הוספת סקריפטים מותאמים אישית

כרגע מוצג התיעוד של Apigee Edge.
כניסה למסמכי התיעוד של Apigee X.
מידע

כדי להוסיף קוד JavaScript או תוכן HTML בהתאמה אישית לפני התג <body> בכל דף בפורטל:

  1. בוחרים פרסום > פורטלים ובוחרים את הפורטל שלכם.
  2. לוחצים על הגדרות בדף הנחיתה. לחלופין, אפשר לבחור באפשרות הגדרות בתפריט הנפתח שבסרגל הניווט העליון.
  3. לוחצים על הכרטיסייה סקריפטים מותאמים אישית.
  4. בקטע סקריפטים מותאמים אישית, מזינים את קוד ה-JavaScript המותאם אישית בתיבת הטקסט. אפשר לכלול כמה סקריפטים.

  5. לוחצים על שמירה.

בקטעים הבאים תוכלו למצוא דוגמאות של סקריפטים מותאמים אישית:

מידע נוסף מופיע גם במאמר הגדרת מעקב של Analytics.

הפעלת סקריפט מותאם אישית במהלך אירוע onLoad או onUnload של JavaScript

הגדרת סקריפטים מותאמים אישית שיבוצעו בכל דף בפורטל:

  • נטען ל-DOM באמצעות אירוע JavaScript onLoad.
  • מחוץ לשימוש באירוע JavaScript onUnload.

הפונקציה המותאמת אישית צריכה להיות מוגדרת כחלק מה-portal.pageEventListeners במרחב השמות הגלובלי (מוצהר במשתנה window).

גם האירועים onLoad וגם האירועים onUnload מקבלים כפרמטרים הראשונים שלהם את הנתיב הנוכחי של הדף (לדוגמה, /quickstart). הפונקציה onUnload מקבלת בתור הפרמטר השני שלה את הערך המוחזר מהקריאה ל-onLoad שמאפשרת הקשר שמועבר בין שני האירועים. אפשר להשתמש ב-onUnload כדי לנקות את הפונקציות event listener שאינן נחוצות יותר ולבצע פעילויות ניקיון אחרות.

לדוגמה:

<script>
window.portal = {};
window.portal.pageEventListeners = {
  onLoad: (path) => {
    if (path === '/quickstart') {
      // Change text content of first <p> element to something
      // else. (DOM must be loaded when onLoad is called)
      document.getElementsByTagName('p')[0].textContent =
          'Welcome to the quick start! Be sure to send us your feedback.';
      // print a custom message to the console every second while user is on
      // quickstart page.
      const interval =
          window.setInterval(() => console.log('Hello'), 1000);
      return interval;
    }
    return undefined;
  },
  onUnload: (path, contextReturnedFromOnLoad) => {
    if (contextReturnedFromOnLoad != null) {
      // Stop printing custom message to console every second.
      window.clearInterval(contextReturnedFromOnLoad)

    }
  },
};
</script>

ניתן להשתמש בסקריפטים מותאמים אישית כדי להטמיע פתרון לקבלת הסכמה לקובצי cookie. ב-JavaScript קיימות מספר אפשרויות פופולריות של קוד פתוח. בחרו אפשרות שעומדת בדרישות התאימות הספציפיות שלכם.

לדוגמה, הסקריפט הבא משתמש בסקריפט של מידע על קובצי cookie.

<script type="text/javascript" id="cookieinfo" src="//cookieinfoscript.com/js/cookieinfo.min.js">
</script>