กําหนดค่าการสร้างรายได้ในพอร์ทัลนักพัฒนาซอฟต์แวร์

คุณกำลังดูเอกสารประกอบของ Apigee Edge
ไปที่เอกสารประกอบของ Apigee X
ข้อมูล

ส่วนต่อไปนี้อธิบายวิธีกำหนดค่าการสร้างรายได้ในพอร์ทัลนักพัฒนาซอฟต์แวร์

การเปิดใช้และกำหนดค่าโมดูลการสร้างรายได้และ WorldPay ในพอร์ทัลนักพัฒนาแอป

สำหรับลูกค้าแบบชำระล่วงหน้า การสร้างรายได้จะมอบสิทธิ์ให้กับผู้ให้บริการชำระเงินบุคคลที่สาม Apigee ไม่จัดเก็บข้อมูลการชำระเงินใดๆ แต่จะมีเพียงรหัสธุรกรรมการชำระเงินที่บ่งบอกว่าการชำระเงินเสร็จสมบูรณ์

วิธีเปิดใช้และกำหนดค่าโมดูลในพอร์ทัลนักพัฒนาซอฟต์แวร์

 1. ตรวจสอบว่าเปิดใช้การสร้างรายได้สำหรับองค์กรแล้ว

 2. ลงชื่อเข้าสู่ระบบพอร์ทัลนักพัฒนาซอฟต์แวร์ในฐานะผู้ใช้ที่ได้รับมอบหมายบทบาทผู้ดูแลระบบ
 3. เลือกโมดูลในเมนูการดูแลระบบ

 4. ในรายการหมวดหมู่โมดูลทางด้านซ้าย ให้เลือก Devพอร์ทัล - Mint เพื่อกรองรายการให้แสดงโมดูลเฉพาะสำหรับการสร้างรายได้เท่านั้น
 5. เปิดใช้งานโมดูลต่อไปนี้:

  หมายเหตุ: ควรเปิดใช้โมดูลการสร้างรายได้ของ DevConnect และ Apigee Company อยู่แล้ว

  • การชำระเงินสำหรับการสร้างรายได้จาก DevConnect
  • การชำระเงินตามรอบของฐานการสร้างรายได้จาก DevConnect
  • การชำระเงินตามรอบของการสร้างรายได้จาก DevConnect
 6. เลือก Save Configuration หากมีข้อความแจ้งพร้อมหน้าต้องเปิดใช้โมดูลที่จำเป็นบางรายการ ให้เลือกต่อไป หน้าโมดูลของคุณควรปรากฏดังนี้:

  โมดูลการสร้างรายได้

 7. เลือกร้านค้า > การกำหนดค่า > วิธีการชำระเงินในเมนูการดูแลระบบ
 8. ยืนยันว่าได้เปิดใช้กฎวิธีการชำระเงินแบบ Apigee Mint Remit ผ่าน Corporate Gateway Worldpay แล้ว ซึ่งควรแสดงในส่วนกฎวิธีการชำระเงินที่เปิดใช้ของหน้า หากไม่ได้เปิดใช้ ให้ตรวจสอบว่าคุณได้เปิดใช้โมดูลที่เหมาะสมตามที่สรุปไว้ในขั้นตอนที่ 5 แล้ว
 9. คลิกแก้ไขในคอลัมน์การดำเนินการสำหรับกฎวิธีการชำระเงินตามรอบของ Apigee Mint ผ่าน Corporate Gateway Worldpay
  แก้ไขกฎ
 10. ในพื้นที่การดำเนินการของหน้า ภายใต้ส่วนหัวการดำเนินการ ให้เลือกแก้ไข
  แก้ไขกฎการเปิดใช้วิธีการชำระเงิน
 11. อัปเดตส่วนการตั้งค่าการชำระเงินโดยทำดังนี้
  1. ป้อนรหัสผู้ให้บริการชำระเงินในช่องรหัสผู้ให้บริการ
   รหัสผู้ให้บริการมาจากชื่อที่ใช้เมื่อกำหนดค่าผู้ให้บริการชำระเงินใน Edge เช่น worldpay-myorg โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมที่การกำหนดค่าผู้ให้บริการชำระเงินใน Edge
  2. ป้อนคีย์ข้อมูลลับ MAC ในช่องข้อมูลลับ MAC ระบบจะกำหนดคีย์ลับ MAC เมื่อกำหนดค่าบัญชีผู้ขายด้วย Worldpay สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูการตั้งค่าบัญชีผู้ขายกับผู้ให้บริการชำระเงินทั่วโลก
  3. อย่าแก้ไขค่าเริ่มต้นสำหรับช่องลายเซ็นเกตเวย์องค์กร Worldpay

  ดังตัวอย่างต่อไปนี้
  การตั้งค่าการชำระเงิน

 12. เลือกบันทึก
 13. ในเมนูพอร์ทัลนักพัฒนาแอป ให้ตรวจสอบว่ารายการในเมนูการสร้างรายได้แสดงอยู่

  ผู้ใช้พอร์ทัลนักพัฒนาซอฟต์แวร์ทุกคนจะดูรายการในเมนูการสร้างรายได้ได้

 14. ทำตามขั้นตอน 2-3 ขั้นตอนแรกในการซื้อแพ็กเกจราคา และตรวจสอบว่าโมดูลการชำระเงินทั่วโลกแสดงอยู่ในหน้าตรวจสอบคำสั่งซื้อ

การกำหนดค่ารายละเอียดการสร้างรายได้ในพอร์ทัลนักพัฒนาแอป

วิธีกำหนดค่ารายละเอียดการสร้างรายได้ในพอร์ทัลนักพัฒนาซอฟต์แวร์

 1. เลือกการกำหนดค่า > พอร์ทัลนักพัฒนาซอฟต์แวร์ในเมนูการดูแลระบบ
 2. ในหน้าพอร์ทัลนักพัฒนาซอฟต์แวร์ภายในพื้นที่การกำหนดค่าการเชื่อมต่อ ให้ตรวจสอบว่าทั้งค่าระยะหมดเวลาของการเชื่อมต่อและระยะหมดเวลาคำขอเป็น 60 (วินาที)
 3. เลือกบันทึกการกำหนดค่า
 4. เลือกการกำหนดค่า > การตั้งค่าการสร้างรายได้ในเมนูการดูแลระบบ ตรวจสอบว่าได้ตั้งค่าบทบาทการสร้างรายได้เริ่มต้นเป็นผู้ดูแลระบบการสร้างรายได้

  การสร้างรายได้สำหรับพอร์ทัลนักพัฒนาแอปประกอบด้วยบทบาทผู้ดูแลระบบการสร้างรายได้และผู้ดูแลระบบการเงิน ซึ่งมีการกำหนดค่าล่วงหน้าเพื่อให้สิทธิ์เข้าถึงฟังก์ชันการทำงานของการสร้างรายได้ที่เฉพาะเจาะจง หากต้องการดูหรือเปลี่ยนแปลงการเข้าถึงตามบทบาทสำหรับการสร้างรายได้ในด้านใดก็ตาม ให้ไปที่บุคคล > สิทธิ์ในเมนูการดูแลระบบ

 5. ค่าเริ่มต้นสำหรับช่วงการล้างแคชคือ 600 (วินาที) หรือ 10 นาที เปลี่ยนค่านี้หากต้องการใช้ช่วงเวลาอื่น
 6. ตอนนี้ให้ปล่อยการตั้งค่าอื่นๆ ทั้งหมดไว้ตามเดิม
 7. เลือกบันทึกการกำหนดค่า

ตั้งข้อกำหนดและเงื่อนไขสำหรับการสร้างรายได้ในพอร์ทัลนักพัฒนาแอป

วิธีตั้งค่าข้อกำหนดและเงื่อนไขของการสร้างรายได้

 1. เข้าถึง UI การจัดการ Apigee Edge
 2. เลือกผู้ดูแลระบบ > โปรไฟล์องค์กร
 3. เลือก + เพิ่มข้อกำหนดและเงื่อนไข ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ระบุข้อกำหนดและเงื่อนไข
 4. ข้อกำหนดและเงื่อนไขที่คุณตั้งไว้ที่นี่จะแสดงในพอร์ทัลนักพัฒนาซอฟต์แวร์ในหน้าการสร้างรายได้ > การตั้งค่า > ข้อกำหนดและเงื่อนไข นักพัฒนาแอปต้องยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ก่อนจึงจะซื้อแพ็กเกจราคาได้
หมายเหตุ: ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้มีผลกับการใช้การสร้างรายได้ในพอร์ทัลนักพัฒนาแอป ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้แตกต่างจากข้อกำหนดที่คุณตั้งค่าให้ใช้กับการใช้งานพอร์ทัลนักพัฒนาซอฟต์แวร์เอง

การเปิดใช้การชำระเงินตามรอบในพอร์ทัลนักพัฒนาซอฟต์แวร์ (ไม่บังคับ)

วิธีเปิดใช้การชำระเงินตามรอบให้กับนักพัฒนาแอป

 1. ตรวจสอบว่าบัญชี Worldpay ได้รับการตั้งค่าให้ประมวลผลการชำระเงินตามรอบแล้ว
 2. ติดต่อฝ่ายสนับสนุนของ Apigee เพื่อเปิดใช้การชำระเงินตามรอบในพอร์ทัลนักพัฒนาซอฟต์แวร์

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสร้างรายได้ในพอร์ทัลนักพัฒนาแอป ดูภาพรวมของการสร้างรายได้ในพอร์ทัลนักพัฒนาแอป

หากต้องการข้อมูลโดยรวมเกี่ยวกับการสร้างรายได้ ดูทำความเข้าใจเกี่ยวกับการสร้างรายได้