ניהול משתמשים

כרגע מוצג התיעוד של Apigee Edge.
נכנסים למסמכי התיעוד של Apigee X.
מידע

ניהול משתמשים בפורטל, כפי שמתואר בסעיפים הבאים. כדאי לקרוא גם את המאמר יצירת חשבון משתמש בפורטל המשולב.

עיון בדף המשתמשים

כדי לגשת לדף המשתמשים:

 1. בוחרים באפשרות פרסום > פורטלים בסרגל הניווט הצדדי כדי להציג את רשימת הפורטלים.
 2. לוחצים על השורה בפורטל שעבורו רוצים לראות את המשתמשים.
 3. לוחצים על חשבונות בדף הנחיתה של הפורטל.
  לחלופין, אפשר לבחור באפשרות Accounts (חשבונות) בתפריט הנפתח שבחלק העליון של סרגל הניווט.
 4. לוחצים על הכרטיסייה משתמשים.

תוצג רשימה של משתמשים.

כפי שמודגש באיור, רשימת המשתמשים מאפשרת:

הצגת פרטים של חשבונות משתמשים

כדי להציג פרטים של חשבונות משתמשים:

 1. נכנסים לדף 'משתמשים'.
 2. לוחצים על השורה של המשתמש שאת פרטי החשבון שלו רוצים לראות.

הדף פרטי חשבון משתמש מוצג.

כפי שהודגש באיור הקודם, דף הפרטים של חשבון משתמש מאפשר לך:

אם נרשמתם לגרסת הבטא של תכונת הצוותים, דף פרטי החשבון מאפשר לכם לבצע את המשימות הנוספות הבאות:

הפעלת חשבונות משתמשים

יכול להיות שתצטרכו להפעיל חשבון משתמש באופן ידני במקרים הבאים:

בכל אחד מהתרחישים האלה, הסטטוס של חשבון המשתמש יופיע כלא פעיל ברשימת חשבונות המשתמשים.

כדי להפעיל חשבון משתמש מדף פרטי המשתמש:

 1. נכנסים לדף 'משתמשים'.
 2. לוחצים על השורה של חשבון המשתמש שרוצים להפעיל.
 3. לוחצים על .
 4. בתפריט הנפתח, בוחרים באפשרות פעיל.
 5. לוחצים על שמירה.

השבתה של חשבונות משתמשים

יכול להיות שבמקרים מסוימים תצטרכו למנוע גישה זמנית או קבועה לפורטל המשולב מחשבון משתמש. במקרה כזה, הסטטוס של חשבון המשתמש יופיע ברשימת המשתמשים בתור לא פעיל והמשתמש בפורטל לא יוכל להיכנס.

כדי להשבית חשבון משתמש מדף פרטי המשתמש:

 1. נכנסים לדף 'משתמשים'.
 2. לוחצים על השורה של חשבון המשתמש שרוצים להשבית.
 3. לוחצים על .
 4. בוחרים באפשרות לא פעיל בתפריט הנפתח.
 5. לוחצים על שמירה.

מחיקת חשבונות משתמשים

אפשר למחוק חשבון משתמש שכבר לא נחוץ.

כדי למחוק חשבון משתמש:

 1. נכנסים לדף 'משתמשים'.
 2. מציבים את הסמן מעל חשבון המשתמש שרוצים למחוק כדי להציג את תפריט הפעולות.
 3. לוחצים על כדי למחוק את חשבון המשתמש.
 4. לוחצים על מחיקה בהודעה כדי לאשר את הפעולה.