>GeocodingResponse</Response>
  <Timeout>30000</Timeout>
  <HTTPTargetConnection>
   <URL>http://maps.googleapis.com/maps/api/geocode/json</URL>
  </HTTPTargetConnection>
</ServiceCallout>
http://maps.googleapis.com/maps/api/geocode/json

במקום להשתמש במדיניות כמו הקצאת הודעה כדי ליצור את אובייקט הבקשה, אפשר להגדיר אותו ישירות במדיניות היתרונות המרכזיים של השירות. בדוגמה הזו, המדיניות 'יתרונות מרכזיים של שירות' מגדירה את הערכים של שלושה פרמטרים של שאילתות שמועברים לשירות החיצוני. במדיניות של נכסי היתרונות המרכזיים של השירות אפשר ליצור הודעת בקשה מלאה, שמציינת מטען ייעודי (payload), סוג קידוד כמו application/xml, כותרות, פרמטרים של טפסים וכו'.

בהמשך מוצגת דוגמה נוספת שבה הבקשה נוצרת לפני ההגעה למדיניות בנושא יתרונות מרכזיים של שירות.

<ServiceCallout name="ServiceCallout-GeocodingRequest2">
  <Request clearPayload="false" variable="GeocodingRequest"/>
  <Response>GeocodingResponse</Response>
  <Timeout>30000</Timeout>
  <HTTPTargetConnection>
   <URL>http://maps.googleapis.com/maps/api/geocode/json</URL>
  </HTTPTargetConnection>
</ServiceCallout>

התוכן של הודעת הבקשה נשלף ממשתנה שנקרא GeocodingRequest (שניתן לאכלס אותו, למשל, באמצעות מדיניות assignMessage). הודעת התגובה מוקצית למשתנה שנקרא GeocodingResponse, שם ניתן לנתח אותה באמצעות מדיניות חילוץ משתני או קוד מותאם אישית שנכתב ב-JavaScript או ב-Java. המדיניות ממתינה 30 שניות לתגובה מ-Google Geocoding API לפני סיום הזמן הקצוב לתפוגה.

לקבלת דוגמה מלאה של שרת proxy ל-API שמשתמש בהסבר על השירות לדוגמה, יחד עם המדיניות בנושא 'הקצאת הודעה וחילוץ', קראו את המאמר שימוש בהרכב המדיניות.

התקשרות לשרתי יעד

<ServiceCallout async="false" continueOnError="false" enabled="true" name="service-callout">
  <DisplayName>service-callout</DisplayName>
  <Properties/>
  <Request clearPayload="true" variable="myRequest">
    <IgnoreUnresolvedVariables>false</IgnoreUnresolvedVariables>
  </Request>
  <Response>myResponse</Response>
  <HTTPTargetConnection>
    <LoadBalancer>
      <Algorithm>RoundRobin</Algorithm>
      <Server name="httpbin"/>
      <Server name="yahoo"/>
    </LoadBalancer>
    <Path>/get</Path>
  </HTTPTargetConnection>
</ServiceCallout>

במדיניות הזו נעשה שימוש במאפיין Loadbalr כדי לקרוא לשרתי היעד ולעשות איזון עומסים ביניהם. בדוגמה הזו, הטעינה מחולקת בין שני שרתי יעד בשם "httpbin" ו-"yahoo". במאמר איזון עומסים בין שרתים בקצה העורפי מוסבר איך מגדירים שרתי יעד לשרת proxy ואיך מגדירים איזון עומסים.


מידע על המדיניות בנושא יתרונות מרכזיים של שירות

יש תרחישים רבים שבהם אפשר להשתמש במדיניות בנושא יתרונות מרכזיים של שירות בשרת proxy ל-API. לדוגמה, אפשר להגדיר שרת proxy ל-API כדי לבצע קריאות לשירות חיצוני ולספק נתונים על מיקום גיאוגרפי, ביקורות של לקוחות, פריטים מקטלוג קמעונאי של שותף וכו'.

תוסף יתרונות מרכזיים משמש בדרך כלל יחד עם שני כללי מדיניות אחרים: הקצאה של משתנים של הודעה וחילוץ של משתנים.

 • בקשה: הקצאת הודעה מאכלסת את הודעת הבקשה שנשלחה לשירות המרוחק.
 • תגובה: 'חילוץ משתנים' מנתחת את התגובה ושולפים תוכן ספציפי.

ההרכב הטיפוסי של מדיניות 'יתרונות מרכזיים של שירות' כולל:

 1. הקצאת מדיניות הודעה: יצירת הודעת בקשה, האכלוס של כותרות HTTP, פרמטרים של שאילתה, הגדרת פועל ה-HTTP וכו'.
 2. המדיניות יתרונות מרכזיים של שירות: מפנה להודעה שנוצרה על ידי המדיניות בנושא הקצאת הודעות, מגדיר כתובת אתר יעד לקריאה החיצונית ומגדיר שם לאובייקט התגובה ששירות היעד מחזיר.

  כדי לשפר את הביצועים, אפשר גם לשמור את התגובות של נכסי היתרונות המרכזיים של השירות במטמון, כפי שמתואר בשרשור הזה של קהילת Apigee: https://community.apigee.com/questions/34110/how-can-i-store-the-results-of-the-servicecallout.html.
 3. המדיניות לחילוץ משתני: בדרך כלל מגדירה ביטוי JSONPath או XPath שמנתח את ההודעה שנוצרה על ידי היתרונות המרכזיים של השירות. לאחר מכן, המדיניות מגדירה משתנים שמכילים את הערכים שנותחו מהתגובה 'יתרונות מרכזיים של שירות'.

בקטע שימוש בקומפוזיציה של מדיניות אפשר לראות דוגמה מלאה של שרת proxy ל-API שמשתמש במדיניות היתרונות המרכזיים של השירות, יחד עם המדיניות בנושא הקצאת הודעה וחילוץ משתני.

טיפול מותאם אישית בשגיאות

הפניה לרכיב

הרכיבים והתכונות שאפשר להגדיר במדיניות הזו הם:

<ServiceCallout async="false" continueOnError="false" enabled="true" name="Service-Callout-1">
  <DisplayName>Custom label used in UI</DisplayName>
  <Request clearPayload="true" variable="myRequest">
    <IgnoreUnresolvedVariables>false</IgnoreUnresolvedVariables>
    <Remove>
      <ReasonPhrase/>
      <StatusCode/>
      <Path/>
      <Version/>
      <Verb/>
     </Remove>
     <Copy>
      <ReasonPhrase/>
      <StatusCode/>
      <Path/>
      <Version/>
      <Verb/>
    </Copy>
    <Add>
      <Headers/>
      <QueryParams/>
      <FormParams/>
    </Add>
    <Set>
      <Headers/>
      <QueryParams/>
      <FormParams/>
      <Payload/>
      <ReasonPhrase/>
      <StatusCode/>
      <Path/>
      <Version/>
      <Verb/>
    </Set>
  </Request>
  <Response>calloutResponse</Response>
  <Timeout>30000</Timeout>
  <HTTPTargetConnection>
    <URL>http://example.com</URL>
    <LoadBalancer/>
    <SSLInfo/>
    <Properties/>
  </HTTPTargetConnection>
  <LocalTargetConnection>
    <APIProxy/>
    <ProxyEndpoint/>
    <Path/>
  </LocalTargetConnection>
</ServiceCallout>

מאפייני <ServiceCallout>

<ServiceCallout async="false" continueOnError="false" enabled="true" name="Service-Callout-1">

בטבלה הבאה מפורטים המאפיינים שמשותפים לכל רכיבי ההורה של המדיניות:

מאפיין התיאור ברירת המחדל נוכחות
name

השם הפנימי של המדיניות. הערך של המאפיין name יכול להכיל אותיות, מספרים, רווחים, מקפים, קווים תחתונים ונקודות. הערך יכול להיות באורך של עד 255 תווים.

אפשר להשתמש באלמנט <DisplayName> כדי להוסיף למדיניות בכלי לעריכת שרת ה-proxy לניהול ממשק משתמש עם שם בשפה טבעית אחרת.

לא רלוונטי נדרש
continueOnError

צריך להגדיר את הערך false כדי להחזיר שגיאה במקרה של כישלון במדיניות. זו התנהגות צפויה ברוב כללי המדיניות.

צריך להגדיר את הערך true כדי להפעיל את התהליך גם אחרי כישלון במדיניות.

false אופציונלי
enabled

צריך להגדיר את הערך true כדי לאכוף את המדיניות.

צריך להגדיר את הערך false כדי להשבית את המדיניות. המדיניות לא תיאכף גם אם היא תישאר מצורפת לזרימה.

true אופציונלי
async

המאפיין הזה הוצא משימוש.

false הוצא משימוש

רכיב <DisplayName>

יש להשתמש במאפיין הזה בנוסף למאפיין name כדי להוסיף למדיניות בכלי לעריכת שרת ה-proxy לניהול ממשק משתמש עם שם אחר בשפה טבעית.

<DisplayName>Policy Display Name</DisplayName>
ברירת המחדל

לא רלוונטי

אם משמיטים את הרכיב הזה, המערכת משתמשת בערך של מאפיין name של המדיניות.

נוכחות אופציונלי
תיאור מחרוזת

רכיב <Request>

ההגדרה הזאת קובעת את המשתנה שמכיל את הודעת הבקשה שנשלחת משרת ה-API של ה-API אל השירות האחר. אפשר ליצור את המשתנה באמצעות מדיניות קודמת בתהליך, או ליצור אותו בתוך המדיניות בנושא יתרונות מרכזיים של שירות.

<Request clearPayload="true" variable="myRequest">
  <IgnoreUnresolvedVariables>false</IgnoreUnresolvedVariables>
  <Remove>
    <ReasonPhrase/>
    <StatusCode/>
    <Path/>
    <Version/>
    <Verb/>
  </Remove>
  <Copy>
    <ReasonPhrase/>
    <StatusCode/>
    <Path/>
    <Version/>
    <Verb/>
  </Copy>
  <Add>
    <Headers/>
    <QueryParams/>
    <FormParams/>
  </Add>
  <Set>
    <Headers/>
    <QueryParams/>
    <FormParams/>
    <Payload/>
    <ReasonPhrase/>
    <StatusCode/>
    <Path/>
    <Version/>
    <Verb/>
  </Set>
</Request>

התחביר של התגים <Remove> , <Copy> , <Add> ו-<Set> זהה לתחביר של המדיניות בנושא הקצאת הודעה.

המדיניות תחזיר שגיאה אם לא ניתן לפתור את הודעת הבקשה, או אם הודעת הבקשה היא מסוג לא חוקי.

בדוגמה הפשוטה ביותר, מעבירים משתנה שמכיל את הודעת הבקשה שאוכלסה בשלב מוקדם יותר בתהליך ה-API של שרת ה-proxy:

<Request clearPayload="true" variable="myRequest"/>

לחלופין, אפשר לאכלס את הודעת הבקשה שנשלחה לשירות החיצוני במדיניות עצמה בנושא יתרונות מרכזיים של שירות:

<Request>
 <Set>
  <Headers>
   <Header name="Accept">application/json</Header>
  </Headers>
  <Verb>POST</Verb>
  <Payload contentType="application/json">{"message":"my test message"}</Payload>
 </Set>
 <IgnoreUnresolvedVariables>false</IgnoreUnresolvedVariables>
</Request>
ברירת מחדל אם תשמיט את רכיב הבקשה או את המאפיינים שלו, Edge מקצה את ערכי ברירת המחדל הבאים:

<Request clearPayload="true" משתנה="servicecallout.request"/>

נסביר מה המשמעות של ערכי ברירת המחדל האלה. המשמעות הראשונה של הערך clearPayload=true היא שאובייקט בקשה חדש נוצר בכל פעם שהמדיניות של Serviceיתרונות מרכזיים מופעלת. המשמעות היא אף פעם לא נעשה שימוש חוזר בבקשה ובנתיב ה-URI של הבקשה. שנית, שם המשתנה שמוגדר כברירת מחדל, servicecallout.request, הוא שם שמור שמוקצה לבקשה אם לא מציינים שם.

חשוב לדעת על שם ברירת המחדל הזה אם משתמשים באנונימיזציה של נתונים. אם משמיטים את שם המשתנה, צריך להוסיף את servicecallout.request להגדרת המסכה. לדוגמה, אם אתם רוצים לבצע התממה לכותרת Authorization כך שהיא לא תופיע בסשנים של מעקב, תצטרכו להוסיף את הקוד הבא לתצורת האנונימיזציה כדי לתעד את שם ברירת המחדל:

servicecallout.request.header.Authorization.

נוכחות אפשרות.
סוג לא רלוונטי

מאפיינים

מאפיין תיאור ברירת המחדל נוכחות
משתנה

שם המשתנה שיכיל את הודעת הבקשה.

servicecallout.request אופציונלי
clearPayload

אם הערך הוא true, המשתנה שמכיל את הודעת הבקשה נמחק אחרי שהבקשה נשלחת ליעד ה-HTTP כדי לפנות את הזיכרון שבו משתמשת הודעת הבקשה.

יש להגדיר את האפשרות clearPayload כ-FALSE רק אם הודעת הבקשה נדרשת אחרי הפעלת 'היתרונות המרכזיים של השירות'.

true אופציונלי

הרכיב <Request>/<IgnoreUnresolvedVariables>

אם היא מוגדרת כ-true, המדיניות מתעלמת משגיאות משתנה שלא טופלו בבקשה.

<Request clearPayload="true" variable="myRequest">
  <IgnoreUnresolvedVariables>false</IgnoreUnresolvedVariables>
</Request> 
ברירת מחדל false
נוכחות אופציונלי
סוג בוליאני

הרכיב <Response>

יש לכלול את הרכיב הזה כאשר הלוגיקה של שרת ה-API של שרת ה-API מחייבת תגובה מהקריאה המרוחקת לצורך עיבוד נוסף.

כשהרכיב הזה קיים, הוא מציין את שם המשתנה שיכיל את הודעת התגובה שהתקבלה מהשירות החיצוני. התשובה מהיעד מוקצית למשתנה רק כאשר כל התגובה נקראת בהצלחה על ידי המדיניות. אם הקריאה מרחוק תיכשל מסיבה כלשהי, המדיניות תחזיר שגיאה.

אם לא מוסיפים את הרכיב הזה, שרת ה-proxy של ה-API לא ממתין לתגובה. תהליך הזרימה של שרת ה-API של שרת ה-API ממשיך בכל שלבי הזרימה הבאים. כמו כן, כדי לציין מובן מאליו, ללא רכיב Response, התגובה מהיעד לא זמינה לעיבוד בשלבים הבאים, ואין דרך לשידור שרת ה-proxy לזהות כשל בהפעלה מרחוק. שימוש נפוץ להשמטת הרכיב Response כשמשתמשים ב-ServiceCallout: לרישום הודעות למערכת חיצונית.

 <Response>calloutResponse</Response> 
ברירת מחדל לא רלוונטי
נוכחות אופציונלי
סוג מחרוזת

האלמנט <Timeout>

משך הזמן באלפיות השנייה שבו המדיניות של נכסי היתרונות המרכזיים של השירות תמתין לתגובה מהיעד. לא ניתן להגדיר את הערך הזה באופן דינמי בזמן ריצה. אם יתרון היתרונות המרכזיים של השירות פג תוקף, מוחזר HTTP 500, המדיניות תיכשל ושרת ה-Proxy של ה-API נכנס למצב שגיאה, כפי שמתואר במאמר טיפול בשגיאות.

<Timeout>30000</Timeout>
ברירת מחדל 55,000 אלפיות השנייה (55 שניות), הגדרת ברירת המחדל של הזמן הקצוב לתפוגה של HTTP עבור Apigee Edge
נוכחות אופציונלי
סוג מספר שלם

רכיב <HTTPTargetConnection>

מספק פרטי העברה כמו מאפייני כתובת URL, TLS/SSL ו-HTTP. אפשר לעיין בחומרי עזר בנוגע להגדרות של <TargetEndpoint>.

<HTTPTargetConnection>
  <URL>http://example.com</URL>
  <LoadBalancer/>
  <SSLInfo/>
  <Properties/>
</HTTPTargetConnection>
ברירת מחדל לא רלוונטי
נוכחות חובה
סוג לא רלוונטי

אלמנט <HTTPTargetConnection>/<URL>

כתובת ה-URL של השירות שאליו מתבצעת קריאה:

<HTTPTargetConnection>
  <URL>http://example.com</URL>
</HTTPTargetConnection>

אפשר לספק חלק מכתובת ה-URL באופן דינמי באמצעות משתנה. עם זאת, לא ניתן לציין את החלק של הפרוטוקול של כתובת ה-URL, http:// שלמטה, באמצעות משתנה. בדוגמה הבאה משתמשים במשתנה כדי לציין את הערך של פרמטר של שאילתה:

<URL>http://example.com/forecastrss?w=${request.header.woeid}</URL>

לחלופין, מגדירים חלק מנתיב כתובת ה-URL עם משתנה:

<URL>http://example.com/{request.resourcePath}?w=${request.header.woeid}</URL>

אם רוצים להשתמש במשתנה כדי לציין את הדומיין והיציאה של כתובת ה-URL, צריך להשתמש במשתנה אחד לדומיין וליציאה בלבד, ובמשתנה שני עבור כל חלק אחר של כתובת ה-URL:

<URL>http://{request.dom_port}/{request.resourcePath}</URL>
ברירת מחדל לא רלוונטי
נוכחות חובה
סוג מחרוזת

רכיב <HTTPTargetConnection>/<SSLInfo>

הגדרת TLS/SSL לשירות לקצה העורפי. לקבלת עזרה בנושא הגדרת TLS/SSL, אפשר לקרוא את המאמר הגדרת TLS מ-Edge (לענן ולענן פרטי) ואת המאמר 'תצורת TLS/SSL TargetEndpoint' בחומר עזר בנושא הגדרה של שרת proxy ל-API.

<HTTPTargetConnection>
  <URL>https://example.com</URL>
  <SSLInfo>
    <Enabled>true</Enabled>
    <ClientAuthEnabled>true</ClientAuthEnabled>
    <KeyStore>ref://mykeystoreref</KeyStore> ## Use of a reference is recommended
    <KeyAlias>myKey</KeyAlias>
    <TrustStore>myTruststore</TrustStore>
    <Ciphers/>
    <Protocols/>
  </SSLInfo>
</HTTPTargetConnection>
ברירת מחדל לא רלוונטי
נוכחות אופציונלי
סוג לא רלוונטי

רכיב <HTTPTargetConnection>/<Properties>

מאפייני העברת HTTP לשירות לקצה העורפי. למידע נוסף קראו את המאמר מידע על מאפייני נקודת קצה (endpoint).

<HTTPTargetConnection>
  <URL>http://example.com</URL>
  <Properties>
    <Property name="allow.http10">true</Property>
    <Property name="request.retain.headers">
     User-Agent,Referer,Accept-Language
    </Property>
  </Properties>
</HTTPTargetConnection>
ברירת מחדל לא רלוונטי
נוכחות אופציונלי
סוג לא רלוונטי

רכיב <HTTPTargetConnection>/<Load Balancer>

קרא לשרת יעד אחד או יותר ובצע בהם איזון עומסים. אפשר לראות את הדוגמה שרתי יעד שיחות בקטע 'דוגמאות'. למידע נוסף, ראו איזון עומסים בין שרתים לקצה עורפי. אפשר גם לקרוא את הפוסט הזה בקהילה שמסביר איך להפעיל שרתי יעד דרך המדיניות בנושא יתרונות מרכזיים של שירות וגם באמצעות כללי מסלול.

<HTTPTargetConnection> <LoadBalancer> <Algorithm>RoundRobin</Algorithm> <Server name="httpbin"/> <Server name="yahoo"/> </LoadBalancer> <Path>/get</Path> </HTTPTargetConnection>
ברירת מחדל לא רלוונטי
נוכחות אופציונלי
סוג לא רלוונטי

רכיב <LocalTargetConnection>

מציינת שרת proxy מקומי – כלומר שרת proxy באותו ארגון וסביבה – כיעד של ההסברים של השירות.

כדי לציין יעד מפורט יותר, משתמשים ברכיבים <APIProxy> ו-<ProxyEndpoint> או ברכיב <Path>.

<LocalTargetConnection>
  <APIProxy/>
  <ProxyEndpoint/>
  <Path/>
</LocalTargetConnection>
ברירת מחדל לא רלוונטי
נוכחות חובה
סוג לא רלוונטי

רכיב <LocalTargetConnection>/<APIProxy>

השם של שרת proxy ל-API שמשמש לצורך קריאה מקומית. שרת ה-proxy חייב להיות באותו ארגון וסביבה שבהם נמצא שרת ה-proxy שמבצע את הקריאה.

<LocalTargetConnection>
  <APIProxy>data-manager</APIProxy>
  <ProxyEndpoint>default</ProxyEndpoint>
</LocalTargetConnection>

בנוסף לאלמנט <APIProxy>, צריך לכלול את הרכיב <ProxyEndpoint> כדי לציין את השם של נקודת הקצה של שרת ה-proxy שצריך לטרגט אליה את הקריאה.

<LocalTargetConnection>
  <APIProxy/>
  <ProxyEndpoint/>
</LocalTargetConnection> 
ברירת מחדל לא רלוונטי
נוכחות חובה
סוג מחרוזת

רכיב <LocalTargetConnection>/<ProxyEndpoint>

השם של נקודת הקצה של שרת ה-proxy שאמורה להיות יעד הקריאות. זוהי נקודת קצה של שרת proxy בשרת ה-API של שרת ה-API שצוין באמצעות הרכיב <APIProxy>.

<LocalTargetConnection>
  <APIProxy>data-manager</APIProxy>
  <ProxyEndpoint>default</ProxyEndpoint>
</LocalTargetConnection>
ברירת מחדל לא רלוונטי
נוכחות אופציונלי
סוג לא רלוונטי

רכיב <LocalTargetConnection>/<Path>

נתיב לנקודת הקצה שעליה טירגטת. נקודת הקצה צריכה להפנות לשרת proxy באותו ארגון וסביבה שבהם שרת ה-proxy מבצע את הקריאה.

מומלץ להשתמש באפשרות הזו במקום בצמד <APIProxy>/<ProxyEndpoint> אם שם שרת ה-proxy לא ידוע לך, או אם לא ניתן לסמוך עליו. הנתיב עשוי להיות יעד אמין.

<LocalTargetConnection>
  <Path>/data-manager</Path>
</LocalTargetConnection>
ברירת מחדל לא רלוונטי
נוכחות אופציונלי
סוג לא רלוונטי

סכימות

משתני זרימה

משתני זרימה מאפשרים התנהגות דינמית של כללי מדיניות ו-flows בזמן ריצה, על סמך כותרות HTTP, תוכן ההודעות או ההקשר של הזרימה. משתני הזרימה המוגדרים מראש הבאים זמינים אחרי ההפעלה של מדיניות 'יתרונות מרכזיים של שירות'. מידע נוסף על משתני זרימה זמין במאמר מידע על משתנים.

לנכסי יתרונות מרכזיים של שירות יש בקשה ותגובה משלהם, ואפשר לגשת לנתונים האלה באמצעות משתנים. ההודעה הראשית מבוססת על קידומות המשתנים request.* ו-response.*. לכן, צריך להשתמש בקידומות myrequest.* ו-calloutResponse.* (ברירת המחדל בהגדרות האישיות של תוסף היתרונות המרכזיים של השירות) כדי לקבל נתוני הודעה ספציפיים. הדוגמה הראשונה בטבלה הבאה מראה איך יתקבלו כותרות HTTP ביתרונות המרכזיים של השירות.

משתנה תיאור

בהמשך מוצגת דוגמה לקבלת כותרות של בקשות וכותרות תגובה מהסבר על השירות, בדומה לאופן שבו מקבלים כותרות מהבקשה הראשית ומהתגובה.

calloutResponse.header.HeaderName

myRequest.header.HeaderName

כאשר calloutResponse הוא שם המשתנה של התגובה ביתרונות המרכזיים של השירות, ו-myRequest הוא שם המשתנה של הבקשה. לדוגמה:

calloutResponse.header.Content-Length

מחזירה את הכותרת Content-Length (אורך התוכן) של התגובה 'יתרונות מרכזיים של השירות'.

היקף: מהיתרונות המרכזיים של השירות
סוג: מחרוזת
הרשאה: קריאה/כתיבה

כותרת של הודעה בבקשה או בתגובה של השירות 'יתרונות מרכזיים'. לדוגמה, אם יעד ה-proxy של ה-API הוא http://example.com והיעד של יתרונות מרכזיים בשירות הוא http://mocktarget.apigee.net, המשתנים האלה הם הכותרות של תוסף היתרונות המרכזיים ב-http://mocktarget.apigee.net.

servicecallout.requesturi

היקף: מהבקשה ליתרונות המרכזיים של השירות
סוג: מחרוזת
הרשאה: קריאה/כתיבה

ה-URI של TargetEndpoint למדיניות יתרונות מרכזיים של שירות. ה-URI הוא כתובת ה-URL של TargetEndpoint ללא הפרוטוקול ומפרט הדומיין.

servicecallout.{policy-name}.target.url

היקף: מהבקשה ליתרונות המרכזיים של השירות
סוג: מחרוזת
הרשאה: קריאה/כתיבה

כתובת ה-URL של היעד של 'יתרונות מרכזיים של שירות'.

calloutResponse.content

כאשר calloutResponse הוא <Response>שם המשתנה בהגדרה של תוסף היתרונות המרכזיים של השירות.

היקף: מהמשך התגובה של היתרונות המרכזיים של השירות
סוג: מחרוזת
הרשאה: קריאה/כתיבה

גוף התגובה מיתרונות מרכזיים של שירות.

servicecallout.{policy-name}.expectedcn

היקף: מהבקשה ליתרונות המרכזיים של השירות
סוג: מחרוזת
הרשאה: קריאה/כתיבה

השם המשותף הצפוי של ה-TargetEndpoint, כפי שמוזכר במדיניות ServiceCallout. יש לכך משמעות רק כאשר TargetEndpoint מתייחס לנקודת קצה (endpoint) של TLS/SSL.

servicecallout.{policy-name}.failed

היקף: מהסבר על היתרונות המרכזיים של השירות
סוג: בוליאני
הרשאה: קריאה/כתיבה

ערך בוליאני שמציין אם המדיניות הצליחה, אם היא הייתה שגויה, או לא הצליחה.

שגיאות

בקטע הזה מתוארים קודי התקלות והודעות השגיאה שמוחזרים, ומשתני השגיאה שמוגדרים על ידי Edge כשהמדיניות הזו גורמת לשגיאה. חשוב לדעת אם אתם מפתחים כללים לתיקון תקלות. מידע נוסף זמין במאמר מה צריך לדעת על שגיאות מדיניות ועל טיפול בפגמים.

שגיאות בזמן ריצה

השגיאות האלה יכולות להתרחש כשהמדיניות מופעלת.

קוד שגיאה סטטוס HTTP סיבה תיקון
steps.servicecallout.ExecutionFailed 500

השגיאה הזאת יכולה להופיע כאשר:

 • המדיניות מתבקשת לטפל בקלט שגוי או לא חוקי מסיבה אחרת.
 • שירות היעד לקצה העורפי מחזיר סטטוס שגיאה (כברירת מחדל, 4xx או 5xx).
steps.servicecallout.RequestVariableNotMessageType 500 המשתנה 'בקשה' שצוין במדיניות אינו מסוג 'הודעה'. לדוגמה, אם מדובר במחרוזת או בסוג אחר שאינו הודעה, תוצג השגיאה הזו.
steps.servicecallout.RequestVariableNotRequestMessageType 500 המשתנה 'בקשה' שצוין במדיניות אינו מסוג 'הודעת בקשה'. לדוגמה, אם זהו סוג'תגובה', תראו את השגיאה הזו.

שגיאות בפריסה

השגיאות האלה יכולות להתרחש כשפורסים שרת proxy שכולל את המדיניות הזו.

שם השגיאה סיבה תיקון
URLMissing הרכיב <URL> בתוך <HTTPTargetConnection> חסר או ריק.
ConnectionInfoMissing השגיאה הזו מופיעה אם המדיניות לא כוללת רכיב <HTTPTargetConnection> או <LocalTargetConnection>.
InvalidTimeoutValue השגיאה הזו מופיעה אם הערך של <Timeout> הוא שלילי או אפס.

משתני שבר

המשתנים האלה מוגדרים כשמתרחשת שגיאה בזמן הריצה. אפשר לקרוא מידע נוסף במאמר מה צריך לדעת על שגיאות מדיניות.

משתנים מיקום דוגמה
fault.name="fault_name" fault_name הוא שם התקלה, כפי שמפורט בטבלה שגיאות זמן ריצה שלמעלה. שם הטעות הוא החלק האחרון בקוד השגיאה. fault.name = "RequestVariableNotMessageType"
servicecallout.policy_name.failed policy_name הוא השם שצוין על ידי המשתמש של המדיניות שגרמה לשגיאה. servicecallout.SC-GetUserData.failed = true

דוגמה לשגיאה

{ 
  "fault":{ 
   "detail":{ 
     "errorcode":"steps.servicecallout.RequestVariableNotMessageType"
   },
   "faultstring":"ServiceCallout[ServiceCalloutGetMockResponse]: 
      request variable data_str value is not of type Message"
  }
}

דוגמה לכלל שגיאה

<faultrule name="VariableOfNonMsgType"></faultrule><FaultRule name="RequestVariableNotMessageType">
  <Step>
    <Name>AM-RequestVariableNotMessageType</Name>
  </Step>
  <Condition>(fault.name = "RequestVariableNotMessageType")</Condition>
</FaultRule>

נושאים קשורים