סקירה כללית על יעדים מתארחים

כרגע מוצג התיעוד של Apigee Edge.
כניסה למסמכי התיעוד של Apigee X.
מידע

בעזרת יעדים מתארחים אפשר להריץ אפליקציות של Node.js בסביבת זמן ריצה מקורית שמתארחת ב-Apigee. המטרה של יעדים מתארחים היא פשוטה: לאפשר לכם לפרוס אפליקציות בסביבה מקורית, מאובטחת, ניתנת להתאמה ומבודדת, שבה שרתי proxy של Edge API יכולים לקרוא להם בתור שירותי יעד.

כפי שאפשר לראות באיור הבא, שרת proxy של Edge API קורא לאפליקציית Node.js שנפרסת בסביבת יעדים מתארחים. שימו לב שהסביבה 'יעדים מתארחים' מוגדרת בהיקף של ארגון Apigee:environment.

כדי להשתמש בשרת proxy ל-Edge API כדי לתקשר עם אפליקציית יעדים מתארחים שנבנתה ונפרסה כראוי, צריך לקבוע הגדרה פשוטה ב-Target Endpoint של שרת ה-proxy. כדי להתחיל, יש לעבור אל המדריכים בנושא יעדים מתארחים.

באילו זמני ריצה של אפליקציה תומכת 'יעדים מתארחים'?

כרגע ניתן לפרוס אפליקציות Node.js רק ליעדים מתארחים.

התקנת יעדים מתארחים

היעדים המתארחים זמינים בכל הארגונים של Edge Public Cloud. לא צריך להתקין שום דבר כדי להשתמש ביעדים מתארחים.

בדיקה שהאפשרות 'יעדים מתארחים' מופעלת

כדי לוודא שבארגון שלך הופעלו יעדים מתארחים, צריך לקבל את פרטי הארגון ולוודא שהנכס features.isEdgeFunctionsEnabled מוגדר כ-true. הנכס מוגדר לקריאה בלבד.

לדוגמה:

https://api.enterprise.apigee.com/v1/organizations/myorg

 {
   "createdAt":1507572884047,
   "createdBy":"jdoe@apigee.com",
   "displayName":"myorg",
   "environments":[
    "prod",
    "dev",
    "test",
    "portal"
   ],
   "lastModifiedAt":1507578673194,
   "lastModifiedBy":"jdoe@apigee.com",
   "name":"jdoe",
   "properties":{
    "property":[
      {
       "name":"features.isSmbOrganization",
       "value":"false"
      },
      {
       "name":"self.service.virtual.host.enabled",
       "value":"true"
      },
      {
       "name":"features.isCpsEnabled",
       "value":"true"
      },
      {
       "name":"features.isEdgeFunctionsEnabled",
       "value":"true"
      }
    ]
   },
   "type":"paid"
 }
 

מה צריך לדעת על 'יעדים מתארחים'

בעזרת Hosted Targets אפשר להפעיל אפליקציות של Node.js בסביבה מקומית שלא תלויה בטכנולוגיית זמן ריצה ספציפית ל-Apigee. אפשר לנפות באגים ולבדוק את האפליקציה באופן מקומי לפני הפריסה שלה, ולהיות סמוך ובטוח שהגרסה שנפרסה תפעל בדיוק כפי שהיא פועלת באופן מקומי. בזמן הפריסה אפשר לבחור כל גרסה של זמן ריצה של האפליקציה להרצת האפליקציה ב'יעדים מתארחים'. לדוגמה, אפשר לבחור באופן ספציפי להריץ אפליקציית Node.js בסביבה 8.10.0.

מגבלות

למידע על מגבלות השימוש ביעדים מתארחים, תוכלו לקרוא את המאמר מגבלות המוצרים ב-Apigee.

שלבים בסיסיים לביצוע

אם יש לך ניסיון בפיתוח שרת proxy ב-Edge, עליך ללמוד מספר שלבים פשוטים בלבד כדי להשתמש בהצלחה ביעדים מתארחים. בעיקרון, יוצרים, פורסים ומנהלים שרתי proxy של Edge עבור יעדים מתארחים בדיוק כמו בכל שרת proxy אחר של Apigee Edge.

כדי להשתמש ביעדים מתארחים, צריך לבצע את המשימות הבאות. במדריכים מפורטים כל אחת מהמשימות האלה בהרחבה.

 • פיתוח ובדיקה של אפליקציית Node.js באופן מקומי.
 • יוצרים קובץ מניפסט בספריית השורש של פרויקט האפליקציה. המניפסט הוא קובץ YAML שמפרט את המידע הדרוש ליצירה ולפריסה של האפליקציה.
 • מוסיפים את האפליקציה לשרת ה-proxy של Edge כסוג משאב מתארח.
 • ב-Target Endpoint של שרת ה-proxy, יש להוסיף תג <HostedTarget/> ריק. התג הזה מורה ל-Edge לפרוס את האפליקציה Node.js בסביבה 'יעדים מתארחים'. לדוגמה:
 • <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
  <TargetEndpoint name="default">
    <PreFlow name="PreFlow">
     <Request />
     <Response />
    </PreFlow>
    <PostFlow name="PostFlow">
     <Request />
     <Response />
    </PostFlow>
    <Flows />
    <HostedTarget />
  </TargetEndpoint>

היקף היישומים של 'יעדים מתארחים'

אפליקציות של Hosted Targets נכללות בסביבת הארגון של Edge. ההיקפים זהים לאלה של כל שרת proxy של Edge.

האם אפליקציות עם יעדים מתארחים יכולים לגשת לנתוני שרת proxy?

לאפליקציות 'יעדים מתארחים' אין כרגע גישה לסביבת זמן הריצה של שרת ה-proxy. המשמעות היא שלא ניתן לגשת למשתני זרימה, למטמון ולישויות אחרות ישירות מאפליקציות של יעדים מתארחים.

באמצעות Node.js מוטמעים (התמיכה המסורתית ב-Node.js מבוססת Trireme ב-Edge), אפשר להשתמש ב-apigee-access כדי לגשת למשתני זרימה ולישויות אחרות ב-Edge. עם זאת, ב'יעדים מתארחים' אין תמיכה במודול apigee-access לפריסות של Node.js. למידע נוסף, אפשר לעיין גם בקטע האם ניתן לעקוף את הבעיה של גישה ישירה (apigee)?

העברת קוד אפליקציה קיים ליעדים מתארחים

כרגע אין נתיב העברה אוטומטי מאפליקציית Node.js מוטמעת מבוססת-Trireme ליעדים מתארחים. עם זאת, ניתן להמיר קוד אפליקציה קיים ליעדים מתארחים באופן ידני. לדוגמה, תוכלו לקרוא את המאמר העברת שרת proxy קיים של Node.js לשרת proxy של יעדים מתארחים.