Chuyển đổi từ giao diện người dùng Classic Edge

Bạn đang xem tài liệu về Apigee Edge.
Chuyển đến tài liệu về Apigee X.
thông tin

Giao diện người dùng Edge mới có một bộ tính năng nâng cao và hỗ trợ khả năng tương thích ngược hoàn toàn với giao diện người dùng Classic Edge.

Nếu bạn có câu hỏi hoặc thắc mắc về việc chuyển đổi giao diện người dùng Apigee Classic Edge, hãy gửi ý kiến phản hồi cho chúng tôi.

Tóm tắt các tính năng nâng cao trong giao diện người dùng Edge mới

Giao diện người dùng Edge mới mang đến các điểm cải tiến cho nền tảng quản lý Edge API, như tóm tắt trong bảng sau.

Tính năng nâng cao Mô tả
Điều hướng giai đoạn quản lý proxy API Dễ dàng di chuyển qua các giai đoạn trong quá trình quản lý proxy API bằng thanh điều hướng bên mới trong giao diện người dùng Edge mới.

Trình chỉnh sửa thông số kỹ thuật OpenAPI tích hợp Tạo và chỉnh sửa Thông số kỹ thuật OpenAPI bằng trình chỉnh sửa thông số được tích hợp liền mạch vào quy trình thiết kế giao diện người dùng Edge.
Đơn giản hoá việc tạo proxy API bằng Quy cách OpenAPI Tạo proxy API một cách nhanh chóng và dễ dàng bằng Thông số kỹ thuật OpenAPI mà bạn đã tạo hoặc nhập.
Ngôn ngữ đánh dấu xác nhận bảo mật (SAML) tự phục vụ Bật SAML cho Apigee Edge để có thể uỷ quyền xác thực cho các thành viên trong tổ chức của mình qua dịch vụ nhận dạng của riêng bạn.
Mục tiêu được lưu trữ Chạy các ứng dụng Node.js trong môi trường thời gian chạy gốc do Apigee lưu trữ.
Quản lý người tổ chức ảo Lưu trữ nhiều miền trên một máy chủ để xử lý các yêu cầu API gửi đến nhiều tên miền.
Phát triển cổng thông tin tích hợp Sử dụng các công cụ phát triển cổng thông tin mạnh mẽ, dễ sử dụng của Apigee để xây dựng cổng thông tin cho nhà phát triển, cũng như ghi lại và quản lý quyền truy cập vào các API của bạn.
Cải tiến quy trình quản lý chương trình dành cho nhà phát triển Xác định nhà cung cấp danh tính dùng để xác thực và các khía cạnh khác của trải nghiệm đăng ký và đăng nhập cho người dùng cổng thông tin.
Báo cáo tuỳ chỉnh không đồng bộ Chạy báo cáo tuỳ chỉnh một cách không đồng bộ dưới dạng công việc trong nền để phân tích và tạo báo cáo trong những khoảng thời gian lớn.
Giám sát API Cho phép các nhóm vận hành tăng phạm vi cung cấp API cho các nhà phát triển ứng dụng, khách hàng và đối tác. Dịch vụ Giám sát API cho phép bạn xem thông tin chi tiết theo bối cảnh theo thời gian thực về hiệu suất của API, chẩn đoán nhanh các vấn đề và hỗ trợ các biện pháp khắc phục để duy trì hoạt động kinh doanh liên tục.
Báo cáo bảo mật Tìm hiểu cách định cấu hình proxy API cho mục đích bảo mật, cũng như những điều kiện về thời gian chạy có thể ảnh hưởng đến việc bảo mật proxy. Sử dụng thông tin này để điều chỉnh cấu hình của bạn nhằm đảm bảo bạn có mức độ bảo mật thích hợp cho mỗi proxy.
Tiện ích Tích hợp các tài nguyên bên ngoài vào proxy API của bạn. Ví dụ: bạn có thể tích hợp các dịch vụ của Google Cloud Platform như Google Cloud Storage. Trong thời gian chạy, một proxy API sử dụng tiện ích để trao đổi yêu cầu và phản hồi với tài nguyên bên ngoài.