จัดการผู้ใช้

คุณกำลังดูเอกสารประกอบของ Apigee Edge
ไปที่เอกสารประกอบของ Apigee X
ข้อมูล

จัดการผู้ใช้พอร์ทัลตามที่อธิบายไว้ในส่วนต่อไปนี้ โปรดดูหัวข้อสร้างบัญชีผู้ใช้ในพอร์ทัลที่ผสานรวม

สำรวจหน้าผู้ใช้

วิธีเข้าถึงหน้าผู้ใช้

 1. เลือกเผยแพร่ > พอร์ทัลในแถบนำทางด้านข้างเพื่อแสดงรายการพอร์ทัล
 2. คลิกแถวของพอร์ทัลที่ต้องการดูผู้ใช้
 3. คลิกบัญชีในหน้า Landing Page ของพอร์ทัล
  หรือจะเลือกบัญชีจากเมนูแบบเลื่อนลงในแถบนำทางด้านบนก็ได้
 4. คลิกแท็บผู้ใช้

รายชื่อผู้ใช้จะปรากฏขึ้น

ดังที่ไฮไลต์ในรูป รายชื่อผู้ใช้ช่วยให้คุณทําสิ่งต่อไปนี้ได้

ดูรายละเอียดบัญชีผู้ใช้

วิธีดูรายละเอียดบัญชีผู้ใช้

 1. เข้าถึงหน้าผู้ใช้
 2. คลิกแถวของผู้ใช้ที่คุณต้องการดูรายละเอียดบัญชี

หน้ารายละเอียดบัญชีผู้ใช้จะปรากฏขึ้น

ตามที่ไฮไลต์ในรูปก่อนหน้านี้ หน้ารายละเอียดบัญชีผู้ใช้จะช่วยให้คุณสามารถทำสิ่งต่อไปนี้

หากคุณได้ลงทะเบียนใช้ฟีเจอร์ทีมในรุ่นเบต้าแล้ว หน้ารายละเอียดบัญชีจะให้คุณดำเนินการต่อไปนี้เพิ่มเติมได้

เปิดใช้งานบัญชีผู้ใช้

คุณอาจต้องเปิดใช้งานบัญชีผู้ใช้ด้วยตนเองในสถานการณ์ต่อไปนี้

ในทั้ง 2 สถานการณ์ สถานะของบัญชีผู้ใช้จะแสดงเป็นไม่ใช้งานในรายการบัญชีผู้ใช้

วิธีเปิดใช้งานบัญชีผู้ใช้จากหน้ารายละเอียดผู้ใช้

 1. เข้าถึงหน้าผู้ใช้
 2. คลิกแถวของบัญชีผู้ใช้ที่ต้องการเปิดใช้งาน
 3. คลิก
 4. เลือกใช้งานอยู่จากเมนูแบบเลื่อนลง
 5. คลิกบันทึก

ปิดใช้งานบัญชีผู้ใช้

อาจมีบางครั้งที่คุณต้องการป้องกันไม่ให้บัญชีผู้ใช้เข้าถึงพอร์ทัลที่ผสานรวม ไม่ว่าจะแบบชั่วคราวหรือถาวร ในกรณีนี้ สถานะของบัญชีผู้ใช้จะแสดงเป็นไม่ได้ใช้งานในรายชื่อผู้ใช้ และผู้ใช้พอร์ทัลจะลงชื่อเข้าใช้ไม่ได้

วิธีปิดใช้งานบัญชีผู้ใช้จากหน้ารายละเอียดผู้ใช้

 1. เข้าถึงหน้าผู้ใช้
 2. คลิกแถวของบัญชีผู้ใช้ที่ต้องการปิดใช้งาน
 3. คลิก
 4. เลือกไม่ได้ใช้งานในเมนูแบบเลื่อนลง
 5. คลิกบันทึก

ลบบัญชีผู้ใช้

คุณสามารถลบบัญชีผู้ใช้ที่ไม่จำเป็นอีกต่อไปได้

หากต้องการลบบัญชีผู้ใช้ ให้ทำดังนี้

 1. เข้าถึงหน้าผู้ใช้
 2. วางเคอร์เซอร์ไว้เหนือบัญชีผู้ใช้ที่ต้องการลบเพื่อแสดงเมนูการทำงาน
 3. คลิก เพื่อลบบัญชีผู้ใช้
 4. คลิกลบที่พรอมต์เพื่อยืนยันการดำเนินการ