ניהול צוותי מפתחים (בטא)

כרגע מוצג התיעוד של Apigee Edge.
נכנסים למסמכי התיעוד של Apigee X.
מידע

הרשמה לגרסת הבטא של התכונה 'צוותי מפתחים'

כדי לנהל צוותי מפתחים, צריך להירשם לגרסת הבטא של התכונה 'צוות מפתחים'. בדף הנחיתה של הפורטל, במודעת הבאנר להרשמה לגרסת הבטא, לוחצים על Register [הרשמה].

הסבר על צוותים

צוותים מאפשרים למפתחים (משתמשי הפורטל) לשתף את האחריות על האפליקציה עם מפתחים אחרים. אפליקציות שבבעלות צוות נגישות לכל חברי הצוות בהתאם לתפקיד שלהם בצוות הפיתוח.

כפי שמוצג באיור, מפתח א' יכול לגשת לאפליקציות שהוא יצר. בנוסף, כחבר בצוות א', מפתח א' חולק את האחריות על האפליקציות שבבעלות הצוות. כבעלים, למפתח א' יש הרשאות קריאה וכתיבה מלאות לחברי צוות המפתחים, פרטי צוות המפתחים ואפליקציות.

איך יוצרים צוות?

כספקי API, אין צורך ליצור צוות. משתמשי הפורטל יוצרים ומנהלים צוותים בפורטל, כפי שמתואר במאמר שיתוף אחריות על אפליקציה באמצעות צוותי המפתחים (בטא).

בקטעים הבאים תוכלו לראות את פרטי הצוות ואת פרטי החברות בו, להקצות צוות לקהל ולאשר או לבטל את הגישה של הצוות לאפליקציה.

הכרת הדף 'צוותים'

בדף Teams מפורטים צוותי המפתחים שנוצרו על ידי משתמשי פורטל עבור תוכנית מפתחים.

כדי לגשת לדף Teams של המפתח:

 1. כדי להציג את רשימת הפורטלים, בוחרים באפשרות Publish > Portals בסרגל הניווט שבצד.
 2. לוחצים על השורה בפורטל שעבורו רוצים לצפות בצוותים.
 3. לוחצים על חשבונות בדף הנחיתה של הפורטל. לחלופין, אפשר לבחור באפשרות Accounts (חשבונות) בתפריט הנפתח שבחלק העליון של סרגל הניווט.
 4. לוחצים על הכרטיסייה צוותים.

בדף צוותים מפורטים הפרטים הבאים של כל צוות:

 • שם הצוות
 • תיאור הצוות
 • מתי הצוות נוצר
 • רשימה של חברי הצוות
 • האפליקציות שאליהן הצוות מוקצה
 • הקהלים שאליהם הצוות מוקצה.

הצגת הפרטים של צוות המפתחים

כדי להציג פרטים של צוות המפתחים:

 1. נכנסים לדף 'צוותים'.
 2. לוחצים על הקבוצה שרוצים לראות את הפרטים שלה.

הדף Teams מוצג.

כפי שאפשר לראות באיור הקודם, בדף Teams מופיעים הפרטים הבאים לגבי הצוות:

 • פרטי הצוות, כולל שם, תיאור ותאריך יצירה
 • החברים, כולל כתובת האימייל והתפקיד שלהם
 • אפליקציות שהוקצו לצוות, כולל שם, תיאור, הרשאות למוצר ותאריך יצירה
 • קהלים שאליהם הצוות מוקצה

הקצאת צוות לקהל

אחרי שמשתמש בפורטל יוצר צוות בפורטל, כדאי להקצות את הצוות לקהל כדי לאפשר גישה לקבוצה של משאבים מסוימים. לדוגמה, תוכלו להעניק לצוות גישה לקבוצה של תכונות בטא.

כדי להקצות צוות לקהל:

 1. נכנסים לדף 'צוותים'.
 2. לוחצים על הקבוצה שרוצים לראות את הפרטים שלה.
 3. כדי להקצות את הצוות לקהל:

  1. לוחצים על + קהל.
  2. בוחרים קהל אחד או יותר בתיבת הדו-שיח הוספת קהלים. מזינים מחרוזת בתיבת החיפוש כדי לסנן את הרשימה. לוחצים על All כדי לבחור את כל הפריטים ברשימה, או על None כדי לבטל את הבחירה בכל הפריטים.
  3. לוחצים על הוספה.
 4. כדי להסיר צוות מקהל מסוים, לוחצים על Remove.

אישור או ביטול הגישה של צוות לאפליקציה

כדי לאשר או לבטל אפליקציה:

 1. נכנסים לדף 'צוותים'.
 2. לוחצים על שם האפליקציה שרוצים להציג ולערוך.
 3. לוחצים על עריכה.
 4. כדי לאשר או לבטל את האפליקציה, בהתאמה, בוחרים באפשרות Approved (אושר) או באפשרות שמפורטים (ביטול) בשדה App Status (סטטוס האפליקציה).
 5. לוחצים על שמירה.

כדאי לעיין גם במאמר אישור או ביטול של אפליקציה

הצגת חברות הצוות לפי משתמש

הצגת פרטים של חשבון משתמש