Wyświetlanie logów rozszerzeń

Przeglądasz dokumentację Apigee Edge.
Otwórz dokumentację Apigee X.
Informacje

Każde skonfigurowane rozszerzenie zawiera dziennik z wpisami generowanymi przez rozszerzenie w czasie działania. Te dzienniki mogą zawierać błędy i inne komunikaty zwracane przez zewnętrzny zasób rozszerzenia. Komunikaty mogą być przydatne podczas debugowania rozszerzenia.

Możesz wyświetlić log dla każdego wdrożonego rozszerzenia. Jeśli na przykład skonfigurujesz rozszerzenie na potrzeby wdrożenia w środowiskach produkcyjnych i testowych, każde z nich będzie miało własny dziennik.

Wyświetlanie dziennika rozszerzenia

  1. W nowej wersji Edge kliknij menu Administracja, a następnie kliknij Rozszerzenia.

    Pojawi się strona Rozszerzenia z listą wszystkich rozszerzeń, które zostały skonfigurowane spośród pakietów rozszerzeń dostępnych w systemie.

  2. Na stronie Rozszerzenia znajdź skonfigurowane rozszerzenie, którego dziennik chcesz wyświetlić.

    Listę możesz filtrować, wpisując typ rozszerzenia lub część jego nazwy w polu nad listą rozszerzeń.

  3. Kliknij wiersz rozszerzenia, którego dziennik chcesz wyświetlić.

  4. Na stronie rozszerzenia w sekcji Konfiguracje środowiska znajdź środowisko Apigee, w którym wdrożono rozszerzenie, a potem kliknij jego wiersz.

  5. W panelu Konfiguracje środowisko odszukaj pozycję Logi u dołu panelu.