Korzystanie ze sfederowanych danych logowania w portalu dla programistów

Przeglądasz dokumentację Apigee Edge.
Otwórz dokumentację Apigee X.
Informacje

Logowanie sfederowane to proces, w którym przy użyciu danych logowania z jednego systemu zarządzania tożsamościami (systemu rejestrowania) logujesz się w innym. Możesz na przykład użyć danych logowania do Google lub Twittera, aby zalogować się w portalu dla programistów Apigee. Zaletą logowania sfederowanego jest to, że system, do którego się logujesz, nie widzi hasła powiązanego z Twoimi danymi logowania. Dzięki temu nie trzeba kopiować haseł do innych systemów.

Portal usług dla programistów obsługuje sfederowane logowanie się przy użyciu danych logowania kilku popularnych dostawców, takich jak:

 • GitHub
 • Google
 • OpenID
 • Twitter

Jeśli masz już konto Apigee Edge, możesz użyć tych danych logowania, aby zalogować się w portalu dla programistów.

Każdy z obsługiwanych dostawców danych logowania wymaga innego procesu konfiguracji, zgodnie z opisem poniżej.

Używanie sfederowanych danych logowania w portalu dla programistów

Aby uzyskać dostęp do portalu, deweloper rejestruje w nim nowe konto i podaje nazwę użytkownika, adres e-mail i hasło. Użytkownik może następnie zalogować się w portalu, podając swoją nazwę użytkownika i hasło jako dane logowania.

W przypadku sfederowanego logowania w portalu logujesz się na istniejące konto w portalu za pomocą danych logowania z innej firmy. Oznacza to, że aby się zalogować za pomocą danych logowania innej firmy, musisz mieć konto w portalu. Do zalogowania się na istniejące konto portalu możesz użyć dowolnych sfederowanych danych logowania obsługiwanych przez Apigee. Dodatkowo możesz użyć danych logowania Google i Apigee, aby zarejestrować nowe konto w portalu.

Logowanie na istniejące konto portalu

Zaloguj się na istniejące konto portalu przy użyciu dowolnego z obsługiwanych sfederowanych danych logowania. Możesz się na przykład zalogować, używając swoich danych logowania do Twittera. Gdy po raz pierwszy zalogujesz się za pomocą danych logowania do Twittera, w portalu pojawi się prośba o powiązanie danych logowania do Twittera z istniejącym kontem w portalu. Powiązanie można wykonać tylko raz. Po tym czasie możesz się logować za pomocą danych logowania do Twittera, a portal zachowa informacje o powiązaniu.

Rejestrowanie nowego konta portalu

Zarejestruj nowe konto w portalu, używając swoich danych logowania Google lub Apigee. Gdy rejestrujesz się w portalu jako nowy programista przy użyciu sfederowanych danych logowania, portal dla programistów próbuje uzyskać informacje (zwykle adresy e-mail) z systemu rejestrowania. Możesz np. użyć swoich danych logowania Google, aby utworzyć w portalu nowe konto dewelopera. Pojawi się prośba o zatwierdzenie informacji przekazanych do portalu przez Google. Nawet jeśli system rejestrowania zwraca informacje do portalu, nowi rejestratorzy zwykle muszą podać pewne informacje, takie jak zaakceptowanie warunków korzystania z usługi.

Zarejestruj lub zaloguj się za pomocą danych logowania Apigee

Jeśli masz już konto Apigee Edge, możesz użyć tych danych logowania, aby zarejestrować konto lub zalogować się na istniejące konto w portalu dla programistów. Domyślnie ten przycisk pojawia się zarówno na stronach rejestracji, jak i logowania w portalu dla programistów:

Przycisk pojawia się tylko w portalach z adresem URL kończącym się na apigee.com, co oznacza portale w domenie Apigee. Na przykład adres URL w postaci http://mojafirma.devportal.apigee.com. Jeśli adres URL nie kończy się na tej domenie, nie będzie można zalogować się w portalu ani zarejestrować w portalu za pomocą danych logowania Apigee Edge.

Aby zarejestrować istniejącego użytkownika Apigee Edge jako nowy programista portalu:

Uwaga: proces rejestracji zakłada, że Twój portal jest skonfigurowany w taki sposób, aby umożliwiać rejestrację każdej osobie bez zgody administratora. Więcej informacji o kontroli nad tym, kto może się rejestrować, znajdziesz w artykule Dodawanie kont użytkowników i zarządzanie nimi.

 1. Sprawdź, czy masz już konto Apigee Edge.
 2. W portalu dla deweloperów kliknąć link Zarejestruj się.
 3. Na stronie rejestracji wybierz przycisk Uwierzytelnij za pomocą Apigee.
  • Jeśli nie jesteś zalogowany(-a) w Apigee Edge, wpisz swoje dane logowania do Apigee Edge i kliknij Zaloguj się.
 4. Jeśli do rejestracji nie potrzebujesz żadnych innych informacji, zalogujesz się do portalu dla programistów za pomocą nowego konta.
  Na adres e-mail powiązany z Twoim kontem Apigee otrzymasz e-maila z informacjami o dokończeniu procesu rejestracji, w tym o ustawieniu hasła.
 5. Jeśli do zakończenia procesu rejestracji wymagane są dodatkowe informacje, na przykład zaakceptowanie warunków, automatycznie przekierujemy Cię z powrotem na stronę rejestracji. W odpowiednich polach znajdziesz nazwę użytkownika i adres e-mail z Twojego konta Apigee Edge.
 6. Podaj wszelkie inne wymagane informacje rejestracyjne, aby ukończyć proces rejestracji.
 7. Wybierz Utwórz nowe konto.
  Na adres e-mail powiązany z Twoim kontem Apigee otrzymasz e-maila z informacjami o dokończeniu procesu rejestracji, w tym o ustawieniu hasła.

Aby zalogować się jako deweloper portalu za pomocą konta Apigee:

 1. Wybierz link Zaloguj się w portalu dla programistów.
 2. Na stronie logowania wybierz przycisk Uwierzytelnij za pomocą Apigee.
  • Jeśli jesteś już zalogowanym użytkownikiem Apigee Edge, nastąpi automatyczne zalogowanie w portalu dla programistów.
  • Jeśli nie jesteś zalogowany(-a) w Apigee Edge, wpisz swoje dane logowania do Apigee Edge i kliknij Zaloguj się.

Zarejestruj lub zaloguj się za pomocą danych logowania Google

Rejestracja i logowanie się przy użyciu danych logowania Google są domyślnie włączone w portalu dla programistów. Na stronach rejestracji i logowania zobaczysz ten przycisk:

Możesz zarejestrować się jako nowy programista lub zalogować się jako istniejący programista, używając swoich danych logowania Google. Jeśli na przykład masz konto Gmail, możesz się zalogować, używając swoich danych logowania do Gmaila.

Portal dla programistów wiąże dane logowania Google z kontem w portalu, zapisując identyfikator Google OpenID w profilu portalu. Po powiązaniu danych logowania Google z kontem w portalu możesz zobaczyć identyfikator OpenID, wybierając swój adres e-mail > Edytuj profil z menu najwyższego poziomu w portalu dla programistów, a następnie wybierając Zarządzaj swoimi identyfikatorami OpenID.

Aby zarejestrować się jako nowy deweloper przy użyciu danych logowania Google:

Uwaga: proces rejestracji zakłada, że Twój portal jest skonfigurowany w taki sposób, aby umożliwiać rejestrację każdej osobie bez zgody administratora. Więcej informacji o kontroli nad tym, kto może się rejestrować, znajdziesz w artykule Dodawanie kont użytkowników i zarządzanie nimi.

 1. Sprawdź, czy masz już konto Google, na przykład konto Gmail.
 2. Wybrać link Zarejestruj w portalu dla programistów.
 3. Na stronie rejestracji wybierz przycisk Uwierzytelnij za pomocą Google.
  Nastąpi przekierowanie na stronę Google z prośbą o potwierdzenie, że portal dla deweloperów ma dostęp do Twojego adresu e-mail w Google i podstawowych informacji.
 4. Aby zatwierdzić, kliknij Zaakceptuj.
 5. Nastąpi przekierowanie z powrotem na stronę rejestracji w portalu dla programistów, na której informacje od Google zostaną wstępnie wypełnione pola rejestracji.
 6. Podaj brakujące wymagane informacje, aby ukończyć proces rejestracji.
 7. Wybierz Utwórz nowe konto.
  Na swoje konto Gmail otrzymasz e-maila z informacjami o dokończeniu procesu rejestracji.

Aby zalogować się jako istniejący deweloper:

 1. Wybierz link Zaloguj się w portalu dla programistów.
 2. Na stronie logowania wybierz przycisk Uwierzytelnij za pomocą Google.
  • Jeśli jesteś już zalogowany(-a) w Google, nastąpi to też w portalu.
  • Jeśli nie jesteś zalogowany(-a) w Google, wpisz swoje dane logowania Google, aby zalogować się w portalu.
 3. Jeśli po raz pierwszy zalogujesz się przy użyciu danych logowania Google, przekierujemy Cię na stronę w portalu, na której musisz powiązać swoje konto Google z istniejącym kontem w portalu dla programistów:

 4. Skopiuj adres URL podany w polu Twój identyfikator OpenID.
 5. Wybierz link logowania u góry strony i zaloguj się, korzystając z istniejących danych logowania w portalu dla programistów.
 6. Z menu najwyższego poziomu w portalu dla programistów wybierz swój adres e-mail > Edytuj profil.
 7. Na stronie profilu wybierz Zarządzaj swoimi identyfikatorami OpenID.
 8. Wpisz adres URL identyfikatora OpenID i wybierz Dodaj identyfikator OpenID.
  Teraz możesz się logować za pomocą danych logowania Google.

Zaloguj się, używając danych logowania do Twittera

Możesz zalogować się jako istniejący programista, używając swoich danych logowania do Twittera, ale nie możesz zarejestrować się jako nowy użytkownik.

Sfederowane logowanie się przy użyciu danych logowania do Twittera wymaga włączenia modułu Drupal Twitter – logowanie w portalu dla programistów. Po włączeniu tego modułu na stronie logowania pojawi się następujący przycisk:

Połączenie między portalem dla programistów i Twitterem używa do uwierzytelniania protokołu OAuth. Zanim więc zalogujesz się w portalu dla programistów za pomocą danych logowania do Twittera, musisz utworzyć aplikację na Twitterze. Ta aplikacja wygeneruje klucz klienta i tajny klucz klienta, których używa portal dla programistów i Twittera do komunikacji.

W opisany niżej sposób musisz najpierw włączyć moduł Twitter Signin w portalu dla programistów, a następnie utworzyć aplikację Twitter. Po utworzeniu aplikacji wróć do modułu Twitter Signin i dodaj wymagane informacje konfiguracyjne z aplikacji Twitter.

Aby włączyć moduł logowania na Twitterze:

 1. Zaloguj się w portalu jako użytkownik z uprawnieniami administratora.
 2. Wybierz Modules (Moduły) w menu administrowania Drupal. Pojawi się lista wszystkich zainstalowanych modułów Drupal.
 3. Przewiń stronę w dół i zaznacz pole wyboru obok modułu logowania do Twittera.
 4. Zapisz konfigurację.
  Gdy włączysz moduł logowania na Twitterze, możesz zobaczyć powiadomienie, że muszą być włączone inne moduły. Pamiętaj, aby włączyć te moduły.
 5. Po włączeniu modułu Twitter Signin wybierz Configuration > Web Services > Twitter (Konfiguracja > Usługi internetowe > Twitter) w menu Drupal.
  Pojawi się ekran konfiguracji Twittera.
 6. Wybierz kartę „Ustawienia”.
 7. Skopiuj URL wywołania zwrotnego. Prześlij nam adres URL w formacie:

  http://{env}-{org-name}.devportal.apigee.com/twitter/oauth

  Ten adres URL jest potrzebny do utworzenia aplikacji Twitter.

Tworzenie aplikacji Twitter:

 1. Otwórz tę stronę w przeglądarce: https://dev.twitter.com/apps/new i zaloguj się na swoje konto na Twitterze.
 2. Wpisz te informacje o swoim portalu:
  Nazwa: na przykład MyApigeePortal
  Opis: na przykład Mój portal Apigee
  Witryna: na przykład http://{env}-{org-name}.devportal.apigee.com/
  CallbackURL: skopiuj adres URL wywołania zwrotnego z ekranu konfiguracji modułu Twitter Signin.
 3. Zaakceptuj warunki.
  Nastąpi przekierowanie na stronę na Twitterze z ustawieniami protokołu OAuth, w tym kluczem klienta i tajnym kluczem klienta. Aby skonfigurować moduł logowania w serwisie Drupal na Twitterze, potrzebujesz klucza i obiektu tajnego.
 4. Na karcie Ustawienia zmień ustawienie dostępu typu aplikacji na Odczyt i zapis.
 5. Wybierz opcję Aktualizuj ustawienie tej aplikacji Twitter.

Aby skonfigurować moduł logowania na Twitterze:

 1. Zaloguj się w portalu jako użytkownik z uprawnieniami administratora.
 2. W menu Drupal wybierz Konfiguracja > Usługi internetowe > Twitter.
  Pojawi się ekran konfiguracji Twittera.
 3. Wybierz kartę „Ustawienia”.
 4. Skopiuj klucz klienta ze strony Twittera do pola OAUTH Consumer Key.
 5. Skopiuj obiekt tajny klienta ze strony na Twitterze do pola Tajny klucz klienta OAUTH.
 6. Wybierz Zapisz konfigurację.
 7. Wybierz kartę Twitter.
 8. Nie wylogowując się z konta, które zostało użyte do utworzenia aplikacji Twitter, kliknij przycisk Przejdź do Twittera, aby dodać uwierzytelnione konto.
 9. Wybierz kartę Logowanie.
 10. Wybierz Nie w polu Automatycznie rejestruj nowych użytkowników.
 11. Zapisz konfigurację.
  Użytkownicy Twittera mogą teraz rejestrować się w portalu dla programistów i logować się za pomocą swoich danych logowania do Twittera.

Aby zalogować się jako istniejący deweloper za pomocą konta na Twitterze:

 1. Wybierz link Zaloguj się w portalu dla programistów.
 2. Na stronie logowania wybierz przycisk Uwierzytelnij za pomocą Twittera.
 3. Nastąpi przekierowanie na stronę na Twitterze.
  • Jeśli jesteś już zalogowany(-a) na Twitterze, wybierz Autoryzuj aplikację.
  • Jeśli nie jesteś zalogowanym użytkownikiem Twittera, wpisz swoje dane logowania do Twittera i wybierz Autoryzuj aplikację.
 4. Jeśli po raz pierwszy zalogujesz się przy użyciu danych logowania do Twittera, nastąpi przekierowanie na stronę w portalu, na której musisz powiązać swoje konto na Twitterze z istniejącym kontem w portalu dla programistów.
 5. Wpisz nazwę użytkownika i hasło do konta, które chcesz powiązać ze swoim kontem na Twitterze. Wystarczy to zrobić tylko raz.
  Gdy następnym razem zalogujesz się za pomocą danych logowania do Twittera, nastąpi bezpośrednie logowanie do portalu.

Zaloguj się przy użyciu danych logowania do GitHuba

Możesz zalogować się jako istniejący programista przy użyciu swoich danych logowania do GitHuba, ale nie możesz zarejestrować się jako nowy użytkownik.

Logowanie sfederowane przy użyciu danych logowania do GitHuba wymaga włączenia modułu Drupal GitHub Connect w portalu dla programistów. Po włączeniu tego modułu na stronie logowania pojawi się następujący przycisk:

Połączenie między portalem dla programistów i GitHubem do uwierzytelniania używa protokołu OAuth. Dlatego zanim zalogujesz się do portalu dla programistów za pomocą danych logowania GitHuba, musisz utworzyć aplikację GitHub. Następnie wygeneruje ona klucz klienta i tajny klucz klienta, których używa portal dla programistów i GitHub do komunikacji.

W poniższym procesie tworzysz aplikację na GitHubie. Po utworzeniu aplikacji włącz moduł połączenia GitHub i dodaj identyfikator klienta i tajny klucz klienta z aplikacji GitHub.

Utwórz aplikację na GitHubie:

 1. Otwórz tę stronę w przeglądarce: https://github.com/settings/applications/new i w razie potrzeby zaloguj się na swoje konto GitHub.
 2. Wpisz te informacje o swoim portalu:
  Nazwa aplikacji, na przykład MyApigeePortal
  Opis: na przykład Mój portal Apigee
  Witryna: na przykład http://{env}-{org-name}.devportal.apigee.com/
  CallbackURL: adres URL strony głównej Twojego portalu z rozszerzeniem /github. Na przykład:

  http://{env}-{org-name}.devportal.apigee.com/github/register/create
 3. Opcjonalnie wybierz obraz.
 4. Wybierz Zarejestruj aplikację. Strona GitHub wyświetla identyfikator klienta i tajny klucz klienta, które są potrzebne do skonfigurowania modułu połączenia GitHub w portalu dla programistów w formacie:
  identyfikator klienta: dbe86111e411d031d8fb
  klucz klienta: e6bd0f838a288113e8b4e531cb6a92d7c291cb6a9487c
 5. Skopiuj te wartości, aby użyć ich podczas konfigurowania modułu połączenia GitHub.

Aby włączyć moduł połączenia GitHub:

 1. Zaloguj się w portalu jako użytkownik z uprawnieniami administratora.
 2. Wybierz Modules (Moduły) w menu administrowania Drupal. Pojawi się lista wszystkich zainstalowanych modułów Drupal.
 3. Przewiń stronę w dół i zaznacz pole wyboru obok modułu GitHub Connection.
 4. Zapisz konfigurację.
  Gdy włączysz moduł połączenia GitHub, możesz zobaczyć powiadomienie, że muszą być włączone także inne moduły. Powinny one zostać włączone automatycznie.
 5. Po włączeniu modułu połączenia z GitHubem w menu Drupal wybierz Konfiguracja > Osoby > GitHub.
  Pojawi się ekran konfiguracji GitHuba.
 6. Wpisz identyfikator klienta i tajny klucz klienta z aplikacji na GitHubie.
 7. Umieść blok GitHub Connect w miejscu, w którym ma być wyświetlany.
 8. Zapisz konfigurację.

Aby zalogować się jako istniejący deweloper za pomocą konta GitHub:

 1. Wybierz link Zaloguj się w portalu dla programistów.
 2. Na stronie logowania wybierz przycisk Zaloguj się przez GitHuba.
 3. Nastąpi przekierowanie na stronę GitHuba.
  • Jeśli jesteś już zalogowany(-a) do GitHuba, wybierz Zezwalaj na dostęp.
  • Jeśli nie jesteś jeszcze zalogowanym użytkownikiem GitHuba, wpisz swoje dane logowania do GitHuba i wybierz Autoryzuj aplikację.
 4. Jeśli po raz pierwszy zalogujesz się przy użyciu danych logowania do GitHuba, przekierujemy Cię na stronę w portalu, na której musisz powiązać swoje konto GitHub z istniejącym kontem w portalu dla programistów.
 5. Wpisz nazwę użytkownika i hasło do konta, które chcesz powiązać ze swoim kontem GitHub. Wystarczy to zrobić tylko raz.
  Gdy następnym razem zalogujesz się przy użyciu danych logowania do GitHuba, nastąpi bezpośrednie zalogowanie się do portalu.

Zaloguj się przy użyciu danych logowania OpenID

OpenID umożliwia utworzenie jednej nazwy użytkownika i hasła, za pomocą których możesz logować się w dowolnej witrynie obsługującej ten identyfikator. W przypadku OpenID Twoje hasło nie jest udostępniane, ale jest dostępne tylko dla dostawcy OpenID. Weryfikacja Twojej tożsamości w innej witrynie zależy od dostawcy OpenID. Więcej informacji o OpenID znajdziesz na stronie http://openid.net/.

Jeśli masz konto w popularnej witrynie, np. Google lub Yahoo, masz już identyfikator OpenID. Na przykład użytkownik poczty e-mail Yahoo ma identyfikator OpenID w następującym formacie:

https://me.yahoo.com/a/UniqueID

gdzie parametr UniqueID jest generowany przez Yahoo. Za pomocą tego identyfikatora OpenID możesz zalogować się w portalu dla programistów.

Aby obsługiwać OpenID w portalu dla deweloperów, musisz włączyć moduł Drupal OpenID. W portalu dla programistów nie jest wymagana żadna inna konfiguracja. Gdy włączysz moduł OpenID, do strony logowania w portalu dla programistów zostaną automatycznie dodane te linki:

Portal dla programistów wiąże identyfikator OpenID z Twoim kontem w portalu, zapisując go w profilu portalu. Po powiązaniu identyfikatora OpenID z kontem w portalu możesz go zobaczyć, wybierając swój adres e-mail > Edytuj profil z menu najwyższego poziomu w portalu dla programistów, a następnie wybierając Zarządzaj swoimi identyfikatorami OpenID.

Aby włączyć moduł OpenID:

 1. Zaloguj się w portalu jako użytkownik z uprawnieniami administratora.
 2. Wybierz Modules (Moduły) w menu administrowania Drupal. Pojawi się lista wszystkich zainstalowanych modułów Drupal.
 3. Przewiń stronę w dół i zaznacz pole wyboru obok modułu OpenID.
 4. Zapisz konfigurację.
  W portalu dla programistów nie wymaga żadnych innych konfiguracji.

Aby zalogować się jako deweloper za pomocą identyfikatora OpenID:

 1. Zaloguj się w portalu dla programistów, używając swoich danych logowania do portalu dewelopera.
 2. Z menu najwyższego poziomu na pasku menu wybierz swój adres e-mail > Edytuj profil.
 3. Na stronie profilu wybierz Zarządzaj swoimi identyfikatorami OpenID.
 4. Wpisz identyfikator OpenID i kliknij Dodaj identyfikator OpenID.
  Teraz możesz się logować przy użyciu identyfikatora OpenID.
 5. Wyloguj się z portalu dla programistów.
 6. Wybierz Zaloguj się.
 7. Na stronie logowania wybierz Zaloguj się przy użyciu OpenID.
 8. Wpisz swój identyfikator OpenID.
 9. Wybierz Zaloguj się.

Możesz też zalogować się bezpośrednio na istniejące konto w portalu dla programistów przy użyciu identyfikatora OpenID. Gdy wykonasz tę funkcję po raz pierwszy, zobaczysz prośbę o zalogowanie się przy użyciu danych logowania do portalu dla programistów. Zalogowanie się po raz pierwszy powoduje automatyczne powiązanie identyfikatora OpenID z kontem w portalu dla programistów. Możesz teraz logować się bezpośrednio przy użyciu identyfikatora OpenID.