ניהול משאבים

כרגע מוצג התיעוד של Apigee Edge.
כניסה למסמכי התיעוד של Apigee X.
מידע

הסבר על משאבים וניהול שלהם, כפי שמתואר בקטעים הבאים.

הסבר על המשאבים

סוגי מדיניות רבים מסתמכים על משאבים. משאבים הם הקבצים שמטמיעים את הקוד או את ההגדרות שצריך להפעיל על ידי מדיניות כשהם מצורפים לשרת proxy של API. במקרים מסוימים, כמו ב-JavaScript וב-JavaCallout, המדיניות פשוט מגדירה נקודת קובץ מצורף בשרת proxy של API, שבו קוד מסוים צריך לפעול. המדיניות בנושא JavaScript או JavaCallout היא הפניה למשאב.

קטע ה-JavaScript בדוגמה הבאה מגדיר את נתיב בקשת ה-HTTP לערך של המשתנה proxy.basepath.

request.headers["RequestPath"] = context.getVariable("proxy.basepath");

סוגי המשאבים

הטבלה הבאה מסכמת את סוגי המשאבים:

סוג משאב תיאור
JAR (java) מחלקות Java בקובץ JAR שיש הפניה אליו במדיניות של JavaCallout.
JavaScript (js) JavaScript שאליו מתייחסים כללי המדיניות של JavaScript.
JavaScript (jsc) קובץ JavaScript שעבר עריכה שיש אליו הפניה מכללי המדיניות של JavaScript.
Hosted target (hosted) קובצי Node.js לפריסה ביעדים מתארחים. אפשר לפרוס את Node.js בתור אפליקציות יעד לקצה העורפי של Edge.
Node (node) קובצי Node.js, כולל קובץ Node.js הראשי, קובצי מקור קשורים ויחסי תלות של מודולים.
Python (py) סקריפטים ב-Python שמדיניות PythonScript מפנה אליהם. יש להטמיע את המשאבים ב-'Python טהור' (בשפת Python בלבד).
WSDL (wsdl) קובצי WSDL שיש אליהם הפניה ממדיניות SOAPMessageValidation
XSD (xsd) סכימות XML שמדיניות SOAPMessageValidation מפנה אליהן.
XSL Transformations (xsl) טרנספורמציות XSLT שיש הפניה אליהן במדיניות XSLTransform.

איפה מאוחסנים המשאבים?

ניתן לאחסן משאבים באחד משלושת המיקומים הבאים:

 • גרסה של שרת proxy ל-API: המשאבים זמינים רק לגרסאות של שרת ה-API של ה-API שבהן המשאבים כלולים. לדוגמה, אפשר לכלול משאב JavaScript עם גרסה 1 של שרת proxy ל-API, ולאחר מכן לשנות את ההטמעה כך שישתמש בסקריפט Python בגרסה 2 של שרת ה-proxy. בגרסה 1 יש גישה רק למשאב ה-JavaScript, ולגרסה 2 יש גישה רק למשאב Python.
 • סביבה: כששמורים בסביבה (לדוגמה, test או prod), המשאבים זמינים לכל שרת proxy של API שנפרס באותה סביבה.
 • Organization: כששמורים בארגון, המשאבים זמינים לכל שרת proxy של API שנפרס בכל סביבה.

המאגרים זמינים במזהי ה-URI הבאים, כמתואר ב-Resource files API ובהמשך בקטע ניהול משאבים באמצעות ה-API:

 • ארגון: /organizations/{org}/resourcefiles
 • סביבה: /organizations/{org}/environments/{env}/resourcefiles
 • שרת proxy ל-API: /organizations/{org}/apis/{api}/revisions/{rev}/resources

בטבלה הבאה מפורטות השיטות שאפשר להשתמש בהן כדי ליצור, לעדכן ולמחוק משאבים בכל מאגר:

מאגר יצירה מעבר למצב תצוגה עדכון מחיקה
API UI API UI API UI API UI
גרסה של שרת proxy ל-API
סביבה
ארגון

לדוגמה, כל קובצי ה-JavaScript שזמינים לסביבת test מאוחסנים במאגר הבא והם זמינים לכל שרת proxy של API שפועל בסביבה test:

/organizations/{org}/environments/test/resourcefiles/jsc

טיפול בשם המשאב

Edge פותר את שמות המשאבים מהספציפי ביותר להיקף הכללי ביותר. תיקון שמות המשאבים מתבצע "מהרשת", החל מרמת הגרסה של שרת ה-API של שרת ה-API ועד לרמת הסביבה ועד לרמת הארגון (Edge בלבד).

נניח שאכלסתם את אותו משאב בשני מאגרים שונים – הגרסה של שרת ה-proxy של ה-API והסביבה prod.

כדאי להביא בחשבון את שרת ה-proxy של ה-API שמוגדר באמצעות המדיניות הבאה:

<Javascript name='PathSetterPolicy' timeLimit='200'>
  <ResourceURL>jsc://pathSetter.js</ResourceURL>
</Javascript>

ההפניה למדיניות לא יכולה להתאים באופן מפורש למאגר. המשאב הראשון בהיקף המפורט ביותר ששמו תואם לשם המשאב במדיניות נפתר.

לכן, כששרת ה-API של ה-API נפרס בסביבה prod, המדיניות תזוהה במשאב pathSetter.js ברמת הסביבה.

כשמדיניות זו פרוסה בסביבה test, היא מוגדרת כמשאב ברמת הגרסה של שרת ה-API של ה-API, כי המשאב ברמת הסביבה נמצא בסביבה prod ולא בסביבה test.

הנחיות למשאבים ב-Java

אפשר להוסיף משאבי Java שעברו הידור כקובצי JAR באמצעות כמה אפשרויות ב-Curl, כמו האפשרות -T, --data-binary או -F (ולא האפשרות -d). לדוגמה:

curl "http://{mgmt_server}:{port}/v1/organizations/{org}/environments/{env}/resourcefiles?name={jar_file}&type=java" \
 -X POST \
 --data-binary @{jar_file} \
 -H "Content-Type: application/octet-stream" \
 -u email:password
curl -v "http://{mgmt_server}:{port}/v1/organizations/{org}/environments/{env}/resourcefiles?name={jar_file}&type=java"
 -X POST \
 -H "Content-Type: application/octet-stream" \
 -T "{jar_file}" \
 -u email:password
curl -v "http://{mgmt_server}:{port}/v1/organizations/{org}/environments/{env}/resourcefiles?name={jar_file}&type=java"
 -X POST \
 -H "Content-Type: application/multipart/form-data" \
 -F "file=@{jar_file}" \
 -u email:password

ראו גם:

הנחיות למשאבים ב-Node.js

כשמציינים סקריפט של Node.js בשרת proxy של API, עושים זאת באמצעות הרכיב <ResourceURL> בתצורת TargetEndpoint של שרת ה-API של ה-API, כפי שמתואר בהוספת Node.js לשרת proxy קיים של API. לדוגמה:

<ScriptTarget>
  <ResourceURL>node://hello-world.js</ResourceURL>
</ScriptTarget>

הסקריפט של Node.js וכל המודולים שתומכים בו חייבים להימצא בהיקף הגרסה של שרת ה-API של ה-API (בספרייה /resources/node של חבילת שרת ה-proxy). כדי לעשות זאת, אפשר להוסיף את המשאב Node.js למקטע הסקריפטים בעורך ה-API. כך גם השימוש ב-API (import ועדכון) כדי לאחסן את המשאב בהיקף הגרסה של שרת ה-API של ה-API.

ניהול משאבים באמצעות ממשק המשתמש

ניהול משאבים בהיקף של גרסה לגרסה של שרת proxy של API באמצעות ממשק המשתמש, כפי שמתואר בסעיפים הבאים.

הצגת המשאבים באמצעות ממשק המשתמש

כדי להציג את המשאבים שהוקצתה לגרסה קודמת של שרת proxy ל-API:

 1. נכנסים לאתר apigee.com/edge.

 2. בסרגל הניווט הימני, בוחרים באפשרות פיתוח > שרתי proxy של API.
 3. ברשימה, בוחרים שרת proxy של API שעבורו רוצים ליצור משאב.
  עורך ה-API של שרת ה-proxy נפתח, והכרטיסייה 'סקירה כללית' מוצגת, כברירת מחדל.
 4. לוחצים על הכרטיסייה פיתוח.
 5. אם צריך, בוחרים את הגרסה הקודמת בתפריט הנפתח גרסה קודמת.

  המשאבים שהוקצתה לגרסה הקודמת של שרת ה-API של ה-API מפורטים בקטע משאבים בתצוגה 'ניווט'.

יצירת משאב באמצעות ממשק המשתמש

כדי ליצור משאבים עם היקף לגרסה קודמת של שרת proxy ל-API באמצעות ממשק המשתמש:

 1. הצגת המשאבים בהיקף הגרסה לגרסה של שרת ה-API של ה-API.
 2. כדי לפתוח את תיבת הדו-שיח 'משאב חדש', לוחצים על + בקטע 'משאבים' בתצוגת הניווט.
 3. יש להזין את הפרטים הבאים:
  שדה תיאור
  מקור בוחרים אם ליצור קובץ חדש או לייבא קובץ.
  סוג קובץ בוחרים סוג משאב מהרשימה הנפתחת.
  שם הקובץ שם הקובץ. הסיומת של שם הקובץ חייבת להיות חוקית עבור סוג הקובץ שנבחר.

עדכון משאב באמצעות ממשק המשתמש

כדי לעדכן משאב בהיקף של גרסה קודמת של שרת proxy ל-API באמצעות ממשק המשתמש:

 1. הצגת המשאבים בהיקף הגרסה לגרסה של שרת ה-API של ה-API.
 2. בתצוגת הניווט בקטע 'משאבים', לוחצים על המשאב שרוצים לעדכן.
  הערה: בקובצי JAR, מעבירים את סמן העכבר מעל המשאב שרוצים לערוך ולוחצים על .
 3. מעדכנים את המשאב לפי הצורך.
  הערה: אחרי שמעלים קובץ JAR חדש, לוחצים על עדכון.

מחיקת משאב באמצעות ממשק המשתמש

כדי לבטל ידנית משאב שהוחלה עליו גרסה קודמת של שרת proxy של API באמצעות ממשק המשתמש:

 1. הצגת המשאבים בהיקף הגרסה לגרסה של שרת ה-API של ה-API.
 2. בתצוגה 'ניווט' בקטע 'משאבים', מציבים את הסמן מעל המשאב שרוצים למחוק כדי להציג את תפריט הפעולות.
 3. לוחצים על .
 4. לוחצים על מחיקה כדי לאשר את הפעולה.

ניהול משאבים באמצעות ה-API

נהלו את המשאבים באמצעות ה-API, כפי שמתואר בסעיפים הבאים.

יצירת משאבים באמצעות ה-API

יוצרים משאבים בהתאם לגרסה של שרת ה-API של שרת ה-API, לסביבה או לארגון (Edge בלבד), כפי שמתואר בקטעים הבאים.

יצירת משאבים שחלה עליהם גרסה קודמת של שרת proxy ל-API באמצעות ה-API

כדי ליצור משאב שכולל גרסה קודמת של שרת proxy ל-API באמצעות ה-API, צריך לשלוח בקשת POST למשאב הבא: https://api.enterprise.apigee.com/v1/organizations/{org}/apis/{api}/revisions/{rev}/resourcefiles

עליך להעביר עם הבקשה את הפרטים הבאים:

 • מגדירים את פרמטר השאילתה name לשם המשאב
 • צריך להגדיר את פרמטר השאילתה type לסוג המשאב הנדרש
 • העברת התוכן של קובץ המשאב באופן הבא: application/octet-stream או multipart/form-data)

הדוגמה הבאה יוצרת קובץ JavaScript בשם pathSetter.js לגרסה 1 של שרת proxy ל-helloworld API:

curl -X POST https://api.enterprise.apigee.com/v1/organizations/myorg/apis/helloworld/revisions/1/resourcefiles?name=pathSetter.js&type=jsc
 -H "Content-type:application/octet-stream" \
 -d 'request.headers["RequestPath"] = context.getVariable("proxy.basepath");' \
 -u email:password

בדוגמה הבאה אפשר לראות איך להעלות את המשאב כקובץ מהמחשב המקומי. חשוב להשתמש ב--F להעלאה הבינארית ב-Curl כדי שקובצי ה-JavaScript ברמת הסביבה או הארגון יהיו נגישים למדיניות JavaScript.

curl -X POST https://api.enterprise.apigee.com/v1/organizations/myorg/apis/helloworld/revisions/1/resourcefiles?name=pathSetter.js&type=jsc
 -H "Content-type:multipart/form-data" \
 -F file=@pathSetter.js \
 -u email:password

למטה מוצגת דוגמה לתגובה מכל אחת מהקריאות ל-API.

{
 "name": "pathSetter.js",
 "type": "jsc"
}

למידע נוסף, אפשר לקרוא את המאמר ייבוא קובץ משאבים לגרסה של שרת proxy ל-API.

לחלופין, אפשר להשתמש בממשק ה-API לגרסה של שרת ה-API לעדכון באופן הבא:

 1. יוצרים את קובץ המשאב.
 2. מוסיפים את קובץ המשאבים לחבילת הגדרות של שרת proxy ל-API.
 3. יש להעלות את החבילה באמצעות אחד מממשקי ה-API הבאים:

יצירת משאבים בהיקף של סביבה באמצעות ה-API

כדי ליצור משאב JavaScript שמוקצה לסביבה באמצעות API, צריך לשלוח בקשת POST למשאב הבא: /organizations/{org}/environments/{env}/resourcefiles

עליך להעביר עם הבקשה את הפרטים הבאים:

 • מגדירים את פרמטר השאילתה name לשם המשאב
 • צריך להגדיר את פרמטר השאילתה type לסוג המשאב הנדרש
 • העברת התוכן של קובץ המשאב באופן הבא: application/octet-stream או multipart/form-data)

הדוגמה הבאה מראה איך ליצור משאב JavaScript על ידי העברת התוכן שלו בגוף הבקשה.

curl -X POST https://api.enterprise.apigee.com/v1/organizations/myorg/environments/test/resourcefiles?name=pathSetter.js&type=jsc
 -H "Content-type:application/octet-stream" \
 -d 'request.headers["RequestPath"] = context.getVariable("proxy.basepath");' \
 -u email:password

בדוגמה הבאה אפשר לראות איך להעלות את המשאב כקובץ מהמחשב המקומי. חשוב להשתמש ב--F להעלאה הבינארית ב-Curl כדי שקובצי ה-JavaScript ברמת הסביבה או הארגון יהיו נגישים למדיניות JavaScript.

curl -X POST https://api.enterprise.apigee.com/v1/organizations/myorg/environments/test/resourcefiles?name=pathSetter.js&type=jsc
 -H "Content-type:multipart/form-data" \
 -F file=@pathSetter.js \
 -u email:password

למטה מוצגת דוגמה לתשובה:

{
 "name" : "pathSetter.js",
 "type" : "jsc"
}

יצירת משאבים ברמת הארגון באמצעות ה-API

כדי ליצור משאב שהוקצה לארגון באמצעות ה-API, צריך לשלוח בקשת POST למשאב הבא: https://api.enterprise.apigee.comv1/organizations/{org}/resourcefiles

עליך להעביר עם הבקשה את הפרטים הבאים:

 • מגדירים את פרמטר השאילתה name לשם המשאב
 • הגדרת הפרמטר של השאילתה type לסוג של קובץ המשאבים (מידע נוסף זמין במאמר סוגי משאבים)
 • העברת התוכן של קובץ המשאב באופן הבא: application/octet-stream או multipart/form-data)

למידע נוסף, אפשר לעיין במאמר ייבוא קובץ משאב לארגון.

הצגת משאבים באמצעות ה-API

בקטעים הבאים מוסבר איך להציג משאבים באמצעות ה-API.

הצגת כל המשאבים שמשתמשים בממשק ה-API

באמצעות ה-API תוכלו להציג משאבים בהיקף של גרסה לשרת proxy של API, סביבה או ארגון.

לדוגמה, כדי להציג משאבים של משאבים שהוקמו לסביבה באמצעות ה-API, צריך לשלוח בקשת GET למשאב הבא: https://api.enterprise.apigee.com/v1/organizations/{org}/environments/{env}/resourcefiles

בדוגמה הבאה מפורטים כל המשאבים בסביבת test:

curl -X GET "https://api.enterprise.apigee.com/v1/organizations/my-organization/environments/test/resourcefiles/{type}" \
 -u email:password

למטה מוצגת דוגמה לתשובה.

{
 "resourceFile": [
{
 "name" : "pathSetter.js",
 "type" : "jsc"
}
 ]
}

הצגת התוכן של משאב באמצעות ממשק ה-API

הצגת התוכן של משאב באמצעות ה-API, כפי שמתואר בקטעים הבאים.

באמצעות ה-API תוכלו להציג משאבים בהיקף של גרסה לשרת proxy של API, סביבה או ארגון.

לדוגמה, כדי להציג את התוכן של משאב בסביבה שמשתמשת ב-API, צריך לשלוח בקשת GET למשאב הבא: https://api.enterprise.apigee.com/v1/organizations/{org}/environments/{env}/resourcefiles/{type}/name

הדוגמה הבאה מראה את התכנים של קובץ המשאב של JavaScript pathSetter.js בסביבה test:

curl -X GET https://api.enterprise.apigee.com/v1/organizations/myorg/environments/test/resourcefiles/jsc/pathSetter.js" \
 -H "Accept: application/json" \
 -u email:password

למטה מוצגת דוגמה לתשובה:

request.headers["RequestPath"] = context.getVariable("proxy.basepath");

עדכון משאבים באמצעות ה-API

יש לעדכן משאבים הקשורים לגרסה קודמת של שרת proxy של API, לסביבה או לארגון (Edge בלבד), כפי שמתואר בסעיפים הבאים.

עדכון משאבים שהוקצתה לגרסה קודמת של שרת proxy ל-API באמצעות ה-API

מעדכנים משאב שהוחל על גרסה קודמת של שרת proxy ל-API באמצעות ה-API. לשם כך, שולחים בקשת PUT למשאב הבא: https://api.enterprise.apigee.com/v1/organizations/{org}/apis/{api}/revisions/{rev}/resourcefiles/{type}/{name}

העברת התוכן של קובץ המשאב באופן הבא: application/octet-stream או multipart/form-data)

הדוגמה הבאה מעדכנת את משאב JavaScript בשם pathSetter לגרסה 1 של שרת proxy ל-helloworld API:

curl -X PUT https://api.enterprise.apigee.com/v1/organizations/myorg/apis/helloworld/revisions/1/resourcefiles/jsc/pathSetter.js
 -H "Content-type:application/octet-stream" \
 -d 'request.headers["RequestPath"] = context.getVariable("proxy.basepath");' \
 -u email:password

בדוגמה הבאה אפשר לראות איך מעדכנים את המשאב כקובץ מהמחשב המקומי. חשוב להשתמש ב--F להעלאה הבינארית ב-Curl כדי שקובצי ה-JavaScript ברמת הסביבה או הארגון יהיו נגישים למדיניות JavaScript.

curl -X PUT https://api.enterprise.apigee.com/v1/organizations/myorg/apis/helloworld/revisions/1/resourcefiles/jsc/pathSetter.js
 -H "Content-type:multipart/form-data" \
 -F file=@pathSetter.js \
 -u email:password

למטה מוצגת דוגמה לתגובה מכל אחת מהקריאות ל-API.

{
 "name": "pathSetter.js",
 "type": "jsc"
}

למידע נוסף, אפשר לקרוא את המאמר ייבוא קובץ משאבים לגרסה של שרת proxy ל-API.

לחלופין, אפשר להשתמש בממשק ה-API לגרסה של שרת ה-API לעדכון באופן הבא:

 1. מורידים את חבילת ההגדרות של שרת proxy ל-API באמצעות ייצוא ממשק ה-API של שרת proxy ל-API עם האפשרויות הבאות:
  • מגדירים את פרמטר השאילתה format ל-bundle
  • הגדרת הכותרת Accept ל-application/zip
 2. צריך לעדכן את קובץ המשאבים בחבילת התצורה של שרת ה-API של שרת ה-API.
 3. העלה את החבילה באמצעות ממשק ה-API לגרסה של שרת ה-API לעדכון

עדכון משאבים בהיקף של סביבה באמצעות ה-API

מעדכנים משאב שהוקצה לסביבה באמצעות ה-API. לשם כך, שולחים בקשת PUT למשאב הבא: /organizations/{org}/environments/{env}/resourcefiles/{type}/{name}

העברת התוכן של קובץ המשאב באופן הבא: application/octet-stream או multipart/form-data.

הדוגמה הבאה מראה איך לעדכן משאב JavaScript על ידי העברת התוכן שלו בגוף הבקשה.

curl -X PUT https://api.enterprise.apigee.com/v1/organizations/myorg/environments/test/resourcefiles/jsc/pathSetter.js
 -H "Content-type:application/octet-stream" \
 -d 'request.headers["RequestPath"] = context.getVariable("proxy.basepath");' \
 -u email:password

בדוגמה הבאה אפשר לראות איך לעדכן את קובץ המשאב באמצעות קובץ מהמחשב המקומי. חשוב להשתמש ב--F להעלאה הבינארית ב-Curl כדי שקובצי ה-JavaScript ברמת הסביבה או הארגון יהיו נגישים למדיניות JavaScript.

curl -X PUT https://api.enterprise.apigee.com/v1/organizations/myorg/environments/test/resourcefiles/jsc/pathSetter.js
 -H "Content-type:multipart/form-data" \
 -F file=@pathSetter.js \
 -u email:password

למטה מוצגת דוגמה לתשובה:

{
 "name" : "pathSetter.js",
 "type" : "jsc"
}

עדכון משאבים ברמת הארגון באמצעות ה-API

כדי לעדכן משאב שהוקצה לו ברמת ארגון שמשתמש ב-API, צריך לשלוח בקשת POST למשאב הבא: https://api.enterprise.apigee.comv1/organizations/{org}/resourcefiles/{type}/{name}

העברת התוכן של קובץ המשאב באופן הבא: application/octet-stream או multipart/form-data)

למידע נוסף, אפשר לקרוא את המאמר ייבוא קובץ משאב לארגון.

מחיקת משאבים באמצעות ה-API

מוחקים משאב שהוקצה לו גרסה של שרת proxy של API, סביבה או ארגון (Edge בלבד), כפי שמתואר בקטעים הבאים.

מחיקת משאבים שחלה עליהם גרסה קודמת של שרת proxy ל-API באמצעות ה-API

כדי למחוק משאב שהוחלה על גרסה קודמת של שרת proxy ל-API באמצעות ה-API, צריך לשלוח בקשת DELETE למשאב הבא: https://api.enterprise.apigee.com/v1/organizations/{org}/apis/{api}/revisions/{rev}/resourcefiles/{type}/{name}

הדוגמה הבאה מוחקת את קובץ המשאב של JavaScript pathSetter.js מגרסה 1 של שרת ה-proxy של helloworld API:

curl -X GET "https://api.enterprise.apigee.com/v1/organizations/my-organization/apis/helloworld/revisions/1/resourcefiles/jsc/pathSetter.js" \
 -u email:password
 

למטה מוצגת דוגמה לתשובה.

{
 "name" : "pathSetter.js",
 "type" : "jsc"
}

לחלופין, אפשר להשתמש בממשק ה-API לגרסה של שרת ה-API לעדכון באופן הבא:

 1. מורידים את חבילת ההגדרות של שרת proxy ל-API באמצעות ייצוא ממשק ה-API של שרת proxy ל-API עם האפשרויות הבאות:
  • מגדירים את פרמטר השאילתה format ל-bundle
  • הגדרת הכותרת Accept ל-application/zip
 2. מוחקים את קובץ המשאבים מחבילת התצורה של שרת ה-API של שרת ה-API.
 3. העלה את החבילה באמצעות ממשק ה-API לגרסה של שרת ה-API לעדכון

מחיקת משאב בהיקף של סביבה באמצעות ה-API

מוחקים משאב בהיקף של סביבה באמצעות ה-API, כפי שמתואר בקטעים הבאים.

כדי למחוק משאב בהיקף של סביבה באמצעות ה-API, צריך לשלוח בקשת DELETE למשאב הבא: https://api.enterprise.apigee.com/v1/organizations/{org}/environments/{env}/resourcefiles/{type}/{name}

בדוגמה הבאה קובץ המשאב של JavaScript pathSetter.js נמחק מהסביבה test:

curl -X GET "https://api.enterprise.apigee.com/v1/organizations/my-organization/environments/test/resourcefiles/jsc/pathSetter.js" \
 -u email:password

למטה מוצגת דוגמה לתשובה.

{
 "name" : "pathSetter.js",
 "type" : "jsc"
}

מחיקת משאבים ברמת הארגון באמצעות ה-API (Edge בלבד)

כדי למחוק משאב של היקף מסוים לארגון שמשתמש ב-API, צריך לשלוח בקשת DELETE למשאב הבא: https://api.enterprise.apigee.comv1/organizations/{org}/resourcefiles/{type}/{name}

אפשר לקרוא מידע נוסף במאמר בנושא מחיקת קובץ משאב מארגון.

גישה למשאב

אופן הגישה למשאב תלוי בסוג המשאב. מידע נוסף זמין במסמכי המדיניות הרלוונטיים.

הדוגמאות בקטע הזה ממחישות איך ליצור ולנהל משאב JavaScript בשם pathSetter.js כדי לאפשר להפנות אליו באמצעות כללי מדיניות מסוג JavaScript.

כדי לצרף את קוד ה-JavaScript ל-PostFlow של בקשה, יוצרים מדיניות בשם PathSetterPolicy.xml שמפנה לקובץ pathSetter.js:

<Javascript name='PathSetterPolicy' timeLimit='200'>
  <ResourceURL>jsc://pathSetter.js</ResourceURL>
</Javascript>

לאחר מכן צריך לעיין במדיניות בהגדרות של נקודת הקצה (endpoint):

<PostFlow>
 <Request>
  <Step><Name>PathSetterPolicy</Name></Step>
 </Request>
<PostFlow>

מידע נוסף זמין במדיניות JavaScript.