Tổng quan về nội dung tham khảo chính sách

Bạn đang xem tài liệu về Apigee Edge.
Chuyển đến tài liệu về Apigee X.
thông tin

Các chính sách có sẵn của Edge giúp tăng cường API của bạn để kiểm soát lưu lượng truy cập, nâng cao hiệu suất, thực thi tính bảo mật và tăng tiện ích của API mà không yêu cầu bạn viết mã hoặc sửa đổi bất kỳ dịch vụ phụ trợ nào.

Ngoài ra, Apigee còn cung cấp các chính sách tiện ích cho phép bạn triển khai logic tuỳ chỉnh dưới dạng biểu định kiểu JavaScript, Python, Java và GCC.

Danh mục chính sách

Sau đây là các danh mục chính sách mà Apigee cung cấp:

Chính sách quản lý lưu lượng truy cập Chính sách dàn xếp Chính sách bảo mật Chính sách về tiện ích

Cho phép bạn định cấu hình việc lưu vào bộ nhớ đệm, kiểm soát hạn mức, giảm thiểu tác động của việc tăng đột biến, đặt giới hạn số lượng yêu cầu đồng thời và thực hiện các chức năng khác liên quan đến lưu lượng truy cập API của bạn.

Cho phép bạn thực hiện chuyển đổi, phân tích cú pháp và xác thực thông báo, cũng như nêu lỗi và cảnh báo.

Cho phép bạn kiểm soát quyền truy cập vào các API của mình bằng OAuth, tính năng xác thực khoá API và các tính năng khác giúp bảo vệ chống lại mối đe doạ.

Cho phép bạn xác định chức năng của chính sách tuỳ chỉnh, chẳng hạn như chú thích dịch vụ, thu thập dữ liệu thông báo và gọi các tập lệnh Java, JavaScript và Python.

* Chỉ sử dụng được với một số gói Edge
† Chỉ cài đặt tại chỗ