Informacje o zasadach

Przeglądasz dokumentację Apigee Edge.
Otwórz dokumentację Apigee X.
Informacje

Gotowe zasady Edge rozszerzają interfejsy API, aby kontrolować ruch, zwiększać wydajność, egzekwować bezpieczeństwo i zwiększać użyteczność interfejsów API bez konieczności pisania żadnego kodu ani modyfikowania usług backendu.

Dodatkowo Apigee udostępnia zasady rozszerzeń, które umożliwiają wdrożenie logiki niestandardowej w postaci arkuszy stylów JavaScript, Pythona, Java i Spannera.

Kategorie zasad

Apigee udostępnia te kategorie zasad:

Zasady zarządzania ruchem Zasady zapośredniczenia Zasady bezpieczeństwa Zasady dotyczące rozszerzeń

Pozwalają konfigurować buforowanie, kontrolować limity, łagodzić skutki skoków, ustawiać limity równoczesnych żądań oraz wykonywać inne funkcje związane z ruchem przez interfejsy API.

Umożliwiają przekształcanie, analizowanie i weryfikowanie wiadomości, a także zgłaszanie błędów i alertów.

Możesz kontrolować dostęp do interfejsów API za pomocą protokołu OAuth, weryfikacji klucza interfejsu API i innych funkcji ochrony przed zagrożeniami.

Możesz zdefiniować niestandardowe funkcje zasad, takie jak objaśnienie usługi, zbieranie danych o wiadomościach oraz wywoływanie skryptów Java, JavaScript i Python.

* Funkcja dostępna tylko w wybranych abonamentach brzegowych
† Tylko w przypadku instalacji lokalnych