Instalowanie Edge microgateway

Przeglądasz dokumentację Apigee Edge.
Otwórz dokumentację Apigee X.
Informacje

Edge Microgateway wersja 3.2.x

W tym temacie wyjaśniamy, jak zainstalować lub odinstalować Edge Microgateway.

Minimalne wymagania sprzętowe

Edge Microgateway wymaga następującej minimalnej konfiguracji sprzętowej:

 • W maszynie wirtualnej Edge Microgateway wymaga co najmniej 1 rdzenia i co najmniej 256 MB pamięci RAM. Sam proces Edge Microgateway zajmuje mniej niż 128 MB pamięci RAM.
 • W kontenerze można używać Microgateway z obrazem o rozmiarze mniejszym niż 100 MB.

Wymagania wstępne

 • Apigee obsługuje wersje Active LTS lub Maintenance LTS w systemach Windows, macOS i Linux. Więcej informacji znajdziesz w artykule o obsługiwanym oprogramowaniu dla Apigee Edge Microgateway.
 • Windows wymaga zainstalowania OpenSSL i dodania do PATH.
 • Jeśli do konfiguracji Edge Microgateway używasz Apigee Edge Private Cloud, musisz korzystać z Private Cloud w wersji 4.18.01 lub nowszej.

Instalowanie Edge Microgateway, jeśli masz połączenie z internetem

W tej sekcji dowiesz się, jak zainstalować Edge Microgateway i zainicjować konfigurację domyślną. Jeśli korzystasz z urządzenia bez połączenia z internetem, zapoznaj się z artykułem Czy mogę zainstalować Edge Microgateway bez połączenia z internetem?.

 1. Zainstaluj najnowszą wersję Edge Microgateway z npm w następujący sposób. To polecenie instaluje oprogramowanie i umieszcza w Twojej ścieżce plik wykonywalny edgemicro.
  npm install edgemicro -g
  

  Aby zainstalować konkretną wersję Edge Microgateway, musisz w poleceniu instalacji podać numer wersji. Jeśli nie podasz numeru wersji, zostanie zainstalowana najnowsza wersja. Aby na przykład zainstalować wersję 3.1.5, użyj tego polecenia.

  npm install edgemicro@3.1.5 -g
  
 2. Sprawdź numer wersji. Jeśli na przykład masz zainstalowaną wersję 3.1.5:
  edgemicro --version
  current nodejs version is v12.5.0
  current edgemicro version is 3.1.5
  
 3. Postępuj zgodnie z instrukcjami konfiguracji opisanymi w artykule Konfigurowanie Edge Microgateway.

Uaktualnianie Edge Microgateway

Aby uaktualnić wcześniej zainstalowaną wersję Edge Microgateway, zapoznaj się z informacjami na temat uaktualniania Edge Microgateway, jeśli masz połączenie z internetem.

Apigee zaleca przetestowanie istniejącej konfiguracji przy użyciu nowej wersji przed uaktualnieniem środowiska produkcyjnego.

Obsługa Edge Microgateway w systemie Windows jako usługa

Możesz obsługiwać Edge Microgateway w systemie Windows jako usługę. Więcej informacji znajdziesz w artykule na temat sprawdzonych metod zarządzania operacyjnego protokołem Microgateway (edgemicro) w systemie Windows w społeczności Apigee.

Czy mogę zainstalować Edge Microgateway bez połączenia z internetem?

W witrynach, które nie mają gotowego dostępu do internetu, administrator może zainstalować i obsługiwać prywatny rejestr npm w sieci wewnętrznej. Instrukcje konfigurowania prywatnego rejestru npm wykraczają poza zakres tego przewodnika, ale możesz samodzielnie wyszukać i znaleźć przydatne instrukcje. Gdy masz zainstalowany prywatny rejestr npm, możesz postępować zgodnie z instrukcjami instalacji lub uaktualnienia podanymi powyżej.

Pierwsze kroki

Jeśli dopiero zaczynasz korzystać z Edge Microgateway, po ukończeniu instalacji najlepiej będzie rozpocząć od konfigurowania Edge Microgateway. Przewodnik konfiguracji i konfiguracji obejmuje wszystkie kroki potrzebne do zainstalowania, skonfigurowania i uruchomienia instancji Edge Microgateway.

Gdzie jest zainstalowana Edge Microgateway?

Jeśli używasz npm z opcją globalną (npm install -g edgemicro), oprogramowanie jest instalowane w [prefix]/lib/node_modules/edgemicro. Wartość [prefix] możesz znaleźć za pomocą tego polecenia:

npm config get prefix

Domyślnie konfiguracja prefiksu to lokalizacja, w której jest zainstalowany węzeł. W większości systemów jest to /usr/local. W systemie Windows jest to %AppData%\npm. Wartość [prefix] można skonfigurować. Więcej informacji o tym, gdzie są domyślnie zainstalowane moduły Node.js i jak skonfigurować lokalizację instalacji, znajdziesz w sekcji npm-folders.

Odinstalowywanie Edge Microgateway

Jeśli musisz usunąć Edge Microgateway:

 1. Usuń lub zarchiwizuj katalog instalacji [prefix]/lib/node_modules/edgemicro, gdzie [prefiks] to prefiks npm zgodnie z opisem w sekcji Gdzie jest zainstalowana Edge Microgateway?
 2. Usuń lub zarchiwizuj pliki dziennika. Domyślnie pliki edgemicro-*.log znajdują się w lokalizacji /var/tmp/, ale tę lokalizację można skonfigurować. W razie wątpliwości sprawdź plik konfiguracji Edge Microgateway.
 3. Usuń lub zarchiwizuj pliki konfiguracji środowiska wykonawczego i pamięci podręcznej:
  ~/.edgemicro/*.yaml
  

Obsługa Kubernetes

Możesz użyć Edge Microgateway, aby zapewnić zarządzanie interfejsem Apigee API w przypadku usług działających w klastrze Kubernetes. Zobacz Omówienie integracji Edge Microgateway z Kubernetes.

Obsługa Dockera

Możesz teraz pobrać najnowszą wersję Edge Microgateway jako obraz Dockera:

docker pull gcr.io/apigee-microgateway/edgemicro:latest