Dom Edge Microgateway

Przeglądasz dokumentację Apigee Edge.
Otwórz dokumentację Apigee X.
Informacje

Edge Microgateway

Co nowego w najnowszej wersji?

Informacje o wersjach Edge Microgateway znajdziesz w informacjach o wersji Apigee.

Instalowanie Edge Microgateway

Otwórz stronę instalacji.

Dokumenty dotyczące poprzednich wersji Edge Microgateway

Poprzednie wersje dokumentacji Edge Microgateway są przechowywane w witrynie z dokumentami. Zapoznaj się z dokumentem TOC dotyczącym Microgateway.

Rozpocznij

Te tematy pomogą Ci rozpocząć korzystanie z Edge Microgateway.

Omówienie

Dowiedz się więcej o funkcjach i przypadkach użycia Edge Microgateway.

Zainstaluj

Dowiedz się, jak zainstalować i odinstalować Edge Microgateway.

Skonfiguruj

Dowiedz się, jak krok po kroku skonfigurować i uruchomić instancję Edge Microgateway.

Dokumentacja

Pełne informacje referencyjne dotyczące Edge Microgateway.

Operacyjny

Dowiedz się, jak skonfigurować Edge Microgateway i sterować nią.

CLI

Pełne informacje o interfejsie wiersza poleceń Edge Microgateway.

Wtyczki

Rozszerz funkcje Edge Microgateway za pomocą wtyczek.

Używanie wtyczek

Dowiedz się, jak używać istniejących wtyczek.

Twórz niestandardowe wtyczki

Dowiedz się, jak tworzyć własne wtyczki Microgateway.