ניהול הדפים בפורטל שלך

כרגע מוצג התיעוד של Apigee Edge.
כניסה למסמכי התיעוד של Apigee X.
מידע

.

נהל את הדפים בפורטל שלך, כמתואר בקטעים הבאים.

מידע על נתיבי כתובות URL שמורים

הנתיבים הבאים של כתובות ה-URL שמורים לשימוש של הפורטל למפתחים, ואי אפשר לציין אותם כנתיב הדף כשיוצרים דפים:

 • a
 • accounts/create
 • apis
 • create
 • docs
 • login
 • logout
 • my-apps
 • sites
 • teams

אפשר להשתמש בנתיב השמור /create בתור כתובת URL יעד של MenuItem או לקשר אליו מדף.

הנתיב השמור /create יפנה מחדש אל דף יצירת החשבונות.

סקירת הדף 'דפים'

כדי לגשת לדף 'דפים':

 • בסרגל הניווט שבצד, בוחרים באפשרות פרסום > פורטלים, בוחרים את הפורטל שלכם ולוחצים על דפים בדף הנחיתה.
 • כשעורכים פורטל, בוחרים באפשרות דפים בתפריט הנפתח בסרגל הניווט העליון.

רשימת הדפים בפורטל מוצגת.

דף דפים

כפי שמודגש באיור הקודם, הדף 'דפים' מאפשר לך:

 • יצירת דף
 • הצגת פרטי הדף, כולל שם, נתיב יחסי, סטטוס, חשיפה ומשך הזמן מאז השינוי האחרון שלו
 • עריכת תוכן והפרטים של הדף
 • ניהול החשיפה של דף בפורטל
 • מחיקה של דפים בפורטל
 • מיון רשימת הדפים לפי עמודה (החץ מציין את העמודה הפעילה ואת הכיוון של התוכן הממוין)

צור דף

כדי ליצור דף חדש:

 1. נכנסים לדף 'דפים'.
 2. לוחצים על +דף.
 3. בתיבת הדו-שיח 'יצירת דף', מזינים את הפרטים הבאים:

  שדה תיאור חובה?
  שם שם הדף. שם הדף חייב להיות ייחודי בפורטל. השם מופיע בכותרת של דף הפורטל ובכרטיסיית הדפדפן. כן
  נתיב כתובת URL יחסית ידידותית למשתמש לשימוש עבור הדף. שיטות מומלצות מפורטות במאמר הטמעה של אופטימיזציה למנועי חיפוש (SEO). יש להשתמש בתווים אלפאנומריים ובמקפים בלבד. אין להשתמש ברווחים ותווים מיוחדים. ברירת המחדל היא שם הדף עם רווחים מומרים למקפים.
  הערה: כשיוצרים פורטל, אין לציין נתיב כתובת URL שמור. ניתן למצוא רשימה של נתיבי כתובות URL שמורים במאמר מידע על נתיבי כתובות URL שמורים.
  כן
 4. לוחצים על יצירה כדי ליצור את הדף החדש.

עריכת התוכן של דף

כדי לערוך תוכן בדף:

 1. נכנסים לדף 'דפים'.
 2. לוחצים על שם הדף שרוצים לערוך.
 3. עורכים את תוכן הדף. כדאי לעיין במאמר פיתוח תוכן בפורטל באמצעות עורך הדפים.

שינויים שתבצעו בדף יישמרו באופן אוטומטי.

עריכת פרטי הדף

כדי לערוך את פרטי דף, כולל השם, התיאור והנתיב היחסי:

 1. נכנסים לדף 'דפים'.
 2. ממקמים את הסמן מעל הדף שרוצים לערוך ולוחצים על סמל העריכה בתפריט הפעולות.
 3. עורכים את פרטי הדף.
 4. לוחצים על עדכון.

ניהול החשיפה של דף בפורטל שלך (בטא)

כדי לנהל את החשיפה של דף בפורטל שלך:

 1. נכנסים לדף 'דפים'.
 2. מציבים את הסמן מעל הדף שרוצים לנהל את החשיפה שלו ולוחצים על סמל של חשיפה בתפריט הפעולות. תיבת הדו-שיח 'חשיפה' תיפתח.
 3. בוחרים באחת מהאפשרויות הבאות:

  • ציבורי (גלוי לכולם) כדי לאפשר לכל המשתמשים להציג את הדף.
  • משתמשים מאומתים כדי לאפשר רק למשתמשים רשומים לצפות בדף.
  • קהלים שנבחרו כדי לבחור את הקהלים הספציפיים שתרצו לאפשר להם לצפות בדף. מידע על ניהול הקהלים שהוגדרו לפורטל שלכם זמין במאמר ניהול הקהלים בפורטל.
 4. לוחצים על שמירה.

מחיקת דפים מהפורטל

כדי למחוק דף מהפורטל:

 1. נכנסים לדף 'דפים'.
 2. ממקמים את הסמן מעל הדף שרוצים לערוך ולוחצים על סמל מחיקה בתפריט הפעולות.
 3. לוחצים על מחיקה כדי לאשר את הפעולה.